Navigacija

Predrag Govedarica, ma

Viši stručni saradnik za razvoj i preduzetništvo - I-2-2-3-2
Rektorat
051/340-102

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Bosansko-hercegovački problem početkom devedesetih godina prošlog vijeka

  Naučni skup Konferencija Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu
  Publikacija Zbornik radova (Istorija)
  Godina 2021
  Autori Predrag Govedarica

Ostali radovi

  Overview of the Higher Education System of Bosnia and Herzegovina

  Izdavač ERASMUS+ kancelarija Bosne i Hercegovine, Izvršna agencija Evropske komisije za audiovizuelnu umjetnost i kulturu (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency – EACEA)
  Godina 2017
  Autori Zenan Šabanac, Goran Janjić, Aida Durić, Jelena Šantić, Zlatan Buljko, Dženan Omanović, Izabela Dankić, Jelena Starčević, Aleksandra Nikolić i Predrag Govedarica

Knjige

  Diskriminacija-jedan pojam mnogo lica

  Izdavač MEDIACENTAR Sarajevo
  ISBN 978-9958-536-00-7
  Godina 2012
  Autori Predrag Govedarica
  Tip knjige ostale nastavne publikacije
  Veb adresa http://www.diskriminacija.ba/biblioteka/diskriminacija-jedan-pojam-mnogo-lica

Projekti

Unapređenje kapaciteta i sigurnosti bežične UNIBL mreže za potrebe naučnog rada

Jedan od najvažnijih strateških ciljeva Univerziteta u Banjoj Luci je jačanje naučnoistraživačke infrastrukture na svim njegovim članicama kako bi se omogućili što bolji uslovi za naučni rad. Postojanje komunikacione infrastrukture za komunikaciju, prenos podataka, pristup bazama podataka, slanje i obradu velike količine podataka, prvi je preduslov za odvijanje naučnoistraživačkog rada. Trenutno je prostor Univerzitetskog grada pokriven bežičnom internet mrežom čija nabavka je prvobitno...

Broj projekta 1251221
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Aleksandar Gaćina
Nebojša Babić
prof. dr Milica Balaban
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 31.07.2023.
Vrijednost projekta 3500.0 BAM

Konferencija o studentskom preduzetništvu

Organizacija konferencije o studentskom preduzetništvu, koja okuplja eminentne stručnjake iz oblasti preduzetništva a u cilju obuke studenata, nastavnika i saradnika javnih univerziteta u Republici Srpskoj. Obuke o razvoju preduzetništva su primarni cilj konferencije sa posebnim fokusom na formiranje studentskih preduzeća.

Broj projekta 1251200
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Aleksandar Gaćina
Zana Stevandić
Finansijer MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA RS
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.04.2023.
Vrijednost projekta 17094.0 BAM

MOJA PRAKSA i 3-DE AKADEMIJA 22

Program „Moja praksa i 3-de akademija“ predstavlja projekat studentske prakse koja studentima-mladima pruža mogućnosti sticanja prvog radnog iskustva u toku školovanja. Cilj projekta je da studenti završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci dopune svoju biografiju i steknu dio radnog iskustva u cilju podizanja njihove konkurentnosti na tržištu rada po završetku studiranja. Program čine dva osnovna dijela...

Broj projekta 1251218
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Jovana Kovačević
Jelena Čolović
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva

Projekat "Edukacija o zaštiti intelektualnog vlasništva" ima za cilj edukaciju nastavnika, saradnika, istraživača, inovatora i studenata o aspektima zaštite intelektualnog vlasništva na javnim Univerzitetima. Edukacija se vrši kroz organizovanje edukativnih modula po sljedećim temama:...

Broj projekta 1250199
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Dijana Bilanović
Jovana Kovačević
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 30.06.2023.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Univerzitetski grad-ZELENI GRAD-UNIBIKE

Jedan od najjednostavnijih načina da doprinesemo očuvanju životne sredine jeste vožnja bicikla. Zamjena automobila biciklima smanjuje emisiju gasova sa efektom staklene bašte i tako usporava klimatske promjene. Pored pozitivnog uticaja na zdravlje ljudi, biciklizam je najbrži, najfleksibilniji i najpouzdaniji način za kretanje po gradovima. Vrijednosti koncentracija sumpor-dioksida, ugljen-monoksida, azotnih oksida, olova, benzena, prizemnog ozona, arsena, kadmija, nikla, benzo(a)pirena i lebdećih čestica ...

Broj projekta 1250184
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim doc. dr Marina Antić
Finansijer Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2021.
Završetak projekta 12.01.2023.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Od ideje do patenta

Projekat „Od ideje do patenta“ podrazumjeva organizovanje četri edukativna modula, koji će pomoći nastavnicima, saradnicima, istraživačima, inovatorima i studentima da spoznaju proces zaštite intelektualnog vlasništva na određenim projektima, te da spoznaju put od rezultata istraživanja do patenta. Prije organizacije samih modula, izvršili smo istraživanje kod zaposlenika Univerziteta te smo dobili iskaze koji su im moduli potrebni te su isti u projektnom...

Broj projekta 1250182
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Jovana Kovačević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 12.01.2023.
Vrijednost projekta 2590.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija 21

Program „Moja praksa i 3-de akademija 21“ predstavlja projekat studentske prakse koja studentima završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci pruža mogućnosti sticanja prvog radnog iskustva u toku školovanja. Cilj projekta je da studenti završnih godina Univerziteta u Banjoj Luci dopune svoju biografiju i steknu dio radnog iskustva u cilju podizanja njihove konkurentnosti na tržištu rada po završetku studiranja...

Broj projekta 1250177
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Srđan Bijelović
Zana Stevandić
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.10.2021.
Završetak projekta 12.01.2023.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Moja praksa i 3-de Akademija

Projekat ima za cilj da se nastavi pozitivan primjer relaizacije projekata koji podstiču bolju zaposlenost naših studenata-omladine. Nakon što polaznici obave praksu u trajanju 160 radnih sati, bivaju prepoznatljivi na tržištu rada. Kao rezultat projekta do sada je zaposleno sedam svršenih studenata Univerziteta u Banjoj Luci. Paralelno sa odvijanjem programa prakse, odvija se i 3-de Akademija na kojoj polaznici imaju obuku iz 3-de tehnologija, sa primjerima u praksi.

Broj projekta 1250164
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Srđan Bijelović
Zana Stevandić
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.12.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 8000.0 BAM

Transfer znanja

Realizacijom ovog projekta biće omogućeno osmišljavanje novih, inovativnih rješenja za dalji razvoj turizma u zaštićenim područijima Republike Srpske te novih rješenja za razvoj ukupnih turističkih potencijala Republike Srpske putem transfera znanja između predstavnika relevantnih naučnih-stručnih institucija i radnika u turizmu, udruženja i privrednih jedinica, kao i jačanje njihovih kapaciteta i saradnje na lokalnom i međunarodnom nivou.

Broj projekta 1250158
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo trgovine i turizma RS
Početak realizacije 01.12.2020.
Završetak projekta 31.05.2020.
Vrijednost projekta 4500.0 BAM

Edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva

Projekat "Edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva" podrazumjeva organizovanje edukativnih modula, koji će pomoći nastavnicima, sardanicima, istraživačima, inovatorima i studentima da spoznaju proces zaštite intelektualnog vlasništva, te da lakše apliciraju i spoznaju pilot-program „Sinergija“...

Broj projekta 1250146
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2590.0 BAM

TRANSFER ZNANJA ZA POTREBE RAZVOJA TURIZMA U ZAŠTIĆENOM PODUČJU

Republika Srpska ima samo 19 prirodnih dobara pod zaštitom. Sve zajedno, ona zauzimaju oko 0,10% entiteta. Zaštićena područja čine dva rezervata prirode, tri nacionalna parka, dvanaest spomenika prirode i dva područja sa održivim korišćenjem prirodnih resursa. U prostornom planu za period 2015-2025. godine predloženo je stavljanje pod zaštitu 15 do 20% teritorije Republike Srpske...

Broj projekta 1250125
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim
Finansijer Ministarstvo trgovine i turizma RS
Početak realizacije 01.11.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 3000.0 BAM

Od ideje do komercijalizacije-edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva"

Projekat "Od ideje do komercijalizacije - edukativni moduli o zaštiti intelektualnog vlasništva" podrazumjeva organizovanje edukativnih modula, koji će pomoći nastavnicima, sardanicima, istraživačima, inovatorima i studentima da spoznaju proces zaštite intelektualnog vlasništva...

Broj projekta 1250102
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim Dijana Bilanović
mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 31.12.2018.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 2940.0 BAM

Moja praksa

Opšti cilj projekta • Stvaranje preduslova za uspostavljanje saradnje između poslodavaca i studenata završnih godina osnovnog ciklusa studija sa ciljem povećanja konkurentnosti mladih ljudi na tržištu rada. Obavljanje prakse za studente završnih godina na Univerzitetu u Banjoj Luci...

Broj projekta 1250101
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 01.02.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

TRANSFER ZNANJA ZA POTREBE RAZVOJA TURISTIČKIH POTENCIJALA REPUBLIKE SRPSKE

Ovim projektom biće omogućeno osmišljavanje novih, inovativnih rješenja za dalji razvoj turizma i turističkih potencijala u Republici Srpskoj putem transfera znanja između predstavnika relevantnih naučnih-stručnih institucija i radnika u turizmu, udruženja i privrednih jedinica, kao i jačanje njihovih kapaciteta i saradnje na lokalnom i međunarodnom nivou. U toku realizacije projekta sprovešće se sljedeće aktivnosti 1...

Broj projekta 8301016
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac Predrag Govedarica, ma
Projektni tim mr Đorđe Markez
Finansijer Ministarstvo trgovine i turizma RS
Početak realizacije 01.09.2018.
Završetak projekta 30.11.2018.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Moja praksa

Stvaranje preduslova za uspostavljanje saradnje između poslodavaca i studenata završnih godina osnovnog ciklusa studija sa ciljem povećanja konkurentnosti mladih ljudi na tržištu rada. Obavljanje prakse za studente završnih godina na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Broj projekta 8301014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim mr Đorđe Markez
Predrag Govedarica, ma
Finansijer Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Početak realizacije 31.03.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 7000.0 BAM

Organizacija radionice "Inovacije i transfer znanja i tehnologija - primjeri iz prakse"

Svjesni postojećih nedostataka u inovacionom ekosistemu Republike Srpske/Bosne i Hercegovine i potrebe za boljim poznavanjem procesa transfera tehnologija i znanja, Univerzitet u Banjoj Luci putem svog Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija (CPTT UNIBL)...

Broj projekta 8301013
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac doc. Anđela Pepić
Projektni tim Predrag Govedarica, ma
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.01.2018.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 6022.0 BAM

Podrška implementaciji COST akcije: The Voice of Research Administrators – Building a Network of Administrative Excellence (BESTPRAC)

Ovaj projekat ima za cilj da pruži tehničku i finansijsku podršku Ministarstva civilnih poslova BiH implementaciji projekta, koji se finansira iz programa COST, s namjerom da podrži dodatne aktivnosti koje će imati za cilj jačanje kapaciteta i znanja istraživačkog i administrativnog osoblja na univerzitetu u administriranju projekata iz programa HORIZON 2020 i COST, kao i drugih EU istraživačkih programa i projekata kao i domaćih naučno-istraživačkih projekata.

Broj projekta 8301011
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Rektorat
Rukovodilac mr Đorđe Markez
Projektni tim Slavica Spasojević
doc. Anđela Pepić
Predrag Govedarica, ma
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.02.2018.
Završetak projekta 30.09.2018.
Vrijednost projekta 5600.0 BAM