Navigacija

prof. dr Darko Jović
vanredni profesor

Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Hirurgija vanredni profesor 31. januar 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18OHI Opšta hirurgija
ISM07HIR Hirurgija
ISM13HIR Hirurgija
ISS07OH Opšta hirurgija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effect of Donor Site Selection for Fat Grafting on the Yield and Viability of the Stromal Vascular Fraction

  DOI doi.org/10.1093/asj/sjad184
  Časopis Aesthetic Surgery Journal
  Godina 2023
  Autori Darko Jović, Ljubiša Preradović, Mićo Kremenović, Filip Jović, Milica Antonić, Zoran Aleksić i Vesna Ljubojević
  Volumen 43
  Broj 9
  Strana od NP704
  Strana do NP712

  Otoplasty: a modified Chong-Chet technique with positive long-term results

  DOI 10.1097/MD.0000000000027554
  Časopis MEDICINE
  Godina 2021
  Autori Darko Jović, Ljubiša Preradović i Aleksandar Guzijan
  Volumen 100
  Broj (42):e27554.
  Strana od 1
  Strana do 6

  Kvalitet života nakon gastrektomije

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2018
  Autori Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Ljiljana Tadić-Latinović, Marinko Domuzin i G Guzijan
  Strana od 37
  Strana do 42

  Plazma obogaćena trombocitima u liječenju“zamrznutog ramena"

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Jovan Ćulum, Božo Krivokuća i Marinko Domuzin
  Volumen 48
  Broj 10
  Strana od 6
  Strana do 10

  Liječenje upala ahilove tetive kod sportista mtodom plazme obogaćene trombocitima (PRP). Bilten ljekarske komore, broj 23:1-5.

  Časopis Bilten ljekarske komore
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Marinko Domuzin i Božo Krivokuća
  Broj 23
  Strana od 1
  Strana do 5

  Thrombocytosis as a predictor of thromboembolic complications in patients with malignant diseases

  Časopis International Journal of Research in Medical Sciences
  Godina 2017
  Autori Branislava Jakovljević, S Maksimović, Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Ljilja Latinović, Jovan Ćulum, Nebojša Trkulja, S Sibinčić i A Spahić
  Volumen 5
  Broj 6
  Strana od 2506
  Strana do 2511

  Plazma obogaćena trombocitima u liječenju gonotroza

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2017
  Autori Darko Jović, Jovan Ćulum, Stefano Adamo, Slavko Manojlović i Ć Habul
  Volumen 23
  Strana od 183
  Strana do 187

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzrocima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod obolelih od invazivnog karcinoma dojke

  Časopis Materia Medica
  Godina 2016
  Autori Ljilja Latinović Tadić, Živka Eri, Darko Jović, Aleksandra Salapura, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Ilija Baroš i Slavica Marić
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1371
  Strana do 1375

  Plazma obogaćena trombocitima u liječenju gonartroza

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Jovan Ćulum, Slavko Manojlović i Ćamil Habul
  Volumen 22
  Broj 4
  Strana od 183
  Strana do 187

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod oboljelih od invazivnog karcinoma dojke. Materia Medica 2016;32(1):1371-1376.

  Analiza odstupanja statusa hormonskih receptora i receptora za epidermalni faktor rasta 2 u uzorcima dobijenim iglenom biopsijom i hirurškim uzorkom kod obolelih od invaziivnog karcinoma dojke

  Časopis MATERIA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Ljiljana Tadić-Latinović, Živka Eri, Darko Jović, Aleksandra Salapura, Jovan Ćulum, Slavica Marić i Branislava Jakovljević
  Volumen 32
  Broj 1
  Strana od 1371
  Strana do 1376

  Definisanje vaskularnih kožnih teritorija septokutanih krvnih sudova podlaktice sa posebnim osvrtom na njihovu primjenu u hirurgiji fasciokutanih reženjeva

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2016
  Autori Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Ljilja Latinović, Olivera Kosovac i Darko Lukić
  Volumen 22
  Broj 1
  Strana od 34
  Strana do 36

  Aneurizma donje pankreatikoduodenalne arterije udružena sa karcinomom glave pankreasa

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2015
  Autori Jovan Ćulum, Darko Golić, Aleksandar Guzijan, Darko Jović, Branislava Jakovljević, Aleksandar Jakovljević i Davor Grahovac
  Volumen 46
  Broj 1
  Strana od 73
  Strana do 75

  Mikrohirurška anatomija septokutanih krvnih sudova zadnje međukoštane arterije

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2015
  Autori Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum, Branislava Jakovljević, Marinko Domuzin i Darko Lukić
  Volumen 21(2)
  Broj 2
  Strana od 129
  Strana do 131
  Veb adresa www.ukcs.ba

  Značaj ultrazvučnog skrininga za dijagnostiku i liječenje razvojnog poremećaja kuka

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2014
  Autori Marinko Domuzin, Slavko Grbić, Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Milorad Maran, Milan Grubor i Milić Lazić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 44
  Strana do 51

  Mikrohirurška studija septokutanih krvnih sudova arterije interose posterior podlaktice sa pšosebnim osvrtom na anastomozu između prednje i zadnje interosealne arterije

  Časopis Medicinski žurnal
  Godina 2011
  Autori Darko Jović, Aleksandar Jakovljević, M Milisavljević i M Bumbaširević
  Volumen 17
  Strana od 1
  Strana do 2

  Urođena bilateralna radioulnarna sinostoza

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Aleksandar Jakovljević, Darko Jović, Predrag Grubor, M Domuzin, S Bijeljac, M Maran, S Kalacun i S Perišić
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 91
  Strana do 94

  Ekstenzivna hirurgija karcinoma jednjaka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Jovan Ćulum, Zdravko Marić, Božo Krivokuća, Branislava Jakovljević, Dušan Janičić i Darko Jović
  Volumen 40
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 63

  Uporedna analiza ultrasonografije i mamografije sa histološkim nalazom dobijenim ex temporeu dijagnozi tumora dojke

  Časopis Acta chirurgica Iugoslavica
  Godina 2008
  Autori S Đenić, M Kerkez, Darko Jović, Ž Maksimović, Z Jeftović, Z Milić, M Perišić i V Jurišić
  Volumen 55
  Broj 4
  Strana od 37
  Strana do 41

  Topografska i hirurška anatomija anastomoze prednje i zadnje međukoštane arterije podlaktice

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2008
  Autori Darko Jović, Marko Milisavljević, Aleksandar Jakovljević i Jovan Ćulum
  Volumen 39
  Broj 1
  Strana od 7
  Strana do 10

  Vaskularizacija kapsule interne i bazalnih jedara

  Časopis SRPSKI ARHIV ZA CELOKUPNO LEKARSTVO
  Godina 2005
  Autori Z Vitošević, M Četkanović, B Vitošević, Darko Jović, N Rajković i M Milisavljević
  Volumen 1
  Broj 2
  Strana od 41
  Strana do 45

  Morphometry of The liver caudate lobe with a reference to its accessory biliari ductus

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2004
  Autori Darko Jović, Dušan Šuščević, Goran Spasojević, S Bilbija i Zoran Obradović
  Volumen 31
  Broj 1
  Strana od 17
  Strana do 23

  Morfometrija reptalnog režnja jetre

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2003
  Autori Darko Jović, N Rajković, Goran Spasojević, Dušan Šuščević i S Bilbija
  Volumen 34
  Broj 1
  Strana od 25
  Strana do 28

  Anatomical variability of the surface of the extrasulcal cortex of the man

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Goran Spasojević, S Malobabić, Dušan Šuščević, Zoran Obradović i Darko Jović
  Volumen 219
  Broj 1
  Strana od 71
  Strana do 78

  Radio graphic determination of proportional of hiponepartis in construction of the acetabular rima

  Časopis Folia anatomica
  Godina 2001
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Željko Karan, Goran Spasojević i Darko Jović
  Volumen 29
  Broj 1
  Strana od 21
  Strana do 25

Ostali radovi

  ESMO priručnik o ishrani i karcinomu

Knjige

  Fasciokutani režnjevi

  Izdavač Medicinski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISBN 978-99976-26-15-8
  Godina 2018
  Autori Darko Jović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Broj strana 99

  Plazma obogaćena trombocitima

  Izdavač Bolnica iz hirurških i internističkih oblasti "S.tetik"
  ISBN 978-99976-666-1-1
  Godina 2017
  Autori Aleksandar Jakovljević, Jovan Ćulum i Darko Jović
  Tip knjige ostale nastavne publikacije