Navigacija

Ilija Baroš

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Uticaj organizovane fizičke aktivnosti na antropometrijske mjere i rizične faktore kardiovaskularnih bolesti u studentskoj populaciji

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2011
  Autori Dušan Šuščević, Zoran Obradović, Proko Dragosavljević, Saša Dragić, Ilija Baroš, Ilija Ramić, Jelena Stanković i Vladimir Mrđa
  Volumen 5
  Broj 46
  Strana od 331
  Strana do 338

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2009
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić i Ilija Ramić
  Broj 44
  Strana od 299
  Strana do 305

  Kifoza baze lobanje

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Zlatan Stojanović, Ilija Baroš, Ilija Ramić i Saša Dragić
  Volumen 43
  Strana od 587
  Strana do 597

  Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju stopala

  Časopis Glasnik Antropoloskog drustva Srbije
  Godina 2008
  Autori Zoran Obradović, Željko Karan, Dušan Šuščević, Ilija Ramić, Saša Dragić i Ilija Baroš
  Volumen 5
  Broj 43
  Strana od 342
  Strana do 348

  Elementi karakterologije u izornoj pjesmi dinarskog područja

  Časopis Glasnik Antroploskog drustva Srbije
  Godina 2007
  Autori Milorad Kenjalović, Ilija Baroš i Dušan Šuščević
  Strana od 323
  Strana do 329

  Prilog proučavanju metoda za brzu desno/lijevu orijentaciju kostiju šake

  Časopis NMK
  Godina 2005
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Ilija Baroš, Ilija Ramić i Saša Dragić
  Broj 13
  Strana od 74
  Strana do 75

  Morfološke karakteristike sulcus parietooccipitalisa

  Časopis MEDICI.SOM
  Godina 2005
  Autori Jelena Stanković, Jelena Papić, Saša Dragić, Ilija Ramić, Ilija Baroš i Zlatan Stojanović
  Broj 12
  Strana od 79
  Strana do 81

Radovi sa skupova

  Komparativna analiza antropometrijskih parametara školske omladine uzrasta 7-19 godina između dva milenijuma

  Naučni skup 52 Kongres Antropološkog Društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2013
  Autori Stojko Vidović, Zoran Vasić, Maja Šibarević, Irina Milovac i Ilija Baroš
  Strana od 94
  Strana do 94

  RADIOGRAMETRY OF UPPER LIMB LONG BONES (HUMERUS,RADIUS,ULNA ) . XLVII

  Naučni skup Congress of the Antropological Society of Serbia with International participation
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Saša Dragić, Ilija Ramić i Ilija Baroš
  Strana od 95

  CORRELATIONS BETWEN QUANTITATIVE PARAMETERS OF BONE MINERAL DENSITY

  Naučni skup XLVII Congress of Anthropological Society of Serbia
  Godina 2008
  Autori Zlatan Stojanović, Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Goran Spasojević, Ilija Ramić, Ilija Baroš i Saša Dragić
  Strana od 94

  QUANTITATIVE ANALYSIS OF SKELETON NEUROCRANIUM AND VISCEROCRANIUM

  Naučni skup XLVII Congress of the Anthropological Society of Serbia with international participation
  Godina 2008
  Autori Dušan Šuščević, Željko Karan, Zoran Obradović, Zlatan Stojanović, Goran Spasojević, Ilija Baroš, Saša Dragić i Ilija Ramić
  Strana od 92

  Sfenoidni sinus i tursko sedlo

  Naučni skup IMSCNS
  Publikacija Abstrakt book
  Godina 2006
  Autori Ilija Baroš, Ilija Ramić i Saša Dragić
  Strana od 115
  Strana do 115

Ostali radovi

  Primjena Teslinih visokofrekventnih struja u medicini

  Izdavač Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2006
  Autori Dušan Šuščević, Ilija Baroš, Saša Dragić i Ilija Ramić
  Strana od 273
  Strana do 286

Knjige

  Priručnik za praktičnu nastavu iz prve pomoći

  Izdavač Medicinski fakultet Univerzitet u Banjoj Luci
  ISBN 1452-3454
  Godina 2013
  Autori Peđa Kovačević, Jadranka Vidović, Candra Kovačeić, Saša Dragić, Slavica Ѕeljković, Milka Jandrić, Marija Krunić, Slobodan Kovačević, Biljana Zlojutro, Zoran Malušić, Ilija Baroš i Saša Marković
  Tip knjige osnovni udžbenik