Navigacija

Zorica Novaković

051/214-812

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Melanoma of the sinonasal mucosa: A report on the two cases and a review of the literature

  DOI 10.2298/VSP140414075A
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Aleksić, Radoslav Gajanin, Dejan Đurđević, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Nataša Guzina-Golac i Vesna Tomić Spirić
  Volumen 72
  Broj 10
  Strana od 937
  Strana do 941
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp

  Značaj modifikovanih tehnika timpanoplastike u hirurškom liječenju hroničnog gnojnog otitisa s holesteatomom

  Časopis med čas
  Godina 2013
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Biljana Udovčić i Zorica Novaković
  Volumen 47
  Broj 3
  Strana od 118
  Strana do 122

  Efficacy of Three Different Treatment Protocols for Sudden Sensorineural Hearing Loss

  DOI 10.7251/SMD1201015V
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Dmitar Travar i Aleksandar Gajić
  Volumen 43
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 19
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_1.pdf

  Polni dimorfizam hioidne kosti

  DOI 10.5937/gads1247239N
  Časopis Glasnik Antropološkog društva Srbije
  Godina 2012
  Autori Zorica Novaković, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ
  Strana od 239
  Strana do 247
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-79361247239N

  Uloga i značaj skrining procedura u ranoj dijagnostici oštećenja sluha

  Časopis Med čas
  Godina 2012
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Biljana Udovčić i Zdenko Stupar
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 76

  Otorhinolaryngological Manifestations of Wegener's Granulomatosis

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Miroslav Petković i Vesna Tomić Špirić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.journals.indexcopernicus.com/Acta+Medica+Saliniana,p6714,3.html

  Kompjuterizovana rinomanometrija u evaluaciji nazalne opstrukcije kod devirane nosne pregrade

  Časopis Scr Med
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Slobodan Spremo i Dmitar Travar
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od ‚71
  Strana do 74

  Pedijatrijska tonzilektomija: postoperativna krvarenja i faktori rizika

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Zorica Novaković, Željko Markić, Predrag Špirić i Dalibor Vranješ
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 117
  Strana do 121
  Veb adresa http://www.journals.indexcopernicus.com/Acta+Medica+Saliniana,p6714,3.html

  Etiopathogenesis Otitis Media with Effusion in Children

  Časopis Otoscope
  Godina 2004
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković
  Strana od 139
  Strana do 143

Radovi sa skupova

  Uncommon neoplasms of the larynx.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Zorica Novaković i Radoslav Gajanin
  Strana od 167
  Strana do 167

  Spirometric impairment and bronchial hyperreactivity in patients with allergic rhinitis.

  Naučni skup 3rd Croatian Rhinologic Congress with international participation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Dmitar Travar, Zorica Novaković i Nataša Tanasković

  Perkutana traheotomija

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Nataša Golac, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović i M Duronjić

  Akutna upala srednjeg uha u dječijem uzrastu: korelacija sa hipertrofijom palatinalnih tonzila, adenoidektomijom i tonziloadenoidektomijom

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Zdenko Stupar i Nataša Golac

  Klinički fenotip respiratornih alergijskih oboljenja kod djece

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Mirjana Gnjatić, Dmitar Travar i Slobodan Spremo

  Upotreba autolognih transplantata kosti i hrskavice u timpanoplastici

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić i Zorica Novaković

  Uticaj fonijatrijske rehabilitacije na kvalitet života pacijenata sa neurogenim paralizama.

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ i Zorica Novaković

  Ograničenja FESS hirurgije.

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Nenad Stevandić, Zorica Novaković, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ

  Acute otitis media (AOM) in children: correlation to the size of palatine tonsils, adenoidectomy and adenotonsillectomy.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić i Zdenko Stupar

  Primary mucosal melanoma of the sinonasal tract: significance of immunohistochemical analysis in diagnostics and optimal treatment

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Nenad Stevandić, Slobodan Spremo i Dmitar Travar

  Esophageal foreign bodies in childood.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Nenad Stevandić i Nataša Golac

  Orbitalne komplikacije rinosinuzitisa-naša iskustva

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Mirjana Gnjatić i Biljana Udovčić

  Frontoetmoidne povrede

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nenad Stevandić, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Biljana Udovčić i Dejan Đurđević

  Strana tijela jednjaka u dječijoj dobi

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ i Biljana Udovčić

  Timpanoplastika sa rekonstrukcijom zadnjeg zida meatusa autolognim transplantatom

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić i Biljana Udovčić

  Impact of intermittent and persistent allergic rhinitis on the development of bronchial hyperreactivity.

  Naučni skup 2nd Croatian Rhinologic Congress with international participation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Aleksić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Zorica Novaković

  Faringokutana fistula nakon totalne laringektomije

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Željko Markić i Nataša Golac

  Osobine glasa kod pseudotumora glasnica određene Girbas skalom

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Nataša Golac, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ i Biljana Udovčić

  Etiopatogeneza, kliničke manifestacije i tretman angioedema-naša iskustva

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Nenad Stevandić, Nataša Golac, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Zdenko Stupar, Mirjana Gnjatić, Željko Markić i Biljana Udovčić

  Akutno senzorineuralno oštećenje sluha- naše iskustvo

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Zdenko Stupar, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Nataša Golac i Biljana Udovčić

  Impact of intermittent and persistent allergic rhinitis on the development of bronchial hyperreactivity.

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Aleksić, Vesna Tomić Spirić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Zdenko Stupar, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković i Nataša Golac

  Ossicular Reconstruction In Cholesteatoma Surgery

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić i Zorica Novaković

  Case Report:Acoustic Neuroma.

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Zorica Novaković

  Bronchial foreign bodies in children.

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Zorica Novaković, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ i Nataša Golac

  Govorne proteze nakon totalne laringektomije - izazovi

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Predrag Špirić, Zorica Novaković, Sanja Špirić, Željko Markić, Nataša Golac i Dalibor Vranješ

  Program neonatalnog skrininga sluha: naša iskustva.

  Naučni skup 18. ORL Kongres Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2010
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Predrag Špirić i Nataša Golac

  Lejomiosarkom larinksa

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Željko Markić i Nataša Golac

  Uticaj intermitentnog i perzistentnog alergijskog rinitisa na pojavu bronhijalne hipereaktivnosti

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Aleksić, Vesna Tomić Spirić, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dalibor Vranješ i Zorica Novaković

  Rezultati neonatalnog skrininga sluha u Kliničkom centru Banjaluka- četvorogodišnje iskustvo

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić, Zorica Novaković i Aleksandra Aleksić

  Otorinolaringološke manifestacije Wegener - ove granulomatoze

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Aleksić, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ i Miroslav Petković

  Karcinom vretenastih ćelija larinksa-prikaz slučaja

  Naučni skup XIII Simpozijum Otorinolaringologa RS s međunarodnim učešćem,
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Željko Markić, Sanja Špirić, Dalibor Vranješ i Radoslav Gajanin

  Razvoj govorne razumljivosti nakon kohlearne implantacije.

  Naučni skup XIII Simpozijum Otorinolaringologa RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, LJilja Solomun i Ljiljana Cota

  Leiomyosarcoma of the larynx.

  Naučni skup 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol; 266: 1039-1158.
  Godina 2009
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić

  The silent sinus syndrome

  Naučni skup 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol. ; 266: 1039-1158.
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Aleksić, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Zorica Novaković i Dalibor Vranješ

  The program of newborn hearing screening-our experience.

  Naučni skup 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS in collaboration with EUFOS
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol; 266: 1039-1158.
  Godina 2009
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Zorica Novaković i Aleksandra Aleksić

  Incidence of pharyngocutaneous fistula with patients after total laryngectomy

  Naučni skup 7th Congress of the European Laryngological Society
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; (Supplementum 1)
  Godina 2009
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić i Dalibor Vranješ

  The development of speech recognition after early cochlear implantation.

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Speech, language and music skills in adult cochlear implant recipient.

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Voice prosthesis in voice restoration after total laryngectomy-complication.

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Zorica Novaković i Dalibor Vranješ

  Spindle cell carcinoma of the larynx-inicial case report

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić i Dalibor Vranješ

  Kohlearna implantacija kod pacijenata sa Menijerovom bolešću

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Uticaj antibiotske profilakse i režima peroralne ishrane na postoperativni tok pacijenata nakon totalne laringektomije

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ i Nataša Guzina-Golac

  Od neonatalnog skriniga sluha do kohlearne implantacije: dileme i kritične tačke

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Jelica Predojević-Samardžić, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Posthirurški tretman pacijenata nakon totalne laringektomije-govorna proteza - PROVOX

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Predrag Špirić, Zorica Novaković, Sanja Špirić i Dalibor Vranješ

  Neonatalni skrining sluha u Republici Srpskoj

  Naučni skup 45. ORL sekcija Srpskog lekarskog društva
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2005
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Etiopathogenesis of otitis media with effusion in children

  Naučni skup 5th EUFOS Congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2004
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Leiomyosarcoma of the Larynx- case report

  Naučni skup 5th EUFOS Congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2004
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Zorica Novaković i Dalibor Vranješ