Navigacija

Sanda Gvero, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Pravni fakultet
051/339-011
Katedre
 • Pravni fakultet - Katedra za upravno, radno i socijalno pravo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Radno i socijalno pravo viši asistent 29. april 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OBA18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (pravna zaštita majke i djeteta)
OZNJ16SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
OMLD18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo
OS18SZZ Socijalno i zdravstveno zakonodavstvo (pravni aspekti zdravstvene njege)

Pravni fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OS07PRN Pravno normiranje
OS07RSP Radno i socijalno pravo

Fakultet političkih nauka

Akademske studije prvog ciklusa
S20-41 Radno i socijalno pravo
SR20-15 Radno i socijalno pravo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Problem zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2015
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Gvero
  Broj 33
  Strana od 39
  Strana do 55

  Problemi zapošljavanja invalida u Republici Srpskoj

  Časopis GODIŠNJAK PRAVNOG FAKULTETA
  Godina 2011
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Milikić
  Broj 33
  Strana od 39
  Strana do 57
  Veb adresa http://www.godisnjakpf.rs/

Radovi sa skupova

  Razvoj usluga socijalne zaštite

  Naučni skup X Majsko savetovanje
  Publikacija Uslužni poslovi, zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Milikić
  Strana od 589
  Strana do 603
  Veb adresa http://institut.jura.kg.ac.rs/index.php/savetovanja/majsko/desetomajsko

  Razvoj usluga socijalne zaštite

  Naučni skup Uslužni poslovi
  Godina 2014
  Autori Željko Mirjanić i Sanda Gvero
  Strana od 589
  Strana do 603

Projekti

Pravni položaj uzbunjivača u Republici Srpskoj

ako bi se unaprijedio okvir borbe protiv korupcije, cilj projekta jeste da se stručna i šira javnost informišu o statusu lica koja prijavljuju korupciju, odn. pravnim sredstvima koja im stoje na raspolaganju. Održavanje okruglog stola posvećenog pravnom položaju uzbunjivača u Republici Srpskoj, i štampanje publikacije sa rezultatima istraživanja, omogućiće adekvatniju informisanost javnosti, ali i odgovornih lica nadležnih za primjenu Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju...

Broj projekta 1258003
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Pravni fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Vasiljević
Projektni tim Sanda Gvero, ma
Irena Radić, ma
prof. dr Igor Milinković
prof. dr Željko Mirjanić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 15.02.2021.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM