Navigacija

Dario Stanković

Viši stručni saradnik za odnose sa javnošću - I-1-2
Rektorat
051/321-480
051/315-694

Projekti

Jačanje kapaciteta i mehanizama za unapređenje sistema osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini

Aktivnosti SMEQA projekta fokusirane su na institucionalno i nacionalno jačanje mehanizama akreditacije, harmonizaciju procesa u BiH te sistematsku implementaciju Standarda i smjernica za osiguranje kvaliteta u Evropskom prostoru visokog obrazovanja (ESG).

Broj projekta 1251251
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac prof. dr Milica Balaban
Projektni tim Mirjana Predić, ma
Dario Stanković
Dijana Bilanović
prof. dr Dragan Gligorić
Aleksandar Gaćina
Aleksandra Stojković
prof. dr Goran Janjić
Finansijer Evropska komisija
Početak realizacije 01.12.2023.
Završetak projekta 31.12.2026.
Vrijednost projekta 150000.0 BAM