Navigacija

prof. dr Nenad Babić
redovni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Ginekologija i opstetricija redovni profesor 28. maj 2013.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07G Ginekologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Upotreba psihoaktivnih supstanci u adolescenciji

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Danijela Telebak, Sanja Sibinčić, Nenad Babić i Nenad Lučić
  Volumen 8
  Broj 2
  Strana od 165
  Strana do 171

  Outcomes of IVF procedures based on the number of oocytes in COS with short antagonist protocol in womwn with unexplained infertility

  Časopis Health Med Journal of Society for development new environment in BiH
  Godina 2017
  Autori Sanja Sibinčić, E Hajder, Nenad Lučić, Brankica Đukić-Kukolj, Nenad Babić, Đ Cekrlija, Sanja Lukać, Mirjana Ostojić, M Gvero i M Vujnić
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 30
  Strana do 36

Radovi sa skupova

  Bračna neplodnost

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Darko Lukić i Vladimir Perendija
  Strana od 121
  Strana do 128

  Polno prenosive bolesti (sexually transmitted diseases) – Najčešća polno prenosiva oboljenja u adolescenciji.

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Darko Lukić i Vladimir Perendija
  Strana od 129
  Strana do 133

  Prevencija vertikalne transmisije HIV-a (PMTCT)

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Vladimir Perendija, Nenad Babić, Sanja Sibinčić i Darko Lukić
  Strana od 135
  Strana do 140

  Značaj zakonske regulative kojom se uređuju uslovi i postupak za prekid trudnoće

  Naučni skup ECPD Međunarodna škola reproduktivnog zdravlja
  Publikacija Zbornik radova ECPD Međunarodne škole reproduktivnog zdravlja
  Godina 2012
  Autori Nenad Babić, Vladimir Perendija, Sanja Sibinčić i Darko Lukić
  Strana od 57
  Strana do 70

  Prevalencija infekcije žena visokorizičnim Humanim papiloma virusima u regiji Banjaluka

  Naučni skup 56. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 56. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2012
  Autori Nebojša Jovanić, Sanja Sibinčić, Nenad Babić, Vladimir Perendija i Mile Bokan
  Strana od 653
  Strana do 661

  Contraception in birth control

  Naučni skup 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion
  Publikacija 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion, Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić, Nenad Babić i Slobodan Grahovac
  Strana od 40
  Strana do 42

Ostali radovi

  PREVENCIJA I KONTROLA MALIGNIH BOLESTI

  Izdavač Medicinski fakultet Banj a Luka
  Godina 2015
  Autori Branislava Jakovljević, Zdenka Gojković, Mirko Stanetić i Nenad Babić
  Strana od 175
  Strana do 206

  Fertilitet, abortusi i kontracepcija u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Vlada Republike Srpske
  Godina 2010
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić i Milorad Živković

  Provođenje istraživanja i izrada studije reproduktivno zdravlje u Republici Srpskoj

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić i Daniela Telebak

  Provođenje istraživanja i izrada strategije razvoja porodice u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Vlada Republike Srpske
  Godina 2008
  Autori Ivan Šijaković, Nenad Babić, Draško Marinković, Ranka Kalinić, Željana Jovičić, Jovanka Vuković, Borka Vukajlović, Dragana Vilić, Jelena Milinović, Amela Bašić, Nada Lipovac, Staka Nikolić, Svetlana Pezer - Šukalo i Nikola Dorontić
  Strana od 1
  Strana do 195
  Veb adresa http://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpos/Servisi/Gradjani/Pages/Strategija_za_razvoj_porodice_u_Republici_Srpskoj.aspx

Knjige

  Atlas kongenitalnih anomalija

  Izdavač . Udruženje pedijatara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-24-01-7
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Nenad Babić, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić, Dragica Jojić i Aleksandra Serdar
  Tip knjige naučna knjiga

  Hronične nezarazne bolesti − Prevencija i kontrola

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banja Luci
  ISBN 978-9993842-58-3
  Godina 2011
  Autori Duško Vulić i Nenad Babić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Problemi i rizici maloljetničkih brakova

  Izdavač Ombudsman za djecu Republike Srpske
  ISBN 978-99955-687-1-9
  Godina 2010
  Autori Nada Letić, Mira Spremo, Nenad Babić, Vladimir Perendija i Jovanka Vuković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 85

  Reproduktivni potencijal adolescenata u Republici Srpskoj

  Izdavač monografija, knjiga XI, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99938-21-22-9
  Godina 2010
  Autori Nenad Babić, Draško Marinković, Sanja Sibinčić, Milorad Živković i Daniela Telebak
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 189

  Reproduktivno zdravlje - izabrana pitanja

  Izdavač Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo
  ISBN 978-99938-0-984-5
  Godina 2007
  Autori Nenad Babić, Matija Bećković, Ljubomir Berberović, Draško Marinković, Dejan Medaković, Dragan Nedeljković, Sanja Pandžić, Jelica Predojević-Samardžić, Mirjana Rašević i Veljko Vlaisavljević
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 178