Navigacija

Vukosava Žarić Dakić

Referent za studentska pitanja - II-23
Filozofski fakultet

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Focal hepatic lesions and hepatocellular carcinoma

  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2009
  Autori Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Gordana Marić, Predrag Dašić, Vukosava Dakić i Stanka Mijatović
  Strana od -
  Strana do -