Navigacija

prof. dr Nebojša Jovanić
redovni profesor

051/214-316
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina redovni profesor 25. oktobar 2012.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Upotreba antibiotika u trudnoći

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2007
  Autori Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandar Pejić, Vesna Ćurić, Nataša Stojaković, Lana Nežić i Nebojša Jovanić
  Volumen 37
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 64

  Prenatalna zaštita i perinatalna smrtnost u ratnim uslovima u regiji Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Rade Vilenderčić, J. Ćeranić, Nebojša Jovanić, Slobodan Grahovac i Branka Đajić-Čančarević
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 19

Radovi sa skupova

  Prevalencija infekcije žena visokorizičnim Humanim papiloma virusima u regiji Banjaluka

  Naučni skup 56. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 56. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2012
  Autori Nebojša Jovanić, Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Vladimir Perendija i Mile Bokan
  Strana od 653
  Strana do 661

  Indukcija porođaja oksitocinom ili prostaglandinom E2

  Naučni skup 55. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 55. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2011
  Autori Nebojša Jovanić, Nebojša Lazić i Vladimir Perendija
  Strana od 449
  Strana do 458

  Adolescenti i kontracepcija

  Naučni skup II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini
  Publikacija II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini, Knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić, Alma Kapur Habibović i Maja Tubić Banović
  Strana od 117
  Strana do 118

  Da li su različiti stavovi prema planiranju porodice između pacijentkinja i akušerskih sestara?

  Naučni skup II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini
  Publikacija II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini, Knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Nebojša Jovanić i Rade Vilendečić
  Strana od 62
  Strana do 63

  Contraception in birth control

  Naučni skup 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion
  Publikacija 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion, Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić, Nenad Babić i Slobodan Grahovac
  Strana od 40
  Strana do 42

  Artificial abortions acrros three decades at the obstetricsand gynecology clinic in Banja luka

  Naučni skup 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion
  Publikacija 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion, Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić i Slobodan Grahovac
  Strana od 40

  Transvaginal sonography in postmenopausal brest patients receiving tamoxifen

  Naučni skup 12th World Congress on the Menopause
  Publikacija 12th World Congress on the Menopause, Book of Abstracts
  Godina 2008
  Autori Nebojša Jovanić, Vladimir Perendija i Nebojša Lazić

  Metabolic syndrome in menopausal obese women

  Naučni skup 12th World Congress on the Menopause
  Publikacija 12th World Congress on the Menopause, Book of Abstracts
  Godina 2008
  Autori Nebojša Jovanić, Nebojša Lazić i Vladimir Perendija
  Strana od 113

  Namjerni prekidi neželjenih trudnoća i stav prema kontracepciji

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Publikacija Zbornik radova 2. međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Godina 2008
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić i Nebojša Jovanić
  Strana od 70
  Strana do 75

  Embryonal rhabdomyosarcoma of the cervix of 16-year old girl: case raport.

  Naučni skup XXVII International Congress of the International Academy of Pathology.
  Publikacija Abstracts book
  Godina 2008
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Aleksandra Salapura, Živka Eri, Nebojša Jovanić, Slavica Knežević Ušaj i Radoslav Gajanin
  Strana od 204
  Strana do 205

  Spontana kompletna ruptura gravidnog rudimentiranog roga kod uterus bicornis unilateral rudimentarius u 22. gestacijskoj nedelji- prikaz slučaja

  Naučni skup L Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Nebojša Jovanić, Vesna Ećim-Zlojutro, Branka Đajić-Čančarević i M. Popović
  Strana od 390
  Strana do 400

  Odnos instrumentalnog porođaja i carskog reza. Novi parametar za praće kvaliteta akušerske zaštite u bolnici

  Naučni skup XLV Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Nebojša Jovanić, Branka Đajić-Čančarević i A. Rodić
  Strana od 403
  Strana do 405