Navigacija

mr Dragica Jojić

051/217-072

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07NNT Neonatologija
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Terminal deletion of chromosome 10p13 as a cause of hypoparathyroidism in a neonate

  DOI 10.5457/p2005-114.204
  Časopis Central European Journal of Paediatrics
  Godina 2018
  Autori Nina Marić, Gordana Bukara-Radujković, Ljilja Solomun i Dragica Jojić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 88
  Strana do 91
  Veb adresa https://cejpaediatrics.com/index.php/cejp/article/view/310/pdf

  Primarna hipokalcijemija sa hipomagnezijemijom

  DOI 10.7251/ScEPED1801039S
  Časopis Scripta Pediatrica
  Godina 2018
  Autori Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković, Nina Marić, Borjana Solomun i Vanja Bobić
  Volumen 1
  Broj 1-2
  Strana od 59
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.pedijatri.org/wp-content/uploads/2018/06/SCRIPTA-PEDIATRICA-2018Jun-Vol.1-No.1-2-p.1-60..pdf

  Oxidative Stress Marker and Pregnancy Induced Hypertension

  Časopis Medical Archives
  Godina 2016
  Autori Dragica Draganović, Nenad Lučić i Dragica Jojić
  Volumen 70
  Broj 6
  Strana od 437
  Strana do 441

  THE EFFECT OF OXYGEN THERAPY ON THE DEVELOPMENT OF RETINOPATHY OF PREMATURITY

  DOI DOI 10.5457/p2005-114.120
  Časopis Paediatrics Today
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Milka Mavija, Dimitrije Nikolić i Vesna Marinković
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 144
  Strana do 153
  Veb adresa http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.900.5163&rep=rep1&type=pdf

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Časopis Savremeni materijali. Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske.
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, LJilja Solomun, Milan Preradović i Duška Jović
  Volumen 24
  Strana od 663
  Strana do 676

  Imuni hydrops fetalis

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Gordana Guzijan i Snežana Petrović-Tepić
  Broj 46
  Strana od 80
  Strana do 83

Radovi sa skupova

  Uloga Doppler protoka kroz duktus venosus u procjeni intrauterinog stanja ploda

  Naučni skup 5. Međunarodni Kongres Doktora Medicine Republike Srpske
  Godina 2017
  Autori Branka Đajić-Čančarević, Dragica Draganović, Dragica Jojić, Nenad Lučić i Vesna Ećim-Zlojutro
  Strana od 70
  Strana do 75

  Becknjith Njiedemannov sindrom (BWS) – prikaz slučaja

  Naučni skup Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti
  Godina 2017
  Autori Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Nina Marić i Borjana Solomun
  Strana od 88
  Strana do 88

  PORODIČNA AFEKTIVNA VEZANOST, SOCIJALNA PODRŠKA I MODALITETI SUOČAVANJA SA PERINATALNOM PATOLOGIJOM

  Naučni skup Dani primenjene psihologije
  Publikacija Zbornik radova sa 9. naučne konferencije Dani primenjene psihologije: Psihološka razmatranja i perspektive
  Godina 2016
  Autori Nada Letić, Dragica Jojić i Siniša Lakić
  Strana od 5
  Strana do 18

  . Primarna hipomagnezijemija sa hipokalcemijom – prikaz slučaja

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem,
  Godina 2015
  Autori LJilja Solomun, Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Vesna Miljković, Nina Marić i Vanja Bobić

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović i Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

  Abscess of the Newborn Eye Cosket:A Case Report

  Naučni skup 3rd UENPS Congress Portugal, Porto, November 14 – 17, 2012
  Publikacija 3rd International Congress of UENPS 2012, Posters, Acta Med Port 2012;25(S2):145-223
  Godina 2012
  Autori Ljilja Solomun, Dejan Đurđević, Jelica Predojević-Samardžić, Dragica Jojić, Nina Marić i Milka Mavija
  Strana od 147
  Strana do 148
  Veb adresa https://www.researchgate.net/profile/Giampiero_Meli/publication/324978832_PO06_Post-Partum_Depression_Ppd_Past_and_Present/links/5aef3d6caca2727bc0064c0d/PO06-Post-Partum-Depression-Ppd-Past-and-Present.pdf

  Učestalost intrakranijalnih hemoragija novorođenčadi hospitalizovane na odjelu patološke neonatologije

  Naučni skup VI kongres perinatalne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2007
  Autori Ljilja Solomun, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Dragica Jojić i N. Đurđević
  Strana od 139