Navigacija

prof. dr Rade Vilendečić
redovni profesor

051/214-338
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina redovni profesor 1. mart 2012.

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Significance of immunihistochemical expresion of p16INKa in differentiation of inflammatory and preneoplastic cervical lesions.

  DOI 10.2298/SARH1502042G
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Radoslav Gajanin i Pavle Budakov
  Volumen 143
  Broj 1-2
  Strana od 42
  Strana do 49
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0370-8179/2015/0370-81791502042G.pdf

  Dijagnostička efikasnost biofizičkih testova i cerebroumbilikalnog indeksa u procjeni oksigenacije ploda

  DOI 10.2298/MPNS1308292C
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2013
  Autori Branka Đajić-Čančarević i Rade Vilenderčić
  Volumen LXVI
  Broj 7-8
  Strana od 292
  Strana do 296

  Hemodynamics of arterial and venous circulation in the intrauterine fetal evaluation

  DOI 10.5455/aim.2012.20.249-253
  Časopis Acta Informatica Medica
  Godina 2012
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović i Saša Savić
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 249
  Strana do 253

  Perimenopauzalna krvarenja

  Časopis Suplement Nº I
  Godina 2005
  Autori Rade Vilendečić, Vladimir Perendija i Zoran Vilendečić
  Volumen 38
  Broj 3-4
  Strana od 163
  Strana do 164

  Karcinom endometrijuma

  Časopis Suplement Nº I
  Godina 2005
  Autori Rade Vilendečić, Vladimir Perendija i Zoran Vilendečić
  Volumen 38
  Broj 3-4
  Strana od 163
  Strana do 164

  Prenatalna zaštita i perinatalna smrtnost u ratnim uslovima u regiji Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1999
  Autori Rade Vilenderčić, J. Ćeranić, Nebojša Jovanić, Slobodan Grahovac i Branka Đajić-Čančarević
  Volumen 30
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 19

Radovi sa skupova

  Dijagnostička efikasnost Dopler protoka kroz arteriju umbilikalis u predikciji perinatalnog ishoda kod intrauterusnog zastoja u rastu ploda

  Naučni skup 1. Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa mežunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Rade Vilenderčić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić, Dragica Draganović i Saša Savić

  Perinatalni mortalitet u Republici Srpskoj

  Naučni skup 3. Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2013
  Autori Rade Vilenderčić, Branka Đajić-Čančarević, Vesna Ećim-Zlojutro i Jelena Vukuć
  Strana od 48
  Strana do 52

  Značaj imunohistohemijske ekspresije p16INK4a u diferencijaciji inflamacijskih i preneoplastičnih lezija grlića materice.

  Naučni skup Kongres ginekologa i opstretičara Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2011
  Autori Živorad Gajanin, Vesna Ećim-Zlojutro, Rade Vilenderčić i Radoslav Gajanin
  Strana od 72
  Strana do 72

  Carski rez kod blizanačke trudnoće

  Naučni skup 54. Ginekološko-akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, Branka Đajić-Čančarević, I. Šindrak-Ćejić i J. Vilendečić
  Strana od 179
  Strana do 186

  Adolescenti i kontracepcija

  Naučni skup II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini
  Publikacija II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini, Knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić, Alma Kapur Habibović i Maja Tubić Banović
  Strana od 117
  Strana do 118

  Da li su različiti stavovi prema planiranju porodice između pacijentkinja i akušerskih sestara?

  Naučni skup II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini
  Publikacija II Kongres ginekologa i perinatologa u Bosni i Hercegovini, Knjiga sažetaka
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Nebojša Jovanić i Rade Vilendečić
  Strana od 62
  Strana do 63

  Levonorgestrel intrauterini sistem (LNG-IUS) u liječenju recidivantnog disfunkcionalnog materičnog krvarenja. Prikaz slučaja.

  Naučni skup 53. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 53. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija i Rade Vilendečić
  Strana od 345
  Strana do 348

  Terapijski efekti levonorgestrel intrauterinog sistema u našem matetrijalu

  Naučni skup 53. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 53. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić i Zlatan Marković
  Strana od 176
  Strana do 181

  Contraception in birth control

  Naučni skup 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion
  Publikacija 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion, Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić, Nenad Babić i Slobodan Grahovac
  Strana od 40
  Strana do 42

  Artificial abortions acrros three decades at the obstetricsand gynecology clinic in Banja luka

  Naučni skup 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion
  Publikacija 10th ESC Seminar Unwanted pregnancy or abortion, Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Nebojša Jovanić i Slobodan Grahovac
  Strana od 40

  Namjerni prekidi neželjenih trudnoća i stav prema kontracepciji

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Publikacija Zbornik radova 2. međunarodnog kongresa „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Godina 2008
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić i Nebojša Jovanić
  Strana od 70
  Strana do 75

  Dijagnostika i tretman premalignih promjena visokog rizika na grliću materice (H SIL) u KGA Banjaluka

  Naučni skup 51. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 51. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2007
  Autori Rade Vilendečić, Vladimir Perendija i Zoran Vilendečić
  Strana od 197
  Strana do 203

  Biopsije cerviksa vagine i vulve u Klinici za ginekologiju i akušerstvo u Banjaluci u periodu 2001-2005. godine

  Naučni skup 51. ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova 51. ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2007
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Aleksandra Govedarović i Zoran Vilendečić
  Strana od 167
  Strana do 173

  Konizacija u tretmanu preinvazivnih promjena na grliću materice u KGA Banjaluka

  Naučni skup Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2007
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić i Zoran Vilendečić
  Strana od 113
  Strana do 114

  Višeplodne trudnoće i perinatalni ishod

  Naučni skup 51. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Rade Vilenderčić, Branka Đajić-Čančarević, S. Dunjić, V. Đukić, Vladimir Perendija, Z. Vilendečić i D. Vasić
  Strana od 145
  Strana do 150

  Akušerski ishod prevremenih porođaja nakon vantjelesne oplodnje na Ginekološko akušerskoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup 50. Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2006
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Nenad Lučić, Nebojša Lazić, Rade Tanjga i Lejla Roljić
  Strana od 351
  Strana do 355

  Mirena kao moćno sredstvo u liječenju recidivantnih disfunkcionalnih materičnih krvarenja

  Naučni skup Konsensus "Mirena i njena terapijska vrijednost"
  Publikacija Konsensus "Mirena i njena terapijska vrijednost", Shering AG
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija i Rade Vilendečić

  Carski rez i prevremeni porođaj

  Naučni skup Pedeseta jubilarna ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova pedesete jubilarne ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Aleksandar Zolak i Zoran Vilendečić
  Strana od 215
  Strana do 220

  Prevremeni porođaj i perinatalni ishod

  Naučni skup Pedeseta jubilarna ginekološko akušerska nedelja SLD
  Publikacija Zbornik radova pedesete jubilarne ginekološko akušerske nedelje SLD
  Godina 2006
  Autori Vladimir Perendija, Rade Vilendečić, Saša Savić, Slobodan Grahovac, Vesna Ećim-Zlojutro, Zoran Vilendečić, Aleksandar Zolak i Ljiljana Stanišić
  Strana od 102
  Strana do 107

  Videolaparoskopski klasičan hirurški i konzervativni tretman ektopičnih trudnoća na GAK u Banjaluci

  Naučni skup Drugi simpozijum , Ginekološka endoskopija u B i H
  Godina 2005
  Autori Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, Nenad Lučić, Zora Sumonja i Jovica Ivić

  Heterotropna trudnoća nakon IVF ,iznešena intrauterina i ektopično maskirana hiperstimulacijskim sindromom

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2005
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Ljilja Solomun
  Strana od 407
  Strana do 409

  Akušerski ishod porođaja nakon vantjelesne oplodnje u periodu 2000-2004. godine na Ginekološko – akušerskoj klinici u Banjaluci

  Naučni skup XVI međunarodni simpozijum o fertilitetu i sterilitetu
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Nenad Lučić, Saša Savić i Zora Antonić
  Strana od 66
  Strana do 67

  Videolaparoskopski i klasični hirurški tretman ektopične trudnoće u cilju očuvalja fertiliteta

  Naučni skup XLVIII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Nenad Lučić, Jovica Ivić i Zora Antonić
  Strana od 239
  Strana do 242

  Kasna fetalna smrt i antenatalna zaštita

  Naučni skup IV jugoslovenski kongres perinatalne medicine
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 1997
  Autori Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, N. Lazić, Branka Đajić-Čančarević i V. Đukić
  Strana od 81

Knjige

  Dermatovenerologija.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 86-7197-252-6
  Godina 2012
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Zoran Vujković, Miroslav Petković i Rade Vilenderčić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Polno prenosiva oboljenja

  Izdavač Medicinski fakultet Banjaluka
  ISBN 978-999-38-42-59-0
  Godina 2011
  Autori Rade Vilenderčić i Bogdan Zrnić
  Tip knjige pomoćni udžbenik