Navigacija

Gordana Marić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM13OR Onkologija sa radioterapijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Focal hepatic lesions and hepatocellular carcinoma

  Časopis ARCHIVE OF ONCOLOGY
  Godina 2009
  Autori Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Dragan Kostić, Gordana Marić, Predrag Dašić, Vukosava Dakić i Stanka Mijatović
  Strana od -
  Strana do -

Ostali radovi

  Knjiga sažetaka drugi hrvatski simpozij s međunarodnim sudjelovanjem: „Potporno liječenje onkoloških bolesnika“, okt.2009.