Navigacija

mr Vladimir Perendija
viši asistent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ginekologija i opstetricija viši asistent 26. novembar 2015.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07GA Ginekologija i akušerstvo

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Activities of the mithocondric super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium, and the endometrium carcinoma

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić i Aleksandra Govedarović
  Strana od 708
  Strana do 709

  Reviw of results of positive lymph node findings in cases of invasive carcinoma of vulva after radical vulvectomy

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Zora Antonić, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić i Aleksandra Govedarović

  Višeplodne trudnoće i perinatalni ishod

  Naučni skup 51. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Rade Vilenderčić, Branka Đajić-Čančarević, S. Dunjić, V. Đukić, Vladimir Perendija, Z. Vilendečić i D. Vasić
  Strana od 145
  Strana do 150

Projekti

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Predmet istraživanja se temelji na postojećim tendencijama nedovoljnog rađanja, negativnog prirodnog priraštaja, otvorene depopulacije, starenja stanovništva i sve raširenijeg samačkog života u Republici Srpskoj. Sa tog aspekta od posebnog značaja je sagledavanje fertilnog kapaciteta porodilja i njihovog modela reproduktivnog ponašanja, zdravstvene zaštite i borbe protiv steriliteta...

Broj projekta 1259005
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Draško Marinković
Projektni tim Danijela Pisarević
mr Vladimir Perendija
prof. dr Aleksandra Petrašević
Vanja Mirjana Vujić
Nevena Pavlović
prof. dr Ranka Perić-Romić
mr Aleksandar Majić
Sofija Verić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 13.12.2019.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM