Navigacija

doc. dr Nina Rodić Vukmir
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za javno zdravlje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Epidemiologija docent 26. mart 2020.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07EPI Epidemiologija
ISM07PE Primenjena epidemiologija
Akademske studije prvog ciklusa
OS23PH Javno zdravlje
OBA18JZ Javno zdravlje
OZNJ16JZ Javno zdravlje
OMLD18JZE Javno zdravlje i epidemiologija
OS18JZ Javno zdravlje
OSI18DDD Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija
OSI18E Epidemiologija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nutrition in COVID-19 recovery

  DOI https://doi.org/10.2298/VSP230512041R
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2023
  Autori Vesna Rudić-Grujić, Nina Rodić Vukmir i Mirjana Đermanović
  Volumen 80
  Broj 9
  Strana od 729
  Strana do 735
  Veb adresa https://doi.org/10.2298/VSP230512041R

  Did intensive floods influence higher incidence rate of the west nile virus in the population exposed to flooding in the Republic of Srpska in 2014?

  DOI https://niv.ns.ac.rs/e-avm/index.php/e-avm/article/view/35/20
  Časopis Archives of Veterinary Medicine
  Godina 2019
  Autori Nina Rodić Vukmir, Janja Bojanić, Biljana Mijović, Tatjana Roganović i Jela Aćimović
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 32
  Veb adresa https://niv.ns.ac.rs/e-avm/index.php/e-avm

  Co-circulation of influenza A(H1N1)pdm09 and influenza A(H3N2) viruses, World Health Organization (WHO) European Region, October 2018 to February 2019

  DOI 10.2807/1560-7917.ES.2019.24.9.1900125
  Časopis EUROSURVEILLANCE
  Godina 2019
  Autori Hannah Segaloff, Angeliki Melidou, Cornelia Adlhoch, Dimitriy Pereyaslov, Emmanuel Robesyn, Passi Penttinen, Sonja J Olsen i Nina Rodic Vukmir
  Volumen 24
  Broj 9
  Strana od 2
  Strana do 9
  Veb adresa https://www.eurosurveillance.org/docserver/fulltext/eurosurveillance/24/9/eurosurv-24-9.pdf?expires=1578057134&id=id&accname=guest&checksum=B8EF09750C489C198C050BA4963769EE

  Prevalencija intrahospitalnih infekcija na hirurškim klinikama Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske

  DOI doi:10.18575/msrs.sm.s.16.06
  Časopis Scripta Medica
  Godina 2016
  Autori Jela Aćimović, Slaviša Kunarac, Nina Rodić-Vukmir, Ljubinka Božić Majstorović i LJubica Bojanić
  Volumen 47
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 40
  Veb adresa http://scriptamedica.com/en/home/43

  Epidemiološke karakteristike meningitisa izazvanog virusom mumps-a u toku epidemije u Republici Srpskoj

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Roganović, Zdravka Kezić, Janja Bojanić, Biljana Mijovic, Ljubica Jandrić i Nina Rodić Vukmir
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 42

  Prevalencija HIV-a i drugih polno prenosivih infekcija među seksualnim radnicama u Bosni i Hercegovini

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Janja Bojanić, Gordana Guzijan, Ljubica Bojanić, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir i Jela Aćimović
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 36

  HIV i druge polnoprenosive infekcije u populaciji mušaraca koji imaju seks sa muškarcima u Bosnii Hercegovini

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2015
  Autori Jelna Aćimović, Ljubica Jandrić, Nina Rodić Vukmir, Slobodan Stanic, Ljubica Bojanić, Biljana Mijovic i Janja Bojanić
  Volumen 6
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 45

  Start of the 2014/15 influenza season in Europe: drifted influenza A(H3N2) viruses circulate as dominant subtype.

  DOI https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES2015.20.4.21023
  Časopis EUROSURVEILLANCE
  Godina 2015
  Autori Eeva Broberg, Rene Snacken, Cornelia Adlhoch, Julien Beaute, Marta Galinska, Dimitriy Pereyaslov i Nina Rodić Vukmir
  Volumen 20
  Broj 4
  Strana od 2
  Strana do 6
  Veb adresa https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES2015.20.4.21023

  Ishod liječenja tuberkuloze poređenjem direktno praćenog uzimanja terapije i samostalnog uzimanja terapije u Republici Srpskoj

  Časopis MD - MEDICAL DATA
  Godina 2014
  Autori Nina Rodić Vukmir, Janja Bojanić, Slobodan Stanic, Biljana Mijovic i Jela Aćimović
  Volumen 6
  Broj 4
  Strana od 323
  Strana do 327

  Uticaj gojaznosti i pola na progresiji osteoartroze kuka i koljena: epidemiološka studija u opštoj populaciji

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Ž Banjanin, Janja Bojanić, Jelena Pešević Pajčin, Radmila Ubović i Nina Rodić Vukmir
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 33
  Strana do 39

  Prevalencija intrahospitalnih infekcija u istočnoj Hercegovini

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2013
  Autori Biljana Mijovic, Slavenka Janković, Janja Bojanić i Nina Rodić Vukmir
  Volumen 4
  Broj 1
  Strana od 6
  Strana do 12

  Prevalence of Hospital-acquired infections in East Herzegovina

  Časopis International Jurnal of Infection Control
  Godina 2012
  Autori Biljana Mijovic, Janja Bojanić, Nina Rodić Vukmir i Ljubica Jandrić
  Strana od 32
  Strana do 32

Radovi sa skupova

  Epidemija morbila u Republici Srpskoj u periodu 2014–2015 godine

  Naučni skup 50-ti Dani Preventivne mediine
  DOI http://www.izjz-nis.org.rs/daniprevmed/16/Zbornik%20rezimea%2050.%20Dana%20preventivne%20medicine.pdf
  Publikacija 50. Dani preventivne medicine
  Godina 2016
  Autori Ljubica Jandrić, Janja Bojanić, P Dimitrijević, Nina Rodić Vukmir i Jela Aćimović
  Strana od 163
  Strana do 163

  Znanje, stavovi i ponašanja u vezi sa ptičijom gripom u Republici Srpskoj

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI ISBN 987-99955-619-0-1
  Publikacija Drugi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”, zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Janja Bojanić, Ljubica Jandrić, Dragana Stojisavljević i Nina Rodić Vukmir
  Strana od 107
  Strana do 109

Projekti

Povezanost izostanka imunskog odgovora na vakcinu protiv hepatitisa B sa profilom citokina u serumu i faktorima rizika

Broj projekta 1257033
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Janja Bojanić
Projektni tim Ljubica Bojanić
doc. dr Dragana Stojisavljević
prof. dr Mirjana Đermanović
doc. dr Nina Rodić Vukmir
mr Jela Aćimović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM