Navigacija

prof. dr Milorad Grujičić
vanredni profesor

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Interna medicina vanredni profesor 24. septembar 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18IMP Interna medicina sa pedijatrijom
ISM07ITM Interna medicina
ISM07KP Klinička propedevtika
ISS07IM Interna medicina

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Results of the Kidney Transplant Programme at the University Clinical Centre of the Republic of Srpska from 2010 to 2018

  Non – Diabetic Kidney Disease in patients with type 2 diabetes mellitus- 11 year experience from a single center

  Časopis Medical Archives
  Godina 2019
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Andreja Figurek, Aleksandra Grbić, Gordana Basta Jovanović i Dubravka Mićić Zrnić
  Volumen 73
  Broj 2
  Strana od 87
  Strana do 91

  Pulmorenalni sindrom kod pacijenata sa ANCA vaskulitisom, desetogodišnje iskustvo nefrološkog odjela Interne klinike Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2018
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Vlastimir Vlatković, Marinko Vučić i Peđa Kovačević
  Volumen 8
  Broj 1-2
  Strana od 129
  Strana do 136
  Veb adresa http://www.respiratio.info/images/respiratio/Respiratio_2018.pdf

  The frequency of bone fractures among patients with chronic kidney disease not on dialysis: two-year follow-up

  DOI 10.1515/rjim-2017-0021
  Časopis Romanian Journal of Internal Medicine
  Godina 2017
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić i Milorad Grujičić
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/rjim.ahead-of-print/rjim-2017-0021/rjim-2017-0021.pdf

  The frequency of bone fractures among patients with chronic kidney disease not on dialysis: two-year follow-up.

  DOI 10.1515/rjim-2017-0021
  Časopis Romanian journal of intrnal medicine
  Godina 2017
  Autori Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić i Milorad Grujičić
  Strana od 1
  Strana do 14

  Biopsija bubrega kod dijabetičara (iskustvo Nefrološkog odjela Klinike za unutrašnje bolesti UKC Banja Luka).

  DOI DOI: 10.7251/BII1401024G
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Vlastimir Vlatković i Dragan Vojvodić
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 24
  Strana do 29

  Učestalost hepatocelularnog karcinoma kod pacijenata sa sekundarnim depozitima u jetri i nepoznatim primarnim mjestom tumora

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Branislava Jakovljević, Živko Vranješ, Zdenka Gojković, Ljiljana Tadić-Latinović i Milorad Grujičić
  Volumen 1-2
  Strana od 37
  Strana do 47

Radovi sa skupova

  The frequency of rare causes of peritoneal dialysis releated peritonitis – a five years follow up single center study

  Naučni skup 14 th ISPD and EuroPD congress
  Publikacija Abstract book of the 14 th ISPD and EuroPD congress
  Godina 2021
  Autori Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodic, Maja Travar, Branislav Gašić, Milorad Grujičić, Ivona Risović i Goran Topić
  Strana od 278
  Strana do 278
  Veb adresa https://ispd-europd2021.com

  Sistemska skleroza kao uzrok terminalne bubrežne insuficijencije

  Naučni skup Prvi kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2018
  Autori Dragan Vojvodić, Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Ivona Risović i Branislav Gašić
  Veb adresa www.udruzenjenefrologa.org

  Patohistološka dijagnostika dijabetesne nefropatije: kada i zašto?

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijebetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i odabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Milorad Grujičić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić, Dubravka Zrnić Mićić, Goran Topić i Dušanka Đukić
  Strana od 92

  Šihanov sindrom i akutna bubrežna slabost kao posljedica postpartalne hemoragije

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i odabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Dubravka Mićić Zrnić, Branislav Gašić, Milorad Grujičić, Valentina Soldat Stanković, Vlastimir Vlatković i Irena Balaban
  Strana od 87

  Sekundarni hiperparatireodizam, metabolozam kalcijuma i fosfata i ishod liječenja kod bolesnika na hemodijalizi

  Naučni skup 2. Kongresa dijabetologa Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Branislav Gašić, Milorad Grujičić, Goran Topić, Dubravka Zrnić-Mićić i Ivona Risović

  Rapidni razvoj dijabetesne nefropatije

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Jovana Milekić, Snježana Popović-Pejičić, Milorad Grujičić i Aljoša Čegar
  Strana od 130

  Bubrežne manifestacije sistemskog vaskulitisa - iskustvo nefrološkog Odjela Interne klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Naučni skup 3. Kongres nefrologa Srbije
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Gordana Basta Jovanović, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Goran Topić, Zdravka Kezić i Sanja Avram
  Strana od 91

  Primarne glomerulske bolesti u Kliničkom centru Banja Luka - sedmogodišnje iskustvo

  Naučni skup 3. Kongres nefrologa Srbije
  Godina 2014
  Autori Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić i Goran Topić
  Strana od 92

  Mikro- i makrovaskularne komplikacije kod pacijenata sa Diabetes mellitus-om tip II

  Naučni skup 1. Kongresa dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2013
  Autori Božana Krivošija, Andreja Figurek, Vlastimir Vlatković, Dragan Vojvodić, Milorad Grujičić i Dušanka Đukić
  Strana od 254
  Strana do 255

  Peripheral embolization secondary to atrial fibrillation.

  Naučni skup Evropski kongres srčane insuficijencije 2013.
  DOI 10.1093/eurjhf/hst010
  Publikacija European Journal of Heart Failure Supplements (2013) 12, S341.
  Godina 2013
  Autori Tamara Kovačević-Preradović, Mario Kozić, Zoran Janjić, Dragan Unčanin, Milorad Grujičić, Bojan Stanetić, Aleksandar Janjić, Saša Vlaisavljević, Svetozar Srdić i Dijana Trninić

  Rezultati biopsije bubrega u Kliničkom centru Banja Luka – petogodišnje iskustvo

  Naučni skup 2. Kongres nefrologa Srbije
  Godina 2012
  Autori Milorad Grujičić, Stevan Pavlović, Gordana Basta Jovanović, Aleksandra Salapura, Branislav Gašić, Vlastimir Vlatković, Vojislav Zeljković i Dragan Vojvodić
  Strana od 12

Knjige

  Glomerulske bolesti bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-52-3
  Godina 2020
  Autori Aleksandra Salapura i Milorad Grujičić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 246

  Dijagnostičke metode u bolestima bubrega

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  ISBN 978-99938-42-89-7
  Godina 2015
  Autori Vlastimir Vlatković, Milorad Grujičić, Aleksandra Salapura, Saša Vujnović, Branislav Gašić, Snežana Petrović-Tepić, Maja Travar, Biljana Stojimirović, Jasna Trbojević Stanković i Dragan Vojvodić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 350