Navigacija

Daniela Dobrovoljski
viši asistent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za sestrinstvo
 • Medicinski fakultet - Katedra za internu medicinu
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Sestrinstvo viši asistent 27. april 2023.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MZS19DNJB Dugotrajna njega bolesnika
MZS19UZT Upravljanje zdravstvenim timovima
Akademske studije prvog ciklusa
OS23IHC Uvod u zdravstvenu njegu
OZNJ07IMNJIB Interna medicina i njega internističkih bolesnika
OZNJ07S2 Sestrinstvo II
OZNJ16ZNJIBIM Zdravstvena njega internističkih bolesnika i interna medicina
OZNJ16ZNJSG Zdravstvena njega starih
ORT18UMZNJ Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu
OS18AEP Asistiranje kod endoskopskih procedura
OS18ZNJIB Zdravstvena njega internističkih bolesnika
OS18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Razvoj i implementacija protokola za prevenciju Clostridium difficile infekcija usmerenog na poboljsanje sestrinskih veština

  DOI 10.5937/sestRec2386024K
  Časopis Sestrinska reč
  Godina 2023
  Autori Darija Knežević, Duška Jović, Nataša Egeljić Mihailović i Daniela Dobrovoljski
  Volumen 25
  Broj 86
  Strana od 24
  Strana do 29
  Veb adresa www.umsts.org/casopis.html

  Nurses’ knowledge of incontinence-associated dermatitis: the influence of a planned educational programme

  DOI 10.32725/kont.2023.015
  Časopis KONTAKT
  Godina 2023
  Autori Darija Knežević, Duška Jović, Nataša Egeljić Mihailović, Daniela Dobrovoljski i Miroslav Petković
  Volumen 25
  Broj 2
  Strana od 71
  Strana do 76
  Veb adresa https://kont.zsf.jcu.cz/magno/knt/2023/mn2.php

  Evaluacija nenamernih padova među decom i adolescentima lečenim u službama hitne medicinske pomoći

  DOI 10.5937/sestRec2285010J
  Časopis Sestrinska reč
  Godina 2022
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić, Darija Knežević, Daniela Dobrovoljski, Nataša Egeljić Mihailović, Aleksandar Tepić i Marija Burgić-Radmanović
  Volumen 25
  Broj 85
  Strana od 10
  Strana do 15
  Veb adresa www.umsts.org

  Preventivne procedure tokom COVID epidemije namenjene medicinskim sestrama u bolnici za akutnu negu: iskustva iz Republike Srpske

  Časopis Sestrinska reč
  Godina 2021
  Autori Darija Knežević, Silvana Trifunović i Daniela Dobrovoljski
  Volumen 24
  Broj 82
  Strana od 4
  Strana do 9
  Veb adresa https://www.umsts.org/casopis.html

  Sistemska skleroza - visceralni tip

  Časopis RAUCHE
  Godina 2017
  Autori Danijela Dobrovoljski, Stojanka Mirković i Živana Vuković-Kostić
  Broj 8
  Strana od 94
  Strana do 95
  Veb adresa www.rauche.net

  Pojava limfedema kod pacijentica oboljelih od karcinoma dojke

  Časopis Inspirium
  Godina 2015
  Autori Stojanka Mirković, Živana Vuković-Kostić i Danijela Dobrovoljski
  Broj 14
  Strana od 4
  Strana do 8
  Veb adresa www.uinars.info

  Sestrinska njega i edukacija pacijenata u cilju poboljšanja kvaliteta života bolesnika na programu peritoneumske dijalize

  Časopis RAUCHE
  Godina 2015
  Autori Danijela Dobrovoljski, Stojanka Mirković i Živana Vuković-Kostić
  Broj 6
  Strana od 39
  Strana do 41
  Veb adresa www.rauche.net

  Tumori dojke dijagnostikovani u Centru za dojku UB KC Banjaluka u 2011.godini

  Časopis MEDICI.SOM
  Godina 2014
  Autori Stojanka Mirković, Danijela Dobrovoljski i Živana Vuković-Kostić
  Broj 66
  Strana od 103
  Strana do 105

Radovi sa skupova

  Efikasnost edukacije medicinskih sestara o primjeni medicinskog sredstva Flexi-Seal® sistema za zbrinjavanje fecesa

  Naučni skup XXI Simpozijum Udruženja medicinski sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2023
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Daniela Dobrovoljski

  Osteoporoza kod pacijenata sa karcinomom

  Naučni skup XVII simpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova XVII simpozijuma Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2019
  Autori Daniela Dobrovoljski, Darija Knežević i Duška Jović
  Strana od 77
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.umsit-bl.com/

Ostali radovi

  Karcinom cerviksa

  Godina 2017
  Autori Danijela Dobrovoljski
  Veb adresa www.umisit-bl.com

  Peritonitis kao najčešća komplikacija peritoneumske dijalize

  Godina 2016
  Autori Danijela Dobrovoljski
  Veb adresa www.umsit-bl.com

  Značaj medicinske sestre u tretmanu oboljelih od varikoziteta jednjaka

  Godina 2015
  Autori Danijela Dobrovoljski
  Veb adresa www.umsit-bl.com