Navigacija

mr Siniša Vujmilović

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISM07RNM Radiologija i nuklearna medicina
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18OR Osnove radiologije
ORT16RA Radiološka anatomija
ORT18MR Magnetna rezonancija
ORT18RA Radiološka anatomija
ORT18RP Radiološka patologija
OS18OR Osnove radiologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Internal carotid and vertebral arteries diameters and their interrelationships to sex and left/right side

  DOI DOI: 10.5603/FM.a2019.0071
  Časopis FOLIA MORPHOLOGICA
  Godina 2020
  Autori Goran Spasojević, Siniša Vujmilović, Zoran Vujković, Radoslav Gajanin, S. Malobabić, Nenad Ponorac i Ljubiša Preradović
  Volumen 79
  Broj 2 (2020)
  Strana od 219
  Strana do 225
  Veb adresa https://journals.viamedica.pl/folia_morphologica/article/view/FM.a2019.0071

  Ultrazvuk u hitnim netraumatskim abdominalnim stanjima, pogled iz ugla radiologa

  DOI 10.7251
  Časopis Časopis udruženja pedijatara Republike Srpske
  Godina 2019
  Autori Saša Vujnović, Siniša Vujmilović i Dragana Roganović
  Volumen 2
  Broj 1-2
  Strana od 69
  Strana do 79
  Veb adresa file:///C:/Users/Sasa%20Vujnovic/Downloads/6347-13139-1-SM%20(2).pdf

Radovi sa skupova

  Pitfalls in MR Cholangiopancreatographic Interpretation: How to avoid them

  Naučni skup European congress of radiology
  Godina 2017
  Autori Saša Vujnović i Siniša Vujmilović
  Veb adresa http://dx.doi.org/ 10.1594/ecr2017/C-1517