Navigacija

mr Vladimir Perendija
viši asistent

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za ginekologiju i akušerstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ginekologija i opstetricija viši asistent 24. decembar 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07GA Ginekologija i akušerstvo
ISM13GA Ginekologija i akušerstvo

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Socio-demografska analiza stavova porodilja o planiranju porodice i mjerama populacione politike u Republici Srpskoj

  Use of colposcopy for detection of squamous intraepithelial lesions

  Časopis Journal of Health Sciences
  Godina 2014
  Autori Feđa Omeragić, Ajša Tulumović, Ermina Iljazović, Amela Adžajlić, Alija Šuko, Larisa Mešić Đogić i Vladimir Perendija
  Volumen 4
  Broj (1)
  Strana od 1
  Strana do 5

  Perimenopauzalna krvarenja

  Časopis Suplement Nº I
  Godina 2005
  Autori Rade Vilendečić, Vladimir Perendija i Zoran Vilendečić
  Volumen 38
  Broj 3-4
  Strana od 163
  Strana do 164

  Karcinom endometrijuma

  Časopis Suplement Nº I
  Godina 2005
  Autori Rade Vilendečić, Vladimir Perendija i Zoran Vilendečić
  Volumen 38
  Broj 3-4
  Strana od 163
  Strana do 164

Radovi sa skupova

  Bračna neplodnost

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Darko Lukić i Vladimir Perendija
  Strana od 121
  Strana do 128

  Polno prenosive bolesti (sexually transmitted diseases) – Najčešća polno prenosiva oboljenja u adolescenciji.

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Darko Lukić i Vladimir Perendija
  Strana od 129
  Strana do 133

  Prevencija vertikalne transmisije HIV-a (PMTCT)

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Vladimir Perendija, Nenad Babić, Sanja Sibinčić i Darko Lukić
  Strana od 135
  Strana do 140

  Značaj zakonske regulative kojom se uređuju uslovi i postupak za prekid trudnoće

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Nenad Babić, Vladimir Perendija, Sanja Sibinčić i Darko Lukić
  Strana od 57
  Strana do 70

  Prevalencija infekcije žena visokorizičnim Humanim papiloma virusima u regiji Banjaluka

  Naučni skup 56. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 56. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2012
  Autori Nebojša Jovanić, Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Vladimir Perendija i Mile Bokan
  Strana od 653
  Strana do 661

  Indukcija porođaja oksitocinom ili prostaglandinom E2

  Naučni skup 55. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 55. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2011
  Autori Nebojša Jovanić, Nebojša Lazić i Vladimir Perendija
  Strana od 449
  Strana do 458

  Activities of the mithocondric super-oxide dismutase in the normal tissue of the endometrium, and the endometrium carcinoma

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Nenad Lučić, Zora Antonić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić i Aleksandra Govedarović
  Strana od 708
  Strana do 709

  Reviw of results of positive lymph node findings in cases of invasive carcinoma of vulva after radical vulvectomy

  Naučni skup XXI FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Zora Antonić, Nenad Lučić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slobodan Grahovac, Rosanda Jevtović, Vladimir Perendija, Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, A. Rodić i Aleksandra Govedarović

  Adolescenti i kontracepcija

  Naučni skup II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini
  Publikacija II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini, Knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić, Alma Kapur Habibović i Maja Tubić Banović
  Strana od 117
  Strana do 118

  Da li su različiti stavovi prema planiranju porodice između pacijentkinja i akušerskih sestara?

  Naučni skup II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini
  Publikacija II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini, Knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Nebojša Jovanić i Rade Vilendečić
  Strana od 62
  Strana do 63

  Levonorgestrel intrauterini sistem (LNG-IUS) u liječenju recidivantnog disfunkcionalnog materičnog krvarenja. Prikaz slučaja.

  Naučni skup 53. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 53. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija i Rade Vilendečić
  Strana od 345
  Strana do 348

  Terapijski efekti levonorgestrel intrauterinog sistema u našem matetrijalu

  Naučni skup 53. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 53. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić i Zlatan Marković
  Strana od 176
  Strana do 181

  Contraception in birth control

  Naučni skup 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion
  Publikacija 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion, Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić, Nenad Babić i Slobodan Grahovac
  Strana od 40
  Strana do 42

  Artificial abortions acrros three decades at the obstetricsand gynecology clinic in Banja luka

  Naučni skup 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion
  Publikacija 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion, Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić i Slobodan Grahovac
  Strana od 40

  Transvaginal sonography in postmenopausal brest patients receiving tamoxifen

  Naučni skup 12th World Congress on the Menopause
  Publikacija 12th World Congress on the Menopause, Book of Abstracts
  Godina 2008
  Autori Nebojša Jovanić, Vladimir Perendija i Nebojša Lazić

  Metabolic syndrome in menopausal obese women

  Naučni skup 12th World Congress on the Menopause
  Publikacija 12th World Congress on the Menopause, Book of Abstracts
  Godina 2008
  Autori Nebojša Jovanić, Nebojša Lazić i Vladimir Perendija
  Strana od 113

  Namjerni prekidi neželjenih trudnoća i stav prema kontracepciji

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Publikacija Zbornik radova 2. međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Godina 2008
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić i Nebojša Jovanić
  Strana od 70
  Strana do 75

  Dijagnostika i tretman premalignih promjena visokog rizika na grliću materice (H SIL) u KGA Banjaluka

  Naučni skup 51. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 51. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2007
  Autori Rade Vilendečić, Vladimir Perendija i Zoran Vilendečić
  Strana od 197
  Strana do 203

  Biopsije cerviksa vagine i vulve u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Banjaluci u periodu 2001-2005. godine

  Naučni skup 51. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 51. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2007
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Aleksandra Govedarović i Zoran Vilendečić
  Strana od 167
  Strana do 173

  Konizacija u tretmanu preinvazivnih promjena na grliću materice u KGA Banjaluka

  Naučni skup Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić i Zoran Vilendečić
  Strana od 113
  Strana do 114

  Višeplodne trudnoće i perinatalni ishod

  Naučni skup 51. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Rade Vilenderčić, Branka Đajić-Čančarević, S. Dunjić, V. Đukić, Vladimir Perendija, Z. Vilendečić i D. Vasić
  Strana od 145
  Strana do 150

  Mirena kao moćno sredstvo u liječenju recidivantnih disfunkcionalnih materičnih krvarenja

  Naučni skup Konsensus "Mirena i njena terapijska vrijednost"
  Publikacija Konsensus "Mirena i njena terapijska vrijednost", Shering AG
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija i Rade Vilendečić

  Carski rez i prevremeni porođaj

  Naučni skup Pedeseta jubilarna ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova pedesete jubilarne ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Aleksandar Zolak i Zoran Vilendečić
  Strana od 215
  Strana do 220

  Prevremeni porođaj i perinatalni ishod

  Naučni skup Pedeseta jubilarna ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova pedesete jubilarne ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Saša Savić, Slobodan Grahovac, Vesna Ećim-Zlojutro, Zoran Vilendečić, Aleksandar Zolak i Ljiljana Stanišić
  Strana od 102
  Strana do 107

  Primjena antimikrobnih lijekova u trudnoći

  Naučni skup Simpozijum Farmaceutske komore Republike Srpske
  Publikacija Simpozijum Farmaceutske komore Republike Srpske, Bilten II
  Godina 2005
  Autori Vladimir Perendija
  Strana od 43
  Strana do 50

Ostali radovi

  Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja

  Godina 2016
  Autori Vladimir Perendija

  Dijagnostičko-terapijski vodič za najčešća nepravilna krvarenja iz materice: menoragije i disfunkcionalne metroragije

  Izdavač Bayer d.o.o.
  Godina 2011
  Autori Vladimir Perendija

  Tumori ženskih polnih organa

  Izdavač Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Vladimir Perendija

  Mirena i njena terapijska vrijednost

  Izdavač Shering AG
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija

Knjige

  Dijagnostika i terapija cervikalnih intraepitelnih neoplazija

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99976-26-10-3
  Godina 2017
  Autori Vladimir Perendija, Nenad Lučić, Mile Bokan i Vesna Ećim-Zlojutro
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 163

  Problemi i rizici maloljetničkih brakova

  Izdavač Ombudsman za djecu Republike Srpske
  ISBN 978-99955-687-1-9
  Godina 2010
  Autori Nada Letić, Mira Spremo, Nenad Babić, Vladimir Perendija i Jovanka Vuković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 85

Projekti

Fertilni kapacitet i stavovi o planiranju porodice porodilja UKC RS Banja Luka

Predmet istraživanja se temelji na postojećim tendencijama nedovoljnog rađanja, negativnog prirodnog priraštaja, otvorene depopulacije, starenja stanovništva i sve raširenijeg samačkog života u Republici Srpskoj. Sa tog aspekta od posebnog značaja je sagledavanje fertilnog kapaciteta porodilja i njihovog modela reproduktivnog ponašanja, zdravstvene zaštite i borbe protiv steriliteta...

Broj projekta 1259005
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Draško Marinković
Projektni tim mr Vladimir Perendija
Danijela Pisarević
mr Aleksandar Majić
prof. dr Ranka Perić-Romić
Vanja Mirjana Vujić
Nevena Pavlović
prof. dr Aleksandra Petrašević
Sofija Verić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj i visoko obarzovanje Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 13.12.2019.
Vrijednost projekta 9000.0 BAM