Navigacija

mr Ljilja Solomun

Medicinski fakultet

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07PED Pedijatrija
ISM13PED Pedijatrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Terminal deletion of chromosome 10p13 as a cause of hypoparathyroidism in a neonate

  DOI 10.5457/p2005-114.204
  Časopis Central European Journal of Paediatrics
  Godina 2018
  Autori Nina Marić, Gordana Bukara-Radujković, Ljilja Solomun i Dragica Jojić
  Volumen 14
  Broj 1
  Strana od 88
  Strana do 91
  Veb adresa https://cejpaediatrics.com/index.php/cejp/article/view/310/pdf

  Primarna hipokalcijemija sa hipomagnezijemijom

  DOI 10.7251/ScEPED1801039S
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2018
  Autori Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković, Nina Marić, Borjana Solomun i Vanja Bobić
  Volumen 1
  Broj 1-2
  Strana od 59
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.pedijatri.org/wp-content/uploads/2018/06/SCRIPTA-PEDIATRICA-2018Jun-Vol.1-No.1-2-p.1-60..pdf

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2015
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, LJilja Solomun, Milan Preradović i Duška Jović
  Volumen 24
  Strana od 663
  Strana do 676

  Procena riziko faktora kod retinopatije prematuriteta

  Časopis Medical investigations. The Journal of the School of Medicine, University of Belgrade
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Dragica Draganović, Ljilja Solomun, Stojislav Konjević i M. Preradović
  Volumen 49
  Strana od 19
  Strana do 25

Radovi sa skupova

  Becknjith Njiedemannov sindrom (BWS) – prikaz slučaja

  Naučni skup Drugi Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti
  Godina 2017
  Autori Ljilja Solomun, Dragica Jojić, Gordana Bukara-Radujković, Nina Marić i Borjana Solomun
  Strana od 88
  Strana do 88

  . Primarna hipomagnezijemija sa hipokalcemijom – prikaz slučaja

  Naučni skup 4.kongres doktora medicine Republike Srpske sa medjunarodnim učešćem,
  Godina 2015
  Autori LJilja Solomun, Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Vesna Miljković, Nina Marić i Vanja Bobić

  Manifestna kongenitalna citomegalovirusna infekcija novorođenčeta

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori D. Jojić, Jelica Predojević-Samardžić, Snežana Petrović-Tepić, Ljilja Solomun, B Banjac-Đurđević i Dragica Draganović

  Faktori rizika i značaj skrininga kod retinopatije prematuriteta

  Naučni skup Savremeni materijali
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dragica Jojić, Snežana Petrović-Tepić, Branka Đajić-Čančarević, Ljilja Solomun, M. Preradović i Duška Jović
  Strana od 663
  Strana do 676

  Abscess of the Newborn Eye Cosket:A Case Report

  Naučni skup 3rd UENPS Congress Portugal, Porto, November 14 – 17, 2012
  Publikacija 3rd International Congress of UENPS 2012, Posters, Acta Med Port 2012;25(S2):145-223
  Godina 2012
  Autori Ljilja Solomun, Dejan Đurđević, Jelica Predojević-Samardžić, Dragica Jojić, Nina Marić i Milka Mavija
  Strana od 147
  Strana do 148
  Veb adresa https://www.researchgate.net/profile/Giampiero_Meli/publication/324978832_PO06_Post-Partum_Depression_Ppd_Past_and_Present/links/5aef3d6caca2727bc0064c0d/PO06-Post-Partum-Depression-Ppd-Past-and-Present.pdf

  Razvoj govorne razumljivosti nakon kohlearne implantacije.

  Naučni skup XIII Simpozijum Otorinolaringologa RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, LJilja Solomun i Ljiljana Cota

  Učestalost intrakranijalnih hemoragija novorođenčadi hospitalizovane na odjelu patološke neonatologije

  Naučni skup VI kongres perinatalne medicine sa međunarodnim učešćem
  Godina 2007
  Autori Ljilja Solomun, Jelica Predojević-Samardžić, Aleksandra Serdar, Dragica Jojić i N. Đurđević
  Strana od 139

  Heterotropna trudnoća nakon IVF ,iznešena intrauterina i ektopično maskirana hiperstimulacijskim sindromom

  Naučni skup XLIX Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2005
  Autori Slobodan Grahovac, Rade Vilenderčić, Predrag Rosić, Vesna Ećim-Zlojutro, Nenad Lučić i Ljilja Solomun
  Strana od 407
  Strana do 409