Navigacija

doc. dr Dragana Stojisavljević
docent

Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za javno zdravlje
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Higijena docent 25. mart 2021.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM22ET Ekotoksikologija
ISM07SEM Stanovništvo, ekologija i medicina
ISM07H Higijena
ISM13H Higijena
ISM22E Ekotoksikologija
ISS07OHIG Oralna higijena
ISS07SES Stanovništvo, ekologija i stomatologija
Akademske studije prvog ciklusa
OS23H Higijena
OBA18ID Ishrana i dijetetika
OBA18H Higijena
OZNJ07IMNT Ishrana i medicinska nutritivna terapija
OZNJ16IMD Ishrana i medicinska dijetetika
OZNJ16H Higijena
ORT18UMO Upravljanje medicinskim otpadom
OS18ID Ishrana i dijetetika
OS18H Higijena
OSI18KH Komunalna higijena
OSI18MO Medicinski otpad
OSI18SP1 Stručna praksa 1
OSI18TBH Tehnologija i bezbjednost hrane
OSI18TH Toksini u hrani
OSI18UO Upravljanje otpadom
OSI18HPM Higijena i preventivna medicina
OFT18ZVH Zdravstveno vaspitanje sa higijenom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Procena stila života kod osoba obolelih od dijabetes mellitusa tip 2 sa registrovanom retinopatijom

  Časopis ČASOPIS UDRUŽENJA PULMOLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Godina 2022
  Autori Snežana Matić Milutinović, Dragana Stojisavljević, Verica Petrović, Kosana Stanetić i Suzana Savić
  Volumen 10-12
  Broj 1-3
  Strana od 3
  Strana do 14

  Socijalno-demografske determinante rizičnog saobraćajnog ponašanja odraslog stanovništva Republike Srpske

  Časopis MD-MEDICAL DATA
  Godina 2017
  Autori Jelena Niškanović, Slađana Šiljak i Dragana Stojisavljević
  Volumen 9
  Broj 4
  Strana od 223
  Strana do 228
  Veb adresa http://www.md-medicaldata.com/godina_2017_broj_3.html

  Cardiovascular Health Status and Metabolic Syndrome in Adults Living in a Transition European Country: Findings froma Population-Based Study.

  DOI http://dx.doi.org/10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.09.046
  Časopis JOURNAL OF STROKE & CEREBROVASCULAR DISEASES
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Janko Janković, Miloš Erić, Jelena Marinković i Slavenka Janković
  Strana od 1
  Strana do 7
  Veb adresa http://www.strokejournal.org/article/S1052-3057(17)30530-X/fulltext

  Antropometrijske karakteristike i karakteristike rasta školske dece u Novom Sadu

  DOI 10.2298/SARH160108002B
  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2017
  Autori Jelena Bjelanović, Marija Jevtić, Radmila Velički, Dragana Stojisavljević, Snežana Barjaktarović-Labović, Milka Popović i Artur Bjelica
  Volumen 145
  Broj 1-2
  Strana od 14
  Strana do 19
  Veb adresa www.srpskiarhiv.rs

  Mikotoksini u žitaricama i njihovim proizvodima u Republici Srpskoj kao rizici iz hrane i njihov javnozdravstveni značaj

  Časopis MD - MEDICAL DATA
  Godina 2016
  Autori Vesna Petković, Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk i Biljana Mijović
  Volumen 8
  Broj 3
  Strana od 191
  Strana do 194
  Veb adresa http://www.md-medicaldata.com/godina_2016_broj_2.html

  Socio-Economic Differences in Cardiovascular Health: Findings from a Cross-Sectional Study in a Middle-Income Country.

  DOI dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0141731
  Časopis PLOS ONE
  Godina 2015
  Autori Janko Janković, Miloš Erić, Dragana Stojisavljević, Jelena Marinković i Slavenka Janković
  Volumen 10
  Broj 10
  Strana od 1
  Strana do 14
  Veb adresa http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0141731

  Sex inequalities in cardiovascular health: a cross-sectional study.

  DOI http://dx.doi.org/10.1093/eurpub/ckv161
  Časopis EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
  Godina 2015
  Autori Janko Janković, Jelena Marinković, Dragana Stojisavljević, Miloš Erić, Nađa Vasiljević i Slavenka Janković
  Volumen 26
  Broj 1
  Strana od 152
  Strana do 158
  Veb adresa http://eurpub.oxfordjournals.org/content/26/1/152

  Status of cardiovascular health in a transition European country: findings from a population-based cross-sectional study

  DOI 10.1007/s00038-014-0579-1.
  Časopis INTERNATIONAL JOURNAL OF PUBLIC HEALTH
  Godina 2014
  Autori Slavenka Janković, Dragana Stojisavljević, Janko Janković, Miloš Erić i Jelena Marinković
  Volumen 59
  Broj 5
  Strana od 769
  Strana do 778
  Veb adresa http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00038-014-0579-1#page-2

  Association of socioeconomic status measured by education, and cardiovascular health: a population-based cross-sectional study

  DOI doi: 10.1136/bmjopen-2014-005222.
  Časopis BMJ Open
  Godina 2014
  Autori Slavenka Janković, Dragana Stojisavljević, Janko Janković, Miloš Erić i Jelena Marinković
  Volumen 4
  Broj 7
  Strana od 1
  Strana do 10

  Konzumiranje alkohola među srednjoškolskom omladinom

  Časopis Medicina danas
  Godina 2012
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Verica Petrović
  Volumen 11
  Broj 4-6
  Strana od 159
  Strana do 162
  Veb adresa http://medicinadanas.info/index.php/arhiva-publikacije/arhiva

  Anthropometric indicators of obesity in family doctors

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2010
  Autori Dušanka Danojević, Slađana Šiljak i Dragana Stojisavljević
  Volumen 4
  Broj 4
  Strana od 846
  Strana do 851
  Veb adresa http://healthmed.ba/

  Environment impact to the health behavior of schoolchildren

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2009
  Autori Dragana Stojisavljević, Fatima Jusupović, Jelena Mirilov, Dušanka Danojević, Ljubica Jandrič, Miroslava Kristoforović-Ilić i mensura Kudumović
  Volumen 3
  Broj 2
  Strana od 149
  Strana do 154
  Veb adresa http://healthmed.ba/

  Submandibularni kožni nabori kod djece školskog uzrasta

  Časopis HEALTHMED
  Godina 2007
  Autori Fatima Jusupović, Dražigost Pokorn, A Kudumović, J Hadžihalilović, Mensura Kudumović i Dragana Stojisavljević
  Volumen 1
  Broj 1
  Strana od 9
  Strana do 12
  Veb adresa http://healthmed.ba/

  Ishranjenost adolescenata starosti od 14 do 18 godina u gradu Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2006
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Vesna Petković i Verica Petrović
  Volumen 37
  Broj 1
  Strana od 29
  Strana do 32

  Gojaznost odraslog stanovništva Republike Srpske. Hrana i ishrana

  DOI 0018-6872
  Časopis Hrana i ishrana
  Godina 2006
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević i Slađana Šiljak
  Volumen 47
  Broj 1-4
  Strana od 25
  Strana do 30

  Uticaj klime na respiratorna oboljenja

  DOI 0354-2777
  Časopis Naučni časopis urgentne medicine HALO 94
  Godina 2002
  Autori Nada Banjac, Renata Hadžić-Hadžibegović, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Snežana Petković
  Volumen 5
  Broj 22
  Strana od 21
  Strana do 26

Radovi sa skupova

  Socio-demografske i antropometrijske karakteristike, kvalitet glikoregulacije i drugi riziko faktori kod pacijenta s tipom 2 šećerne bolesti u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2. kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti 2. kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 221
  Strana do 234
  Veb adresa https://www.scribd.com/document/341783183/Knjiga-sa%C5%BEetaka-i-odabranih-radova-u-cjelosti

  Razlike u zdravstvenom ponašanju zdrave odrasle populacije i populacije oboljele od dijabetesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  DOI 6364696
  Publikacija Knjiga sažetaka i odabranih radova u cjelosti. 2. Kongres endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem: Udruženje endokrinologa i dijjbetologa Republike Srpske, 2017
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk i Ljubica Jandrić
  Strana od 271
  Strana do 280

  Razlike u zdravstvenom ponašanju zdrave odrasle populacije i populacije oboljele od dijabetesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk i Ljubica Jandrić
  Strana od 107

  Učestalost vakcinabilnih bolesti u Republici Srpskoj u zadnjih deset godina

  Naučni skup 30. stručni sastanak preventivne medicine Timočke krajine
  Godina 2017
  Autori Janja Bojanić, Miodrag Marjanović, Ljubica Jandrić, Jela Aćimović, Dragana Stojisavljević i Ljubica Bojanić

  Razlike u zdravstvenom ponašanju zdrave odrasle populacije i populacije oboljele od dijabetesa u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk i Ljubica Jandrić
  Strana od 271
  Strana do 280

  Sociodemografske, antropometrijske i biohemijske karakteristike pacijenata sa tipom 2 šečerne bolesti u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2 kongres endokrinolga i dijabetologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 221
  Strana do 234

  Socio-demografske, antropometrijske i biohemijske karakteristike pacijenata sa tipom 2 šečerne bolesti u Republici Srpskoj

  Naučni skup 2.Kongresa endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske s međunarodnim učešćem
  Godina 2017
  Autori Ljiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Vesna Petrović
  Strana od 103

  Javnozdravstveni aspekti prevencije, upravljanja i kontrole dijabetesa

  Naučni skup DIABETES MELLITUS: SAVREMENA DOSTIGNUĆA I IZAZOVI
  DOI 6369304
  Publikacija Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Naučni skupovi Knjiga XL , Odjeljenje medicinski nauka Knjiga 13, Banja Luka, 2017
  Godina 2017
  Autori Dragana Stojisavljević, Snježana Popović-Pejičić, Ljiljana Stanivuk i Slađana Šiljak
  Strana od 87
  Strana do 98

  Rizično ponašanje odraslog stanovništva u drumskom saobraćaju u Republici Srpskoj

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI 987-99955-619-2-6
  Godina 2016
  Autori Dušanka Danojević, Janja Bojanić, Dragana Stojisavljević, Vesna Grujić, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Strana od 342
  Strana do 347

  Farmakoepidemiološka analiza vanbolničke potrošnje antiinfektivnih lijekova za sistemsku upotrebu u Republici Srpskoj u odnosu na Crnu Goru

  Naučni skup II kongres farmaceuta Crne Gore
  Godina 2015
  Autori Ljubica Bojanic, Mirjana Đermanović, Janja Bojanić, Slađana Šiljak i Dragana Stojisavljević

  Moderni hazardi životne sredine i zdravlje

  Naučni skup Međunarodna naučnostručna konferencija: Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije s osvrtom na ekološki kriminalitet
  Publikacija Međunarodna naučnostručna konferencija: Suzbijanje kriminaliteta i evropske integracije s osvrtom na ekološki kriminalitet, zbornik radova
  Godina 2014
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević i Ljiljana Stanivuk

  Navike u ishrani i upotreba dodataka ishrani u prevenciji anemije

  Naučni skup Četvrti kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem. Suplementacija zasnovana na dokazima
  Publikacija Četvrti kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem. Suplementacija zasnovana na dokazima
  Godina 2013
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljubica Bojanić, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak, Dušanka Danojević i Mirjana Đermanović

  Rizično ponašanje mladih u Republici Srpskoj

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2013
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Jelena Niškanović, Ljiljana Stanivuk i Stela Stojisavljević
  Strana od 323
  Strana do 333

  Navike u ishrani i upotreba dodataka ishrani u prevenciji anemije

  Naučni skup Četvrti kongres o dijetetskim suplementima
  Godina 2013
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljubica Bojanic, Duška Danojević, Slađana Šiljak, Jelena Niškanović i Mirjana Đermanović

  Hausehold Health survey in Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina)

  Naučni skup The 5th European Public Health Conference 2012
  Publikacija European Journal of Public Health, Volume 22 Suplement 2
  Godina 2012
  Autori Sanja Matović-Miljanović, Jasmina Grozdanov, Janja Bojanić, Slobodan Stanić i Dragana Stojisavljević
  Strana od 135
  Strana do 136

  Kvalitet vode za piće centralnih vodovoda u Republici Srpskoj

  Naučni skup Peti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI 987-99955-789-3-6
  Publikacija Peti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  Godina 2012
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slobodan Stanić i Vanja Kević
  Strana od 405
  Strana do 410

  Znanje, stavovi i ponašanje studenata Bosne i Hercegovine prema HIV/AIDS-u

  Naučni skup Peti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI 987-99955-789-3-6
  Publikacija Zbornik radova 1
  Godina 2012
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Jelena Niškanović i Ljiljana Stanivuk
  Strana od 396
  Strana do 404

  Sociodemografske determinante mentalnog zdravlja odraslog stanovništva, naučni skup

  Naučni skup Porodica, adolescenti, tranzicija
  DOI 978-86-7025-581-4
  Publikacija Zbornik radova Porodica, adolescenti, tranzicija
  Godina 2012
  Autori Jelena Niškanović, Slađana Šiljak, Dragana Stojisavljević i Dušanka Danojević
  Strana od 171
  Strana do 182

  'Rizično ponašanje odraslog stanovništva u drumskom saobraćaju u Republici Srpskoj

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres ''Ekologija zdravlje, rad, sport'
  Publikacija Četvrti međunarodni kongres ''Ekologija zdravlje, rad, sport'
  Godina 2011
  Autori Dušanka Danojević, Janja Bojanić, Dragana Stojisavljević, Vesna Rudić-Grujić, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Strana od 342
  Strana do 348

  Vodosnadbijevanje i dispozicija otpadnih materija u domaćinstvima Republike Srpske.

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres ''Ekologija zdravlje, rad, sport'
  Publikacija Zbornik radova. Četvrti međunarodni kongres ''Ekologija zdravlje, rad, sport''
  Godina 2011
  Autori Dušanka Danojević, Janja Bojanić, Dragana Stojisavljević, Vesna Rudić-Grujić, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Strana od 349
  Strana do 356

  Navike u ishrani djece školskog uzrasta u Republici Srpskoj

  Naučni skup Četvrti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI 987-99955-619-2-6
  Publikacija Četvrti međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”, zbornik radova
  Godina 2011
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Dušanka Danojević, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Strana od 440
  Strana do 450

  Higijenska ispravnost bazenskih voda u Republici Srpskoj

  Naučni skup Treći međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI 987-99955-619-2-5
  Publikacija Treći međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”, Banjaluka, 2009
  Godina 2009
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević i Milorad Balaban
  Strana od 176
  Strana do 181

  Uticaj primarnih faktora socijalizacije na upotrebu alkohola i droga među adolescentima.

  Naučni skup Treći međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI 987-99955-619-3-2
  Publikacija Treći međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”, Banjaluka
  Godina 2009
  Autori Jelena Niškanović, Slađana Šiljak, Dušanka Danojević i Dragana Stojisavljević
  Strana od 62
  Strana do 66

  Systematic Approach to Workforce Development Primary Health Care and Human Resources Lessons from the Balkans

  Naučni skup Berkeley Global Health Workforce Conference: From Evidence-Based Research to Policy
  Publikacija Global Health Workforce Conference: From Evidence-Based Research to Policy, Book of abstracts
  Godina 2008
  Autori Oliver Adams, Đenana Jalović, Zlatko Vučina i Dragana Stojisavljević

  Znanje, stavovi i ponašanja u vezi sa ptičijom gripom u Republici Srpskoj

  Naučni skup Drugi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”
  DOI ISBN 987-99955-619-0-1
  Publikacija Drugi međunarodni kongres “Ekologija, zdravlje, rad i sport”, zbornik radova
  Godina 2008
  Autori Janja Bojanić, Ljubica Jandrić, Dragana Stojisavljević i Nina Rodić Vukmir
  Strana od 107
  Strana do 109

  Životna sredina i zdravlje adolescenata

  Naučni skup Razvoj i dzravlje adolescenata
  DOI 978-86-86669-01-8
  Publikacija Razvoj i zdravlje adolescenata
  Godina 2008
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić i Dragana Stojisavljević
  Strana od 189
  Strana do 197

  Upotreba soli i kvalitet soli u Republici Srpskoj

  Naučni skup Tematski naučni skup Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva
  DOI 978-86-83177-36-3
  Godina 2008
  Autori Dragana Stojisavljević, Miroslava Kristoforović-Ilić, Amela Lolić, Anita Mance i Mirjana Srdić
  Strana od 161
  Strana do 174

  Profesionalna izloženost zdravstvenih radnika Kliničkog centra Banja Luka infekcijama koje se prenose krvnim putem

  Naučni skup Međunarodni naučni skup “Uloga i značaj nauke u savremenom društvu”: zbornik radova
  DOI 978-99938-894-0-3
  Publikacija Međunarodni naučni skup “Uloga i značaj nauke u savremenom društvu”: zbornik radova
  Godina 2007
  Autori Janja Bojanić, Dragana Stojisavljević i Ljubica Jandrić
  Strana od 229
  Strana do 238

  Dječije zdravlje i životna sredina

  Naučni skup Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zdravstveno vaspitanje u savremenoj školi, Zbornik abstrakata CD ROM
  Publikacija Naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem, Zdravstveno vaspitanje u savremenoj školi, Zbornik abstrakata CD ROM
  Godina 2007
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić, Dragana Stojisavljević i Jelena Mirilov
  Strana od 45
  Strana do 46

  Physical Activity as Etiological Factor for Obesity of School Aged Children

  Naučni skup 3 Macedonian Congress of preventive Medicine-with International Participation, Book of Abstract
  Publikacija 3 Macedonian Congress of preventive Medicine-with International Participation, Book of Abstract
  Godina 2006
  Autori Jelena Mirilov, Dragana Stojisavljević i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Komparativni prikaz javno zdravstvene kontrole vode za piće grada Banjaluka 2000/2005.godina

  Naučni skup Šesta međunarodna konferencija "Kvalitet vode, smanjenje gubitaka vode i odvođenje otpadnih voda"
  Publikacija Šesta međunarodna konferencija "Kvalitet vode, smanjenje gubitaka vode i odvođenje otpadnih voda", zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Zoran Đurašinović, Senka Dimitrijević i Slađana Šiljak

  Higijensko-sanitarni nadzor vode za piće u Republici Srpskoj

  Naučni skup Šesta međunarodna konferencija "Kvalitet vode, smanjenje gubitaka vode i odvođenje otpadnih voda
  Publikacija Šesta međunarodna konferencija "Kvalitet vode, smanjenje gubitaka vode i odvođenje otpadnih voda", zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Zoran Đurašinović, Senka Dimitrijević i Slađana Šiljak

  Kvalitet vazduha i zdravlje čovjeka

  Naučni skup Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zrdavlje"
  DOI 99938-846-0-X
  Publikacija Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zrdavlje", Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Slađana Šiljak, Jelena Mirilov i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Nacionalni akcioni plan za zdravlje i životnu sredinu u Republici Srpskoj

  Naučni skup Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zrdavlje"
  DOI 99938-846-0-X
  Publikacija Prva naučno-stručna konferencija sa međunarodnim učešćem "Zaštita vazduha i zrdavlje", Zbornik radova
  Godina 2006
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Milorad Balaban i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Uticaj naselja na zdravlje

  Naučni skup Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport"
  Publikacija Prvi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport", Zbornik radova,
  Godina 2006
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Ljubica Jandrić, Slađana Šiljak i Milorad Balaban

  Gvožđe i zdravstvene posledice deficita unosa gvožđa ishranom

  Naučni skup IV međunarodna Eko-konferencija 2006. Zdravstveno bezbedna hrana
  DOI 86-83177-27-0
  Publikacija Zdravstveno bezbedna hrana,Monografija
  Godina 2006
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić, Dragana Stojisavljević i Jelena Mirilov
  Strana od 411
  Strana do 416

  Javno-zdravstvena kontrola kvaliteta vode za piće u cilju unapređenja zdravlja stanovništva Republike Srpske

  Naučni skup Međunarodno savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode, gubici vode i racionalna potrošnja vode – tehnologija i mjerni uređaji,
  Publikacija Međunarodno savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode, gubici vode i racionalna potrošnja vode – tehnologija i mjerni uređaji, zbornik radova
  Godina 2005
  Autori Anita Mance, Bogoljub Antonić, Dušanka Danojević i Dragana Stojisavljević

  Životna sredina i zdravlje stanovnika Republike Srpske,

  Naučni skup VI međunarodna Eko-konferencija 2005, Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja II, Monografija
  DOI 86-83177-24-6
  Publikacija VI međunarodna Eko-konferencija 2005, Zaštita životne sredine gradova I prigradskih naselja II, Monografija
  Godina 2005
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Jovica Bošnjak i Milorad Balaban
  Strana od 149
  Strana do 155

  Higijenska ispravnost vode i stanje vodnih objekata osnovnih škola na području opštine Prnjavor

  Naučni skup VI međunarodna Eko-konferencija 2005, Zaštita životne sredine gradova I prigradskih naselja I, Monografija
  DOI 86-83177-22-8
  Publikacija VI međunarodna Eko-konferencija 2005, Zaštita životne sredine gradova I prigradskih naselja I, Monografija, Novi Sad
  Godina 2005
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Todor Ivić
  Strana od 75
  Strana do 81

  Stanje uhranjenosti dece školskog uzrasta grada Banjaluke

  Naučni skup Tematski naučni skup Akademije medicinskih nauka
  DOI 86-83177-26-2
  Publikacija Tematski naučni skup Akademije medicinskih nauka, Monografija
  Godina 2005
  Autori Dragana Stojisavljević
  Strana od 109
  Strana do 117

  Pušenje kao zdravstveno-ekološki problem

  Naučni skup Stručni sastanak: Majski pulmološki dani
  Publikacija Majski pulmološki dani, zbornik radova
  Godina 2004
  Autori Dušanka Danojević, Slađana Petković, Dragana Stojisavljević i Milorad Balaban

  Vodosnabdjevanje i higijenske navike odraslog stanovništva u Republici Srpskoj

  Naučni skup Međunarodno savjetovanje: Kvalitet vode, gubici vode i racionalna potrošnja vode u velikim i manjim (lokalnim) vodovodima – tehnologija i mjerni uređaji
  Publikacija Međunarodno savjetovanje: Kvalitet vode, gubici vode i racionalna potrošnja vode u velikim i manjim (lokalnim) vodovodima – tehnologija i mjerni uređaji
  Godina 2004
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slađana Petković, Bogoljub Antonić i Milorad Balaban

  Saobraćaj i zdravlje

  Naučni skup Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku, Banjaluka,
  Publikacija Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku, Banjaluka, zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Dušanka Danojević, Tihomir Đurić, Dragana Stojisavljević i Milorad Balaban

  Vodosnabdjevanje i kvalitet vode za piće u Republici Srpskoj,

  Naučni skup Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku,
  Publikacija Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku,zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Bogoljub Antonić i Milorad Balaban

  Javno-zdravstvena kontrola kvaliteta vode za piće na teritoriji Republike Srpske u 2002. godini

  Naučni skup Međunarodno savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode, gubici vode i racionalna potrošnja vode – tehnologija i mjerni uređaji
  Publikacija Međunarodno savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode, gubici vode i racionalna potrošnja vode – tehnologija i mjerni uređaji, zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Bogoljub Antonić i Milorad Balaban

  Kvalitet vazduha školske sredine

  Naučni skup Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja I
  DOI 86-83177-18-1
  Publikacija Zaštita životne sredine gradova i prigradskih naselja I-Zbornik radova
  Godina 2003
  Autori Jelena Mirilov, Dragana Stojisavljević i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Frequency of Alcohol Consumption Among Adults in Republic of Srpska

  Naučni skup Annals of Nutrition & Metabolism, Official Journal of the Federation of European Nutrition Societies FENS, 9th European Nutrition Conference, Rome, Italy, 2003 9th European Nutrition Conference, Rome, Italy, 2003
  Publikacija Annals of Nutrition & Metabolism, Official Journal of the Federation of European Nutrition Societies FENS, 9th European Nutrition Conference, Rome, Italy, 2003
  Godina 2003
  Autori Milorad Balaban, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Slađana Petković

  Risk Factors of Adults for Chronic Noncommuniceable Disease in Republic of Srpska

  Naučni skup 9th European Nutrition Conference
  Publikacija Annals of Nutrition & Metabolism, Official Journal of the Federation of European Nutrition Societies FENS, 9th European Nutrition Conference, Rome, Italy, 2003.
  Godina 2003
  Autori Dušanka Danojević, Milorad Balaban, Dragana Stojisavljević i Slađana Petković

  Nutritivni satus učenica starijeg uzrasta osnovnih škola u Novom Sadu

  Naučni skup Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Publikacija Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Godina 2003
  Autori Jelena Mirilov, S Bjelica, Dragana Stojisavljević i Miroslava Kristoforović-Ilić
  Strana od 269
  Strana do 273

  Rizični faktori masovnih nezaraznih bolesti odraslog stanovništva Republike Srpske,

  Naučni skup Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Publikacija Internacionalni kongres "Zdravlje za sve"-perspektive zdravlja u 21. vijeku
  Godina 2003
  Autori Milorad Balaban, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Slađana Petković
  Strana od 47
  Strana do 58

  Vodeći ekološki faktori kao faktori rizika po zdravlje stanovništva u Republici Srpskoj,

  Naučni skup Naučno-stručno savjetovanje: Ekologija i zdravlje
  Publikacija Naučno-stručno savjetovanje: Ekologija i zdravlje, zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Milorad Balaban i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Kontrola i ocjena higijenske ispravnosti vode za piće u 2001.godini u Republici Srpskoj praćena kroz analize Zavoda za zaštitu zdravlja

  Naučni skup Savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode i elementi strategije upravljanja gubicima vode u vodovodnim sistemima
  Publikacija Savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode i elementi strategije upravljanja gubicima vode u vodovodnim sistemima, zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Bogoljub Antonić, Dragana Stojisavljević i Dušanka Danojević

  Uticaj degradacije vode rijeke Vrbas na kvalitet vode Banjalučkog vodovoda

  Naučni skup Savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode i elementi strategije upravljanja gubicima vode u vodovodnim sistemima
  Publikacija Savjetovanje: Upravljanje kvalitetom vode i elementi strategije upravljanja gubicima vode u vodovodnim sistemima, zbornik radova
  Godina 2002
  Autori Bogoljub Antonić, Dragana Stojisavljević i Dušanka Danojević

  Navike u ishrani kod stanovnika Banjaluke

  Naučni skup 10. Jugoslovenski konges o ishrani, Izvodi radova
  Publikacija 10. Jugoslovenski konges o ishrani, Izvodi radova
  Godina 2002
  Autori Dragana Stojisavljević, Milorad Balaban, Miroslava Kristoforović-Ilić i Dušanka Danojević

  Life style by the people of Banja Luka,

  Naučni skup II Congres of the physicians of the Macedonian preventive medicine, Ohrid, 2002
  Publikacija II Congres of the physicians of the Macedonian preventive medicine, Ohrid, 2002
  Godina 2002
  Autori Dragana Stojisavljević, Milorad Balaban, Miroslava Kristoforović-Ilić i Dušanka Danojević

  Ocjena kvaliteta vazduha na području grada Banja Luke sa komparacijom 1998. i 1999. godine

  Naučni skup IX Kongres preventivne medicine Jugoslavije
  Publikacija IX Kongres preventivne medicine Jugoslavije
  Godina 2001
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Fizičko-hemijski pokazatelji stanja kvaliteta voda na području Banjaluke za period 1995 – 1999

  Naučni skup IX Kongres preventivne medicine Jugoslavije
  Publikacija IX Kongres preventivne medicine Jugoslavije, zbornik sažetaka
  Godina 2001
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Klimatske promjene i ljudsko zdravlje

  Naučni skup Okrugli sto: Okvirna konvencija UN o promjeni klime i Kjoto protokol
  Publikacija Okrugli sto: Okvirna konvencija UN o promjeni klime i Kjoto protokol, zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Dragana Stojisavljević i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Nadzor nad vodom za piće u redukciji zdravstvenih rizika – veze vode i zdravlja

  Naučni skup Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Kongres ratne medicine sa međunarodnim učešćem, zbornik radova
  Godina 2001
  Autori Dušanka Danojević, Milorad Balaban i Dragana Stojisavljević

  Health lifestyle and growth and development children

  Naučni skup XL Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea
  Publikacija XL Kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učešćem. Zbornik rezimea
  Godina 2001
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Quantity of Cholesterol and Atherogenic Index in Students’ Whole Daily Meals

  Naučni skup 17th International Congress of Nutrition Viena
  Publikacija 17th International Congress of Nutrition Viena, august, 2001. Ann Nutr Metab 2001; 45: 1-604
  Godina 2001
  Autori Dragana Stojisavljević, Miroslav Ilić, Miroslava Kristoforović-Ilić i Elizabeta Monarov
  Strana od 89
  Strana do 90

  Alimentarne toksiinfekcije na dva teritorijalna područja u BiH

  Naučni skup II konferencija o hrani i ishrani sa međunarodnim učešćem
  Publikacija II konferencija o hrani i ishrani sa međunarodnim učešćem, zbornik sažetaka
  Godina 2000
  Autori Dragana Stojisavljević i Fatima Jusupović

  Udio fizičke aktivnosti kod djece u prevenciji ateroskleroze

  Naučni skup I jugoslovenski kongres o aterosklerozi sa međunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka
  Publikacija I jugoslovenski kongres o aterosklerozi sa međunarodnim učešćem, Zbornik sažetaka
  Godina 2000
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Milorad Balaban i Miroslava Kristoforović-Ilić

  Uticaj aerozagađenja na zdravlje djece starosne dobi od 7 do 14 godina u komunalnoj sredini grada Banjaluke u 1988. godini

  Naučni skup XXVIII Savjetovanje « Zaštita kvaliteta vazduha 2000 « sa međunarodnim učešćem
  Publikacija XXVIII Savjetovanje « Zaštita kvaliteta vazduha 2000 « sa međunarodnim učešćem
  Godina 2000
  Autori Milorad Balaban, Miroslava Kristoforović-Ilić, Dragana Stojisavljević i Dušanka Danojević

Ostali radovi

  ISHRANA SPORTISTA – HIDRACIJA I ZAŠTITNE MATERIJE (VODA, VITAMINI I MINERALI)

  Izdavač Udruženje građana “Ishranom do zdravlja’’ Banja Luka
  Godina 2019
  Autori Ljiljana Stanivuk i Dragana Stojisavljević
  Strana od 1
  Strana do 39

  Povezanost promjena na očnom dnu i metaboličke regulacije oboljelih od šećerne bolesti tip 2.

  Izdavač Srpsko lekarsko društvo, Unit of diabetes
  Godina 2015
  Autori LJiljana Stanivuk, Snježana Popović-Pejičić, Dragana Stojisavljević i Verica Petrović
  Strana od 57
  Strana do 57

  Procjena kvaliteta glikoregulacije i prisustva vaskularnih komplikacija u osoba sa šećernom bolešću u Republici Srpskoj, izvještaj o reultatima istraživanja.

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-87-24-6
  Godina 2015
  Autori Ljiljana Stanivuk, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Ljubica Jandrić i Jelena Niškanović
  Strana od 1
  Strana do 153

  PREVALENCIJA METABOLIČKOG SINDROMA ODRASLOG STANOVNIŠTVA REPUBLIKE SRPSKE

  Izdavač Medicinski fakultet Beograd
  Godina 2014
  Autori Dragana Stojisavljević
  Strana od 1
  Strana do 173
  Veb adresa https://fedorabg.bg.ac.rs/fedora/get/o:9915/bdef:Content/get

  Biraj pravo rasti zdravo. Knjiga za roditelje, staratelje, vaspitače i kuhare u predškolskim ustanovama

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo, UNICEF
  ISSN/ISBN 978-99955-87-22-2
  Godina 2014
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Predrag Tošić, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović

  Sabirajte i uživajte!

  Izdavač UNICEF
  Godina 2014
  Autori Dragana Stojisavljević
  Strana od 5
  Strana do 49

  Ishrana u funkciji zdravlja

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo
  ISSN/ISBN 978-99955-87-19-2
  Godina 2013
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Amela Lolić, Branislav Lolić, Janja Bojanić i Vesna Vulin
  Strana od 1
  Strana do 48

  Smjernice za ishranu dojenčadi i djece predškolskog i školskog uzrasta

  Izdavač Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, Ministarstvo prosvjete i kulture, Ministarstvo zdavlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-9958-17-030-0
  Godina 2012
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Amela Lolić, Branislav Lolić, Janja Bojanić i Vesna Vulin
  Strana od 3
  Strana do 135

  Potencijalni korisnici centara za dobrovoljno i povjerljivo savjetovanje i testiranje (DPST) na HIV/AIDS u studentskoj populaciji u Bosni i Hercegovini

  Izdavač Javna zdravstvena ustanova Institut za javno zdravstvo
  ISSN/ISBN 978-99955-87-06-2
  Godina 2012
  Autori Dušanka Danojević, Dragana Stojisavljević, Slađana Šiljak, Jelena Niškanović, Mladen Šukalo, Ina Gittel, Radmila Ubović, V Vidić-Korda, Aida Filipović-Hadžiomeragić, Aida Vilić-Švraka i Jelena Ravlija
  Strana od 1
  Strana do 59

  Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u romskoj populaciji

  Godina 2012
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović

  Ispitivanje učestalosti anemije i fakotra koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj, izvještaj o reultatima istraživanja

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Banja Luka
  Godina 2012
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Strana od 9
  Strana do 76

  Istraživanje zdravlja stanovništva Republike Srpske

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo
  ISSN/ISBN 978-99955-87-00-0
  Godina 2011
  Autori Sanja Matović-Miljanović, Jasmina Grozdanov, Vladan Božanić, Janja Bojanić, Dragana Stojisavljević, Vesna Rudić-Grujić, Slađana Šiljak, Dušanka Danojević i Jelena Niškanović

  Project “South Eastern Europe Network-Metabolic Syndrome“ in the period 01.01.-31.12.2011.

  Izdavač DAAD Program: „Academic Reconstruction of South Eastern Europe“sponsored by the Foreign Office of the Federal Republic of Germany
  Godina 2011
  Autori Dragana Stojisavljević

  Rani rast i razvoj djece u oblasti zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i zaštite porodice s djecom u Republici Srpskoj: situaciona analiza

  Izdavač UNICEF
  Godina 2009
  Autori Dragana Stojisavljević, Jelena Niškanović, Jelena Đaković, M Jaćimović, S Bogojević i Slađana Trifunović

  Promocija zdravlja u školama – higijena školske sredine

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-642-4-7
  Godina 2009
  Autori Slobodan Stanić, Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Ljubica Jandrić, Marin Kvaternik, Slađana Šiljak, Julija Kralj, Natalija Komnenović, Milena Todorović i Ljiljana Stanivuk

  Strengthening food safety and nutrition policies and services in South-eastern Europe. South-Eastern Europe Health Network

  Godina 2009
  Autori D Kaluski-Nitzan i Dragana Stojisavljević

  Istraživanje u oblasti ljudskih resursa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Završni izvještaj

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  Godina 2009
  Autori Slađana Šiljak, Jelena Niškanović i Dragana Stojisavljević

  European Investigation on Use of Drugs, Tobacco and Alcohol Among Secondary School Students, Report for Republic of Srpska Year 2008, Public Health Institute of Republic of Srpska

  DOI 978-99955-642-6-1
  Godina 2009
  Autori Slađana Šiljak, Dragana Stojisavljević i Jelena Niškanović
  Strana od 3
  Strana do 46

  Evropsko istraživanje o upotrebi droge, duvana i alkohola među srednjoškolcima: izvještaj za Republiku Srpsku: 2008. godina

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  ISSN/ISBN 978-99955-642-6-1
  Godina 2009
  Autori Slađana Šiljak, Dragana Stojisavljević i Jelena Niškanović
  Strana od 3
  Strana do 46

  Bihevioralno istraživanje među adolescentima u kolektivnom smještaju u Bosni i Hercegovini

  Izdavač UNICEF, BiH
  Godina 2008
  Autori Dragana Stojisavljević

  Metodološko uputstvo za postupak izvještavanja zdravstvenih ustanova o pokazateljima kvaliteta rada

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja
  ISSN/ISBN 978-99938-781-6-2
  Godina 2008
  Autori Slađana Šiljak, Senka Dimitrijević, Marin Kvaternik, Janja Bojanić i Dragana Stojisavljević

  Zlatna pravila za dobro zdravlje. Izvještaj rezultata projekta “Prevencija masovnih nezaraznih oboljenja kod mladih starosne dobi 14-18 godina i implementacija razvojnog savjetovališta na području Opštine Prijedor”

  Antropometrijske karakteristike djece školskog uzrasta osnovnih škola grada Banjaluke

  Izdavač Medicinski fakultet Novi Sad
  Godina 2005
  Autori Dragana Stojisavljević
  Strana od 10
  Strana do 152

  Vodič za pravilnu ishranu: za zdravstvene profesionalce

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  ISSN/ISBN 99938-781-3-8
  Godina 2005
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Janja Bojanić i Ljubica Jandrić

  Uživaj u hrani i budi aktivan

  Izdavač Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  ISSN/ISBN 99938-781-1-1
  Godina 2005
  Autori Dragana Stojisavljević, Dušanka Danojević, Janja Bojanić i Ljubica Jandrić

  Zdravstveno stanje, zdravstvene potrebe i korišćenje zdravstvene zaštite stanovništva u Republici Srpskoj

  Izdavač Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
  Godina 2003
  Autori Đorđe Jakovljević, Dragiša Bjeloglav, Sanja Matović-Miljanović, Ulrich Laaser, Ivanka Gajić, Dragana Stojisavljević, Mira Popović, Dušanka Danojević i Slađana Petković
  Strana od 2
  Strana do 157

  „CINDI“ istraživanje na nivou Republike Srpske

  Izdavač Banjaluka Company
  ISSN/ISBN 99938-658-4-2
  Godina 2003
  Autori Milorad Balaban, Dragana Stojisavljević i Dušanka Danojević

  „CINDI“ istraživanje na demonstracionom području grada Banjaluke

  Izdavač Zavod za zaštitu zdravlja Republike Srpske
  Godina 2001
  Autori Dragana Stojisavljević

Knjige

  Kako postati škola/predškolska ustanova "prijatelj pravilne ishrane"?: Uputstvo za razvoj, implementaciju i evaluaciju inicijative

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-87-28-4
  Godina 2016
  Autori Amela Lolić, Dragana Stojisavljević, Jelena Đaković Dević, Jelena Niškanović, Nataša Cvijanović i Slađana Šiljak
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 40
  Veb adresa www.phi.rs.ba

  Standardi ishrane za planiranje jelovnika u predškolskim ustanovama za djecu uzrasta od prve do šeste godine-jelovnici i noramtivi

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske
  ISBN 978-99955-87-27-7
  Godina 2016
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Milena Todorović i Vesna Petković
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 369
  Veb adresa www.phi.rs.ba

  Biraj pravo rasti zdravo: knjiga za roditelje, staratelje, vaspitače i kuhare u predškolskim ustanovama

  Izdavač JZU Institut za javno zdravstvo
  ISBN 978-99955-87-22-2
  Godina 2014
  Autori Dragana Stojisavljević, Ljiljana Stanivuk, Predrag Tošić, Slađana Šiljak i Jelena Niškanović
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 128

  Hronične nezarazne bolesti: prevencija i kontrola

  Izdavač Univerzitet u Banjaluci, Medicinski fakultet
  ISBN 978-99938-42-58-3
  Godina 2011
  Autori Duško Vulić, Nenad Babić, Marija Burgić-Radmanović, Zdenka Gojković, Branislava Jakovljević, Marin Kvaternik, Biljana Lakić, Aleksandar Lazarević, Siniša Miljković, Snježana Popović-Pejičić, Duško Račić, Sanja Sibinčić, Mirko Stanetić, Dragana Stojisavljević, Marko Šobot, Ljubomir Šormaz, Ivan Tasić i Zoran Vujković
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 359

  Higijena, medicinska ekologija i javno zdravlje: za studente opšte medicine, stomatologije, zdravstvene nege, sporta i fizičkog vaspitanja

  Izdavač Ortomedics
  ISBN 978-86-86767-36-3
  Godina 2010
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić, Miroslav Radovanović, Leona Vajagić, Zdenka Jevtić, Tatjana Pekmezović, Dragana Nikić, Marija Jevtić, Radomir Folić, Slobodan Krnjetin, Radmila Obrknežev, Jelena Bjelanović, Milka Popović, Miroslav Ilić i Dragana Stojisavljević
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 561

  Higijena - Priručnik sa praktikumom za studente Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja

  Izdavač Ortomedics
  ISBN 86-7120-034-5
  Godina 2007
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić i Dragana Stojisavljević
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Higijena-Priručnik sa praktikumom za studente Fakulteta fizičke kulture

  Izdavač Ortomedics
  ISBN 86-7120-034-5
  Godina 2004
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić i Dragana Stojisavljević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 308

  Higijena sa medicinskom ekologijom. Priručnik sa praktikumom

  Izdavač Ortomedics
  ISBN 86-7120-028-0
  Godina 2003
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić i Dragana Stojisavljević
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 540

  Zdravlje i zdravstveni rizici stanovništva Republike Srpske:istraživačka studija u saradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom

  Izdavač Banja Luka Company
  ISBN 99938-658-4-2
  Godina 2003
  Autori Milorad Balaban, Dragana Stojisavljević i Dušanka Danojević
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Higijena - Priručnik sa praktikumom za studente Fakulteta fizičke kulture

  Izdavač Ortomedics, Novi Sad
  ISBN ISBN 86-7120-022-1
  Godina 2001
  Autori Miroslava Kristoforović-Ilić, Zdenka Jevtić, Vojislav Mišolić, Bela Prokeš, Elizabeta Monarov, Dragana Stojisavljević i Jelena Mirilov
  Tip knjige pomoćni udžbenik
  Broj strana 297

Projekti

Povezanost izostanka imunskog odgovora na vakcinu protiv hepatitisa B sa profilom citokina u serumu i faktorima rizika

Broj projekta 1257033
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Janja Bojanić
Projektni tim mr Jela Aćimović
Ljubica Bojanić
doc. dr Nina Rodić Vukmir
prof. dr Mirjana Đermanović
doc. dr Dragana Stojisavljević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 22000.0 BAM