Navigacija

Jovica Ivić

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07GA Ginekologija i akušerstvo
ISM13GA Ginekologija i akušerstvo

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Videolaparoskopski klasičan hirurški i konzervativni tretman ektopičnih trudnoća na GAK u Banjaluci

  Naučni skup Drugi simpozijum , Ginekološka endoskopija u B i H
  Godina 2005
  Autori Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Slobodan Grahovac, Nenad Lučić, Zora Sumonja i Jovica Ivić

  Videolaparoskopski i klasični hirurški tretman ektopične trudnoće u cilju očuvalja fertiliteta

  Naučni skup XLVIII Ginekološko akušerska nedelja SLD
  Godina 2004
  Autori Slobodan Grahovac, Predrag Rosić, Rade Vilenderčić, Nenad Lučić, Jovica Ivić i Zora Antonić
  Strana od 239
  Strana do 242