Navigacija

Tijana Popović, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Filološki fakultet
051/340-136
lokal 136
Katedre
 • Filološki fakultet-Studijski program: Engleski jezik i književnost
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Specifične književnosti – angloamerička književnost viši asistent 25. januar 2018.

Predmeti

Filološki fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
09EMEKNJ Moderna engleska književnost
09ESEJ6 Savremeni engleski jezik 6
09EŠ Šekspir
12EEKM Engleska književnost modernizma
12EEKR Engleska književnost renesanse
12ESEJ1 Savremeni engleski jezik 1
12ESEJ2 Savremeni engleski jezik 2
12ESEK Srednjovjekovna engleska književnost
12EŠ Šekspir

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Putovanje kao vid globalizacije u romanu Dženet Vinterson 'Sexing the Cherry'

  Časopis Folia Linguistica et Litteraria
  Godina 2017
  Autori Tijana Popović
  Broj 17
  Strana od 113
  Strana do 122
  Veb adresa ww.folia.ac.me

  JEDINSTVO FORME I ZNAČENJA Pripovjedni postupci u romanu ,,Dok ležah na samrti'' Viljema Foknera

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2014
  Autori Tijana Popović
  Volumen XIII
  Broj 50
  Strana od 198
  Strana do 217
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo/krajina

  Književna riječ u ogledalu kultura (Svetozar Koljević, ,,Odjeci reči'', Službeni glasnik, Beograd 2009.)

  Časopis KRAJINA časopis za književnost i kulturu
  Godina 2010
  Autori Tijana Popović
  Volumen godina X
  Broj 33-34
  Strana od 288
  Strana do 299
  Veb adresa http://www.artprintbl.com/izdavastvo/krajina

Radovi sa skupova

  Reality and Magic in Jeanette Winterson`s „Sexing the Cherry”. (Rad saopšten na naučnoj konferenciji CELLS – Going Against the Grain, Banja Luka, 6-8. juni 2013. godine).

  Naučni skup CELLS – Conference on English Language and Literary Studies Going Against the Grain Contemporary Approaches to the Study of Language, Literature and Culture
  Godina 2013
  Autori Tijana Popović

Ostali radovi

  Master rad

  Izdavač Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Godina 2013
  Autori Tijana Popović

Knjige

  Engleska književnost renesanse (izbor tekstova)

  Izdavač Art print, Banja Luka
  ISBN 978-99976-35-18-1
  Godina 2017
  Autori Tijana Popović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 107

Projekti

Poetika nekanonske engleske književnosti 20. vijeka

Projekat se zasniva na istraživanju neistraženih ili manje poznatih književnih djela britanske književnosti između 1890 i 1945. godine.

Broj projekta 1251308
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Penda
Projektni tim Nicholas Birns
prof. dr Tatjana Bijelić
doc. dr Ognjen Kurteš
Wim Mierlo-Van
Aleksandra Batrićević Nikčević
mr Andrijana Stokić Penda
Tijana Popović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 17500.0 BAM

Tekstualna strana neprijateljstva: percepcija govora mržnje kod studenata u Bosni i Hercegovini i Sloveniji

Ovaj bilateralni projekat predlaže opširnu empirijsku i teoretsku studiju koja bi istražila govora mržnje u smislu njegove percepcije u književnom kontekstu. Jedna od prednosti ovog bilateralnog istraživanja je u tome što će se simultano izvoditi u Banjaluci (Republika Srpska) i Mariboru (Slovenija)...

Broj projekta 1251602
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filološki fakultet
Rukovodilac prof. dr Petar Penda
Projektni tim prof. dr Željka Babić
prof. dr Tatjana Bijelić
Tijana Popović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM