Navigacija

Aleksandra Serdar
viši asistent

051/222-840
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za pedijatriju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Pedijatrija viši asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  EKSKRECIJA URINARNOG KALIKREINA U DJEČIJEM UZRASTU: ULOGA POLA, UZRASTA, URINARNIH ELEKTROLITA I GENETSKOG RIZIKA OD HIPERTENZIJE

  DOI 10.7251/SCEPED1802002P
  Časopis Scripta Pediatrica (Online)
  Godina 2019
  Autori Snežana Petrović Tepić, Svjetlana Stoisavljević Šatara, Aleksandra Serdar i Aleksandar Tepić
  Volumen 1
  Broj 1-2, 1 Suplement
  Strana od 16
  Strana do 30
  Veb adresa www.pedijatri.org http://www.pedijatri.org/wp-content/uploads/2018/06/SCRIPTA-PEDIATRICA-2018Jun-Vol.1-No.1-2-p.1-60..pdf

  Strukturne promjene mozga kao etiološki faktor za nastanak cerebralne paralize

  DOI 10.7251/SCEPED1802003S COBISS.RS-ID 7659032.
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić i Nina Marić
  Volumen 1
  Broj 1-2
  Strana od 31
  Strana do 44

  Ekskrecija urinarnog kalikreina u dječijem uzrastu: uloga pola, uzrasta, urinarnih elektrolita i genetskog rizika od hipertenzije

  DOI 10.7251/SCEPED1802002P COBISS.RS-ID 7658776
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Aleksandra Serdar i Tepić Aleksandar
  Volumen 1-2
  Broj 1
  Strana od 16
  Strana do 30

  STRUKTURNE PROMJENE MOZGA KAO ETIOLOŠKI FAKTOR ZA NASTANAK CEREBRALNE PARALIZE

  DOI 10.7251/SCEPED1802003S
  Časopis Scripta Pediatrica (Online)
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Serdar, Snežana Petrović Tepić i Nina Marić
  Volumen 1
  Broj 1-2, 1 Suplement
  Strana od 31
  Strana do 43
  Veb adresa www.pedijatri.org http://www.pedijatri.org/wp-content/uploads/2018/06/SCRIPTA-PEDIATRICA-2018Jun-Vol.1-No.1-2-p.1-60..pdf

  UTICAJ ANTIEPILEPTIČKE TERAPIJE NA ELEKTROENCEFALOGRAFSKE NALAZE KOD DJECE SA CEREBRALNOM PARALIZOM

  DOI 10.7251/SCEPED1802001S
  Časopis Scripta Pediatrica (Online)
  Godina 2018
  Autori Aleksandra Serdar i Elvira Simić
  Volumen 1
  Broj 1-2, 1 Suplement
  Strana od 1
  Strana do 15
  Veb adresa www.pedijatri.org http://www.pedijatri.org/wp-content/uploads/2018/06/SCRIPTA-PEDIATRICA-2018Jun-Vol.1-No.1-2-p.1-60..pdf

  Incidenca teškog aspiracionog sindroma na odjelu intenzivne njege i terapije Dječije klinike centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Stojislav Konjević, Suzana Savić, Vera Milošević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Aleksandra Serdar, Olivera Ljuboja i Ljubo Višekruna
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Mehanička ventilacija u liječenju novorođenčadi u odjelu intezivne njege i terapije Dječije klinike Kliničkog centra Banja Luka

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Dalibor Đukić, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Biljana Suzić, Aleksandra Serdar, Snežana Petrović-Tepić, V. Kuzmanović, Jelica Predojević-Samardžić i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 120
  Strana do 120

  Rana neonatalna sepsa

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Vesna Novaković, Vera Milošević, Stojislav Konjević, Stevan Bajić, Snežana Petrović-Tepić, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar i Olivera Ljuboja
  Broj 1 (1 Suplement)
  Strana od 122
  Strana do 122

  Epileptički sindromi u novorođenčadi: Rana infantilna epileptička encefalopatija ili Otaharin sindrom

  Časopis Scripta Medica
  Godina 2007
  Autori Aleksandra Serdar, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić i Snežana Petrović-Tepić
  Broj 38 (1 Suplement)
  Strana od 121
  Strana do 121

Radovi sa skupova

  Učestalost intrakranijalnih hemoragija novorođenčadi hospitalizovane na odjelu patološke neonatologije

  Naučni skup VI kongres perinatalne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2007
  Autori Ljilja Solomun, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Dragica Jojić i N. Đurđević
  Strana od 139

  Kongenitalni nefrotski sindrom

  Naučni skup Kongres doktora porodične medicine
  Publikacija Scr Med
  Godina 2007
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Vesna Novaković, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Gordana Bukara-Radujković, Vinko Kuzmanović i Stevan Bajić
  Strana od 121
  Strana do 121

  Medullary sponge kidney with pseudohypoaldosteronsim.

  Tuberous sclerosis and polycystic kidney diseanse in a 2-year old girl

  Naučni skup European Society for Peadriatic Nephrology, 40 the Annual Meeting
  Godina 2006
  Autori Snežana Petrović-Tepić, Svjetlana Milanović, Slavojka Keleman, Aleksandra Serdar, Jelica Predojević-Samardžić, Vesna Novaković i Olivera Ljuboja

  Konvuzivni status kod odojčeta sa obostranim subduralnim hematomom

  Naučni skup II kongres epileptologa Srbije i Crne Gore sa međunarodnim učešćem
  Godina 2004
  Autori Aleksandra Serdar
  Strana od 180

Ostali radovi

  Imunofenotipska i citogenetske karakteristike akutne limfoblastne leukemije u djece liječenu u periodu 2003. do 2013. na Klinici za dječije bolesti u Banja Luci

  Godina 2013
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Biljana Banjac Đurđević, Dragana Malčić Zenić, Aleksandra Serdar i Vladimir Mirošljević
  Strana od 104

  Specifičnosti antileptičke terapije kod djece

  Godina 2007
  Autori Aleksandra Serdar i Dalibor Tomić
  Strana od 75
  Strana do 78

Knjige

  Atlas kongenitalnih anomalija

  Izdavač . Udruženje pedijatara Republike Srpske, Banja Luka
  ISBN 978-99976-24-01-7
  Godina 2016
  Autori Jelica Predojević-Samardžić, Nenad Babić, Snežana Petrović-Tepić, Nina Marić, Dragica Jojić i Aleksandra Serdar
  Tip knjige naučna knjiga