Navigacija

doc. Dalibor Vranješ
docent

051/342-666
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za otorinolaringologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Otorinolaringologija docent 27. januar 2022.
Otorinolaringologija viši asistent 25. jun 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18ORL Otorinolaringologija
ISM07ORL Otorinolaringologija sa maksilofacijalnom hirurgijom
ISS07ORL Otorinolaringologija
Akademske studije prvog ciklusa
OS18ITZNJORL Izabrane teme iz zdravstvene njege u otorinolaringologiji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Accidental Awareness Under General Anesthesia During Cesarean Section: An Observational Study

  DOI 10.7759/cureus.37118
  Časopis The Cureus Journal of Medical Science: Peer-Reviewed, Open Access
  Godina 2023
  Autori Suzana Šobot-Novaković, Sanja Ćuk, Zoran Malušić, Dragan Sandić i Dalibor Vranješ
  Volumen 15
  Broj 4
  Strana od e36988
  Veb adresa https://www.cureus.com/articles/148648-accidental-awareness-under-general-anesthesia-during-cesarean-section-an-observational-study#!/

  Expression of tumor necrosis factor-alpha receptor 2 and interleukin-1 in middle ear cholesteatoma

  DOI https://doi.org/10.2298/VSP200213045V
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2021
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Radoslav Gajanin, Sanja Špirić, LJiljana Amidžić i Snježana Novaković-Bursać
  Volumen 78
  Broj 11
  Strana od 1214
  Strana do 1221
  Veb adresa vsp@vma.mod.gov.rs

  Imunohistohemijske karakteristike stečenog holesteatoma srednjeg uha u dječijem uzrastu

  DOI 10.7251/SCEPED2001002V COBISS.RS-ID 134028289
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2021
  Autori Dalibor Vranješ, Jelica Predojević-Samardžić i Biljana Đurđević-Banjac
  Volumen 3
  Broj 1-2
  Strana od 7
  Strana do 17
  Veb adresa cholesteatoma, children, tumor necrosis factor-alpha, interleukin-1, ma - trix metalloproteinase 9

  Poremećaj koagulacije kod djece s COVID 19 infekcijom

  DOI 10.7251/SCEPED2001004Dj COBISS.RS-ID 134029825
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2021
  Autori Biljana Đurđević-Banjac, Jelica Predojević-Samardžić, Dragana Malčić Zanić i Dalibor Vranješ
  Volumen 3
  Broj 1-2
  Strana od 27
  Strana do 36
  Veb adresa COVID 19 infekcija, djeca, koagulopatija

  Wallenberg syndrome: small lesion-big clinical picture!

  DOI https://doi.org/10.1007/s00234-021-02791-y
  Časopis NEURORADIOLOGY
  Godina 2021
  Autori Svjetlana Jefić, Daliborka Marić i Dalibor Vranješ
  Volumen 63
  Broj Suppl 1
  Strana od S52
  Strana do S53
  Veb adresa https://www.springer.com/journal/234/

  Expression of tumor necrosis factor alpha, interleukin-1 and matrix metalloproteinase-9 and pathomorphological changes in acquired middle ear cholesteatoma

  DOI 10.5937/BII2101029V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2021
  Autori Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Mirjana Gnjatić
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 38
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/

  Epidural abscess and sigmoid sinus thrombosis as intracranial complications of the middle ear cholesteatoma

  DOI 10.2478/SJECR-2018-0044
  Časopis Serbian Journal of Experimental and Clinical Research
  Godina 2020
  Autori Dalibor Vranješ, Aleksandar Gajić, Svjetlana Jefić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić i Predrag Špirić
  Volumen 21
  Broj 2
  Strana od 179
  Strana do 183
  Veb adresa medicus.medf.kg.ac.rs/sjecr

  Ekspresija matriks metaloproteinaze 9 kod stečenog holesteatoma srednjeg uha

  DOI 10.7251/BII2001029V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2020
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo i Siniša Šolaja
  Volumen 11
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 36
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/

  Curvinielar course of C1 segment of the right ACI as a potential predictive factor of presence of aneurysm at C4 segment of the contralateral ACI: a retrospective study.

  DOI 10.1007/s00234-019-02263-4
  Časopis NEURORADIOLOGY
  Godina 2019
  Autori Svjetlana Jefić, D Kozić, B Georgievski-Brkić, D Marić i Dalibor Vranješ
  Volumen (Suppl 1)
  Broj 61
  Strana od S1
  Strana do S137
  Veb adresa https://www.springer.com/journal/234/

  Functional outcomes of middle ear cholesteatoma surgery

  DOI 10.2298/MPNS1804109V
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Predrag Špirić i Mirjana Gnjatić
  Volumen 71
  Broj 3-4
  Strana od 109
  Strana do 113
  Veb adresa http://dlv.org.rs/casopis-medicinski-pregled/

  Destrukcija kosti kod holesteatoma srednjeg uha

  DOI 10.7251/BII1702113V
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2017
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić i Siniša Šolaja
  Volumen 2
  Broj 8
  Strana od 113
  Strana do 118
  Veb adresa http://www.biomedicinskaistrazivanja.com/

  Melanoma of the sinonasal mucosa: A report on the two cases and a review of the literature

  DOI 10.2298/VSP140414075A
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Aleksić, Radoslav Gajanin, Dejan Đurđević, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Nataša Guzina-Golac i Vesna Tomić Spirić
  Volumen 72
  Broj 10
  Strana od 937
  Strana do 941
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp

  Pathophysiology, Clinical Manifestation and Management of Angioedema – Our Experience

  DOI 10.2298/SARH1510545A
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Aleksić, Mirjana Bogić, Vesna Tomić-Spirić, Aleksandra Perić-Popadić, Dalibor Vranješ i Borut Bosančić
  Volumen 9-10
  Strana od 545
  Strana do 550

  Upale gornjih respiratornih puteva kao faktor rizika za akutni otitis kod djece

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 55
  Strana do 60

  Uticaj intermitentnog i perzistentnog alergijskog rinitisa za nastanak bronhijalne hiperreaktivnosti

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo i Dalibor Vranješ
  Volumen 5
  Broj 1-2
  Strana od 1
  Strana do 5

  Acute Otitis Media in Children: Correlation with Palatine Tonsil Size, Adenoidectomy and Adenotonsillectomy

  DOI 10.5457 / p2005-114.82
  Časopis Paediatrics Today
  Godina 2014
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Biljana Banjac
  Volumen 10
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://www.paediatricstoday.com/index.php/pt/article/viewFile/189/pdf

  Acoustic Neuroma: A Case Report.

  DOI 616.833.1-006.03
  Časopis AKTUELNOSTI IZ NEUROLOGIJE, PSIHIJATRIJE I GRANIČNIH PODRUČJA
  Godina 2014
  Autori Dalibor Vranješ, Daliborka Tadić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar i Aleksandra Aleksić
  Volumen XXII
  Broj 1-2
  Strana od 27
  Strana do 31
  Veb adresa www.aktuelnosti.org

  Značaj modifikovanih tehnika timpanoplastike u hirurškom liječenju hroničnog gnojnog otitisa s holesteatomom

  Časopis med čas
  Godina 2013
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Biljana Udovčić i Zorica Novaković
  Volumen 47
  Broj 3
  Strana od 118
  Strana do 122

  Efficacy of Three Different Treatment Protocols for Sudden Sensorineural Hearing Loss

  DOI 10.7251/SMD1201015V
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2012
  Autori Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Dmitar Travar i Aleksandar Gajić
  Volumen 43
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 19
  Veb adresa http://www.scriptamedica.com/issues/Scripta_Medica_43_1.pdf

  Polni dimorfizam hioidne kosti

  DOI 10.5937/gads1247239N
  Časopis Glasnik Antropološkog društva Srbije
  Godina 2012
  Autori Zorica Novaković, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ
  Strana od 239
  Strana do 247
  Veb adresa http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=1820-79361247239N

  Uticaj gubitka sluha na kliničke manifestacije anksioznosti i depresije; studija samoevaluacije DASS upitnikom

  Časopis Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline
  Godina 2012
  Autori Mira Spremo, Slobodan Spremo, Tatjana Marković-Basara i Dalibor Vranješ
  Volumen 34
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 13

  Uloga i značaj skrining procedura u ranoj dijagnostici oštećenja sluha

  Časopis Med čas
  Godina 2012
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Biljana Udovčić i Zdenko Stupar
  Volumen 46
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 76

  Uticaj izmenjenih dinamičkih karakteristika srednjeg uva na tranzitorne otoakustičke emisije

  DOI 10.2298/MPNS1110439S
  Časopis Med Pregl
  Godina 2011
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Aleksandra Aleksić
  Strana od 439
  Strana do 442
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2011/0025-81051110439S.pdf

  Otorhinolaryngological Manifestations of Wegener's Granulomatosis

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Miroslav Petković i Vesna Tomić Špirić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 85
  Strana do 88
  Veb adresa http://www.journals.indexcopernicus.com/Acta+Medica+Saliniana,p6714,3.html

  Kompjuterizovana rinomanometrija u evaluaciji nazalne opstrukcije kod devirane nosne pregrade

  Časopis Scr Med
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Slobodan Spremo i Dmitar Travar
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od ‚71
  Strana do 74

  Pedijatrijska tonzilektomija: postoperativna krvarenja i faktori rizika

  Časopis ARGUMENTI
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Zorica Novaković, Željko Markić, Predrag Špirić i Dalibor Vranješ
  Volumen 35
  Broj 2
  Strana od 117
  Strana do 121
  Veb adresa http://www.journals.indexcopernicus.com/Acta+Medica+Saliniana,p6714,3.html

  Etiopathogenesis Otitis Media with Effusion in Children

  Časopis Otoscope
  Godina 2004
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković
  Strana od 139
  Strana do 143

  Prikaz pacijenta u anafilaktičkom šoku

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "HALO 94"
  Godina 2001
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Dalibor Vranješ i Peđa Kovačević
  Volumen 16
  Strana od 65
  Strana do 68

  Učestalost angioedema i urtikarije u dvogodišnjem periodu u Službi hitne pomoći Doma zdravlja Banja Luka

  Časopis Naučni časopis urgentne medicine "HALO 94"
  Godina 2000
  Autori Renata Hadžić-Hadžibegović, Dalibor Vranješ i Peđa Kovačević
  Volumen 15
  Strana od 55
  Strana do 62

Radovi sa skupova

  Ekspresija matriks metaloproteinaze 9 kod stečenog holesteatoma srednjeg uha

  Naučni skup 60. ORL nedelja sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2021
  Autori Dalibor Vranješ, Radana Ninković, Branko Jurišić i Svjetlana Jefić

  Curvinielar course of C1 segment of the right ACI as a potential predictive factor of presence of aneurysm at C4 segment of the contralateral ACI: a retrospective study.

  Naučni skup 42nd ANNUAL MEETING 26th Advanced Course in Diagnostic Neuroradiology 11th Advanced Course in Interventional Neuroradiology
  DOI 10.1007/s00234-019-02263-4
  Publikacija ESNR 2019. Neuroradiology, 2019; (Suppl 1) 61: S1-S137.
  Godina 2019
  Autori Dalibor Vranješ, Svjetlana Jefić, D Kozić, B Georgievski-Brkić i D Marić
  Strana od S89
  Strana do S89
  Veb adresa https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00234-019-02263-4

  OSTEODESTRUKTIVNE PROMJENE KOD HOLESTEATOMA SREDNJEG UHA

  Naučni skup XXIV SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Mirjana Gnjatić i Predrag Špirić
  Strana od 30
  Strana do 30
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  LARINGOMIKROSKOPIJA KAO TERAPIJA IZBORA U RJEŠAVANJU DISFONIČNIH TEGOBA KOD PACIJENATA SA HRONIČNIM LARINGITISOM

  Naučni skup XXIV SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ
  Strana od 11
  Strana do 11
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  ULOGA I ZNAČAJ PSIHOAKUSTIČKE ANALIZE GLASA POMOĆU GIRBAS SKALE I UPITNIKA ZA SAMOPROCJENU GLASA VHI-10 U PROCJENI KORELACIJE STEPENA DISFONIJE

  Naučni skup XXIII SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2018
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Dmitar Travar, Ljiljana Jovanović i Danijela Radulović
  Strana od 9
  Strana do 9
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  The role and significance of psychoacoustic voice analysis using the GIRBAS scale and VHI-10 self-assessment questionnaire in assessing the correlation of the degree of dysphonia

  Naučni skup 12th Congress of the European Laryngological Society
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2018
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ

  FUNKCIONALNI I HIRURŠKI REZULTATI NAKON STAPEDOTOMIJE KOD PACIJENATA SA OTOSKLEROZOM

  Naučni skup XXIII SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2017
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Zvonko Iglić
  Strana od 23
  Strana do 23
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  MORFOLOŠKE PROMJENE I FUNKCIONALNI REZULTATI U HIRURŠKOM TRETMENU HRONIČNE UPALE SREDNJEG UHA

  Naučni skup XXIII SIMPOZIJUM OTORINOLARINGOLOGA REPUBLIKE SRPSKE SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
  Publikacija ZBORNIK RADOVA
  Godina 2017
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Predrag Špirić i Mirjana Gnjatić
  Strana od 30
  Strana do 30
  Veb adresa http://www.orlrepublikesrpske.org/index.php/publikacije

  Congenital malformation of the external auditory canal

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić

  Results of attic reconstruction or atic and mastoid obliteration for patients with cholesteatoma

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić i Mirjana Gnjatić

  Presence of comorbidities in patients with allergic rhinitis

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Mirjana Gnjatić, Dmitar Travar i Slobodan Spremo

  The morphological and functional outcomes of surgical treatment of middle ear by using open and closed techniques tympanoplasty

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar i Mirjana Gnjatić

  Importance of "Quality of life questionnaire" as a predictive factor for patients suffering from vocal cord paralysis

  Naučni skup 3rd Congress of European ORL-HNS
  Publikacija The book of abstracts
  Godina 2015
  Autori Mirjana Gnjatić, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ

  Uloga i značaj antibiotske terapije kod akutne upale srednjeg uha u dječijem uzrastu

  Naučni skup II Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Sanja Špirić, Aleksandra Aleksić i Zdenko Stupar
  Strana od 79
  Strana do 85

  Klinički rezultati rekonstrukcije i obliteracije atika nakon atikoantrotomije kod hroničnog otitisa sa holesteatomom

  Naučni skup II Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić
  Strana od 37
  Strana do 43

  Rezultati kohlearne implantacije u ranom uzrastu

  Naučni skup II Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Sanja Špirić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić i Dalibor Vranješ
  Strana od 57
  Strana do 64

  Hirurška terapija retrakcije bubne opne

  Naučni skup II Kongres i XXI simpozijum otorinolaringologa Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova II Kongresa i XXI simpozijuma otorinolaringologa Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Mirjana Gnjatić i Dalibor Vranješ
  Strana od 45
  Strana do 50

  Rezultati timpanoplastike primjenom autolognih transplantata u liječenju hroničnog otitisa

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  DOI 224.14/005
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić
  Strana od 680
  Strana do 685

  Timpanoplastike sa rekonstrukcijom ili obliteracijom atika kod holesteatoma srednjeg uha

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić
  Strana od 680
  Strana do 685

  Rezultati timpanoplastike primjenom autolognih transplantata u liječenju hroničnog otitisa

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić
  Strana od 674
  Strana do 679

  Timpanoplastike sa rekonstrukcijom ili obliteracijom atika kod holesteatoma srednjeg uha

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad i sport"
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić
  Strana od 680
  Strana do 685

  Impact factor of upper airway on lower airway

  Naučni skup 25th Congress of the European Rhinologic Society
  Publikacija Rhinology. 2014. 52: (Supplementum 25)
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Nenad Stevandić i Slobodan Spremo

  Targeted spect scintigraphy of head bones - factor of significance for a decision on osteoma surgery

  Naučni skup 25th Congress of the European Rhinologic Society
  Publikacija Rhinology. 2014. 52: (Supplementum 25)
  Godina 2014
  Autori Nenad Stevandić, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ

  Nasal allergy in otitis media with effusion in children

  Naučni skup 25th Congress of the European Rhinologic Society
  Publikacija Rhinology. 2014. 52: (Supplementum 25)
  Godina 2014
  Autori Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar i Nenad Stevandić

  Spirometric impairment and bronchial hyperreactivity in patients with allergic rhinitis.

  Naučni skup 3rd Croatian Rhinologic Congress with international participation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2014
  Autori Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Dmitar Travar, Zorica Novaković i Nataša Tanasković

  Kongenitalne malformacije koštanog spoljašnjeg slušnog kanala.

  Naučni skup XIX Simpozijum stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ i Nenad Stevandić

  Perkutana traheotomija

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Nataša Golac, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Peđa Kovačević, Jadranka Vidović i M Duronjić

  Akutna upala srednjeg uha u dječijem uzrastu: korelacija sa hipertrofijom palatinalnih tonzila, adenoidektomijom i tonziloadenoidektomijom

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić, Zdenko Stupar i Nataša Golac

  Klinički fenotip respiratornih alergijskih oboljenja kod djece

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Mirjana Gnjatić, Dmitar Travar i Slobodan Spremo

  Upotreba autolognih transplantata kosti i hrskavice u timpanoplastici

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić i Zorica Novaković

  Uticaj fonijatrijske rehabilitacije na kvalitet života pacijenata sa neurogenim paralizama.

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Slobodan Spremo, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ i Zorica Novaković

  Ograničenja FESS hirurgije.

  Naučni skup XIX Simpozijum-stručni sastanak otorinolaringologa RS
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Nenad Stevandić, Zorica Novaković, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ

  Tympanoplasty with autologous bone chips and cartilage attic strut in cholesteatoma surgery.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Slobodan Spremo i Dalibor Vranješ

  Frequency of histopatologicaly verified vocal cord polyps in relation to the lesion distribution on the vocal cords, our three year experience.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Mirjana Gnjatić, Vojko Đukić, Predrag Stanković, Aleksandra Aleksić i Dalibor Vranješ

  Acute otitis media (AOM) in children: correlation to the size of palatine tonsils, adenoidectomy and adenotonsillectomy.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Nenad Stevandić, Mirjana Gnjatić i Zdenko Stupar

  Primary mucosal melanoma of the sinonasal tract: significance of immunohistochemical analysis in diagnostics and optimal treatment

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Nenad Stevandić, Slobodan Spremo i Dmitar Travar

  Esophageal foreign bodies in childood.

  Naučni skup 2nd Meeting of European Academy of ORL-HNS and CE of ORL-HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2013
  Autori Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Nenad Stevandić i Nataša Golac

  Orbitalne komplikacije rinosinuzitisa-naša iskustva

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Mirjana Gnjatić i Biljana Udovčić

  Frontoetmoidne povrede

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Nenad Stevandić, Aleksandra Aleksić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Biljana Udovčić i Dejan Đurđević

  Strana tijela jednjaka u dječijoj dobi

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Dalibor Vranješ i Biljana Udovčić

  Timpanoplastika sa rekonstrukcijom zadnjeg zida meatusa autolognim transplantatom

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić i Biljana Udovčić

  Dijagnoza i hirurško liječenje kongenitalnog holesteatoma

  Naučni skup XVII stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2012
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Biljana Udovčić i Zdenko Stupar

  Impact of intermittent and persistent allergic rhinitis on the development of bronchial hyperreactivity.

  Naučni skup 2nd Croatian Rhinologic Congress with international participation
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2012
  Autori Aleksandra Aleksić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Zorica Novaković

  Faringokutana fistula nakon totalne laringektomije

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Zorica Novaković, Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Željko Markić i Nataša Golac

  Osobine glasa kod pseudotumora glasnica određene Girbas skalom

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Nataša Golac, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ i Biljana Udovčić

  Funkcionalni rezultati rekonstruktivne hirurgije holesteatoma-desetogodišnje iskustvo

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić i Biljana Udovčić

  Etiopatogeneza, kliničke manifestacije i tretman angioedema-naša iskustva

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Aleksić, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Nenad Stevandić, Nataša Golac, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ, Zdenko Stupar, Mirjana Gnjatić, Željko Markić i Biljana Udovčić

  Akutno senzorineuralno oštećenje sluha- naše iskustvo

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Zdenko Stupar, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Nenad Stevandić, Nataša Golac i Biljana Udovčić

  Značaj meatoplastike na postoperativni tok i kvalitet života pacijenata sa timpanoplastikom.

  Naučni skup I kongres i XV Simpozijum Udruženja otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2011
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić

  Impact of intermittent and persistent allergic rhinitis on the development of bronchial hyperreactivity.

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Aleksandra Aleksić, Vesna Tomić Spirić, Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Zdenko Stupar, Dalibor Vranješ, Zorica Novaković i Nataša Golac

  Ossicular Reconstruction In Cholesteatoma Surgery

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić i Zorica Novaković

  Labyrinthine fistula in COM with cholestetaoma and postoperative hearing level.

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Dmitar Travar, Slobodan Spremo, Dalibor Vranješ i Zdenko Stupar

  Case Report:Acoustic Neuroma.

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Dalibor Vranješ, Slobodan Spremo, Dmitar Travar, Aleksandra Aleksić i Zorica Novaković

  Bronchial foreign bodies in children.

  Naučni skup 1St Congress Of The Confederation Of The European ORL HNS
  Publikacija Abstract CD-ROM
  Godina 2011
  Autori Zorica Novaković, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Aleksandra Aleksić, Dalibor Vranješ i Nataša Golac

  Govorne proteze nakon totalne laringektomije - izazovi

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Predrag Špirić, Zorica Novaković, Sanja Špirić, Željko Markić, Nataša Golac i Dalibor Vranješ

  Program neonatalnog skrininga sluha: naša iskustva.

  Naučni skup 18. ORL Kongres Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2010
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, Predrag Špirić i Nataša Golac

  Lejomiosarkom larinksa

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Aleksandra Aleksić, Željko Markić i Nataša Golac

  Uticaj intermitentnog i perzistentnog alergijskog rinitisa na pojavu bronhijalne hipereaktivnosti

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Aleksić, Vesna Tomić Spirić, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Dalibor Vranješ i Zorica Novaković

  Rezultati neonatalnog skrininga sluha u Kliničkom centru Banjaluka- četvorogodišnje iskustvo

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić, Zorica Novaković i Aleksandra Aleksić

  Otorinolaringološke manifestacije Wegener - ove granulomatoze

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Aleksandra Aleksić, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ i Miroslav Petković

  Hirurgija holesteatoma, otvorena tehnika timpanoplastike i obliteracija mastoidne šupljine

  Naučni skup XIV stručni sastanak Otorinolaringologa RS sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2010
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ, Zdenko Stupar i Nenad Stevandić

  Karcinom vretenastih ćelija larinksa-prikaz slučaja

  Naučni skup XIII Simpozijum Otorinolaringologa RS s međunarodnim učešćem,
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Željko Markić, Sanja Špirić, Dalibor Vranješ i Radoslav Gajanin

  Razvoj govorne razumljivosti nakon kohlearne implantacije.

  Naučni skup XIII Simpozijum Otorinolaringologa RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Dmitar Travar, Predrag Špirić, Zorica Novaković, Aleksandra Aleksić, LJilja Solomun i Ljiljana Cota

  Leiomyosarcoma of the larynx.

  Naučni skup 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol; 266: 1039-1158.
  Godina 2009
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić, Dalibor Vranješ i Aleksandra Aleksić

  The silent sinus syndrome

  Naučni skup 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol. ; 266: 1039-1158.
  Godina 2009
  Autori Aleksandra Aleksić, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Zorica Novaković i Dalibor Vranješ

  The program of newborn hearing screening-our experience.

  Naučni skup 1st meeting of the European Academy of ORL-HNS in collaboration with EUFOS
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol; 266: 1039-1158.
  Godina 2009
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Predrag Špirić, Zorica Novaković i Aleksandra Aleksić

  Incidence of pharyngocutaneous fistula with patients after total laryngectomy

  Naučni skup 7th Congress of the European Laryngological Society
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2009; (Supplementum 1)
  Godina 2009
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić i Dalibor Vranješ

  Minimalno invazivna tehnika kohlearne implantacije: transkanalni pristup (Veria)

  Naučni skup XIII Simpozijum Otorinolaringologa RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2009
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Nenad Arsović i Cvijetin Lukić

  Program neonatalnog skrininga sluha u Republici Srpskoj.

  Naučni skup XII ORL Simpozijum RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Sanja Špirić i Dalibor Vranješ

  Naša iskustva u kohlearnoj implantaciji

  Naučni skup XII ORL Simpozijum RS s međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Dmitar Travar, Dalibor Vranješ i Biljana Udovčić

  The development of speech recognition after early cochlear implantation.

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Dalibor Vranješ, Sanja Špirić, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Speech, language and music skills in adult cochlear implant recipient.

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Voice prosthesis in voice restoration after total laryngectomy-complication.

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Zorica Novaković i Dalibor Vranješ

  Spindle cell carcinoma of the larynx-inicial case report

  Naučni skup The 6th European Congress of Oto-Rhino-Laryngology, Head and Neck Surgery (EUFOS)
  Publikacija Eur Arch Otorhinolaryngol 2007; (Supplementum 1)
  Godina 2007
  Autori Zorica Novaković, Predrag Špirić, Sanja Špirić i Dalibor Vranješ

  Kohlearna implantacija kod pacijenata sa Menijerovom bolešću

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Uticaj antibiotske profilakse i režima peroralne ishrane na postoperativni tok pacijenata nakon totalne laringektomije

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Zorica Novaković, Dalibor Vranješ i Nataša Guzina-Golac

  Od neonatalnog skriniga sluha do kohlearne implantacije: dileme i kritične tačke

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2006
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Jelica Predojević-Samardžić, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Posthirurški tretman pacijenata nakon totalne laringektomije-govorna proteza - PROVOX

  Naučni skup XVII Kongres Otorinolaringologa Srbije sa internacionalnim učešćem i XLVI ORL nedelja
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Predrag Špirić, Zorica Novaković, Sanja Špirić i Dalibor Vranješ

  Neonatalni skrining sluha u Republici Srpskoj

  Naučni skup 45. ORL sekcija Srpskog lekarskog društva
  Publikacija Zbornik sažetaka radova
  Godina 2005
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Etiopathogenesis of otitis media with effusion in children

  Naučni skup 5th EUFOS Congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2004
  Autori Sanja Špirić, Dalibor Vranješ, Predrag Špirić i Zorica Novaković

  Leiomyosarcoma of the Larynx- case report

  Naučni skup 5th EUFOS Congress
  Publikacija Abstract Book
  Godina 2004
  Autori Predrag Špirić, Sanja Špirić, Zorica Novaković i Dalibor Vranješ

Ostali radovi

  Značaj ekspresije medijatora inflamacije kod holesteatoma srednjeg uha

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  Godina 2021
  Autori Dalibor Vranješ

  Značaj ekspresije medijatora inflamacije kod holesteatoma srednjeg uha

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci (projekat podržan od strane Ministarstva za nauku i tehnologiju Vlade Republike Srpske)
  Godina 2016
  Autori Slobodan Spremo, Radoslav Gajanin, Dmitar Travar, Ljiljana Amidžić, Dalibor Vranješ, Želimir Erić i Snježana Novaković-Bursać

  Uticaj i povezanost pojedinih faktora rizika za nastanak akutne upale srednjeg uha u dječijem uzrastu

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci
  Godina 2013
  Autori Dalibor Vranješ

Knjige

  Etiopatogenetski aspekti kašlja u kliničkoj praksi

  Izdavač Medicinski fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-63-9
  Godina 2020
  Autori Mirjana Gnjatić, Dalibor Vranješ, Mirko Stanetić, Aleksandra Aleksić, Olivera Ljuboja, Nataša Tanasković, Marija Burgić-Radmanović i Tatjana Barać
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 180