Navigacija

Sanja Subotić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za stomatološku protetiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Stomatološka protetika viši asistent 22. decembar 2022.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM23DMO Dentalna morfologija
ISDM18GN Gnatologija
ISDM18DM Dentalna morfologija
ISDM18DPP Dentalna protetika pretklinika
ISDM18MP Mobilna protetika
ISDM18PRTD Primjena računaskih tehnologija u dentalnoj medicini
ISDM18FP Fiksna protetika
ISS07GTL Gnatologija
ISS07SPKM Stomatološka protetika - klinika (mobilna)
ISS07SPKF Stomatološka protetika - klinika (fiksna)
ISS07SPP Stomatološka protetika - pretklinika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Primena CBCT analize u proceni udaljenosti korenova drugih donjih premolara, prvih i drugih donjih molara od mandibularnog kanala

  DOI https://doi.org/10.2298/SGS2103122D
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Aleksandra Đeri, Nataša Brestovac, Sanja Subotić, Irena Kuzmanović Radman, Adriana Arbutina i Saša Marin
  Volumen 68
  Broj 3
  Strana od 122
  Strana do 130
  Veb adresa www.stomatoloskiglasnik.rs