Navigacija

mr Darija Knežević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
051/234-100
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za sestrinstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Sestrinstvo II viši asistent 23. februar 2017.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
MZS19EMP Edukacijski i mentorski proces u zdravstvenoj njezi
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega
OBA18OMZNJ Organizacija i menadžment zdravstvenoj njezi
OBA18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OZNJ07OMZ Organizacija i menadžment u zdravstvu
OZNJ16MIZNJ Multidisciplinarna intenzivna zdravstvena njega
OZNJ16OMZNJ Organizacija i menadžment u zdravstvenoj njezi
OZNJ16UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OMLD18RBU Rad sa biološkim uzorcima
ORT18MZNJ Multidisciplinarna zdravstvena njega
ORT18UMZNJ Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu
OS18MZNJ Multidisciplinarna zdravstena njega
OS18UZNJ Uvod u zdravstvenu njegu
OFT18OZNJF Osnove zdravstvene njege u fizioterapiji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Povezanost subjektivnog osjećaja zadovoljstva i kvaliteta života starih osoba

  DOI 10.7251/BII2002126E
  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2020
  Autori Nataša Egeljić Mihailović, Jelena Pavlović, Duška Jović i Darija Knežević
  Volumen 11
  Broj 2
  Strana od 126
  Strana do 135
  Veb adresa http://biomedicinskaistrazivanja.mef.ues.rs.ba/

  Assessment of the quality of life in children and adolescents with asthma

  DOI 10.14528/snr.2018.52.2.195
  Časopis OBZORNIK ZDRAVSTVENE NEGE
  Godina 2018
  Autori Duška Jović, Snežana Petrović-Tepić i Darija Knežević
  Volumen 52
  Broj 2
  Strana od 81
  Strana do 89
  Veb adresa www.obzornikzdravstvenenege.si

  Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija izazvanih multirezistentnim

  DOI 10.11608/sgnj.2017.22.037
  Časopis Sestrinski glasnik
  Godina 2017
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Snežana Petrović-Tepić
  Volumen 22
  Broj 3
  Strana od 224
  Strana do 229
  Veb adresa www.hrcak.hr

  Izolati multirezistentnih bakterija u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske

  DOI 10.5937/mckg51-13019
  Časopis Medicinski časopis
  Godina 2017
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Miroslav Petković
  Volumen 51
  Broj 1
  Strana od 15
  Strana do 21
  Veb adresa http://www.medicinskicasopis.org/arhiva.php

  Imunski status trudnica u odnosu na najčešće uzročnike kongenitalnih infekcija u Republici Srpskoj

  DOI 10.7251/SEZO116011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 3
  Broj 1
  Strana od 11
  Strana do 16
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Problemi diplomiranih medicinskih sestara u svakodnevnoj praksi

  DOI 10.7251/SEZ0215005J
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević i Nataša Mihailović Egeljić
  Volumen 2
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 10
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  Ebola 2014 – epidemija bez presedana

  DOI 10.7251/SEZ0215011K
  Časopis Sestrinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević i Duška Jović
  Volumen 2
  Broj 2303-6362
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.sestzu-au.com

  POZITIVNI I NEGATIVNI ASPEKTI JAVNE SLIKE SESTRINSTVA

  DOI 217043724
  Časopis Inspirium
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Egeljić-Mihailović
  Broj 13
  Strana od 11
  Strana do 15
  Veb adresa www.uinars.info

  Stavovi i mišljenja studenata zdravstvene njege Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci o studijskom programu i sestrinstvu kao profesiji

  DOI 10.7251/SMDSR1501049J
  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Duška Jović, Darija Knežević, Milan Skrobić, Amela Matavulj i Jasminka Vučković
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 49
  Strana do 54
  Veb adresa www.scriptamedica.com

Radovi sa skupova

  Osteoporoza kod pacijenata sa karcinomom

  Naučni skup XVII simpozijum Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova XVII simpozijuma Udruženja medicinskih sestara, tehničara i babica Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2019
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Daniela Dobrovoljski
  Strana od 77
  Strana do 78
  Veb adresa http://www.umsit-bl.com/

  ZNANJE I STAVOVI MEDICINSKIH SESTARA O ANTIBIOTICIMA I PREVENCIJI INFEKCIJA U JEDINICAMA INTEZIVNE NJEGE

  Naučni skup ISKUSTVA SESTRINSKE PROFESIJE PRIJE I POSLIJE ULASKA U EUROPSKU UNIJU
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević, Duška Jović i Nataša Mihailović Egeljić

Ostali radovi

  Vodič za studente - Studijski program Sestrinstvo

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2020
  Autori Ranko Škrbić, Nenad Ponorac, Zoran Vujković, Duška Jović i Darija Knežević

  Uloga medicinske sestre u prevenciji infekcija izazvanih multirezistentnim bakterijama

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  Godina 2016
  Autori Darija Knežević
  Strana od 1
  Strana do 106

  Certificate "Practical training for teaching and examining methodologies in nursing"

  Izdavač TEMPUS
  Godina 2015
  Autori Darija Knežević