Navigacija

prof. dr Tamara Popović
vanredni profesor

Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za fizioterapiju
 • Medicinski fakultet - Katedra za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizikalna medicina i rehabilitacija vanredni profesor 1. februar 2024.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18FM Fizikalna medicina
ISM07FM Fizikalna medicina
ISM07FMRR Fizikalna medicina i rehabilitacija u reumatologiji
ISS07FM Fizikalna medicina
Akademske studije prvog ciklusa
OZNJ07MR Medicinska rehabilitacija
OZNJ16ZNJPR Zdravstvena njega u procesu rehabilitacije
OS18ZNJPR Zdravstvena njega u procesu rehabilitacija
OS18SIOO Socijalna integracija osoba sa onesposobljenjem
OFT18BK Balneoklimatologija
OFT18MZORF Menadžment u zdravstvu i organizacija rada u fizioterapiji
OFT18MR1 Medicinska rehabilitacija 1
OFT18MR2 Medicinska rehabilitacija 2
OFT18OP Ortotika i protetika
OFT18FAPF Fizikalni agensi i primjena u fizioterapiji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Pulsed electromagnetic field attenuates bone fragility in estrogen-deficient osteoporosis in rats.

  Časopis Technology and Health Care
  Godina 2023
  Autori Tamara Popović, M Matavulj, Lana Nežić, Tatjana Nožica-Radulović i Ranko Škrbić

  Neuropsysioychological manifestations in rheumatic patients with chronic pain

  Časopis Srpski arhiv za celokupno lekarstvo,
  Godina 2023
  Autori S Tomašević-Todorović, Tatjana Nožica-Radulović, Tamara Popović, S Milićević, D Savić, T Spasojević i K Bošković

  Effect of hydrogen sulphide containing mineral water on experimental osteoporosis in rats

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2022
  Autori Tamara Popović, LJiljana Amidžić, Mile Čeko, Siniša Marković i Ranko Škrbić

  Factors Influencing efficacy of complete decongestive treatment in patients with breast cancer linked arm lymphedema

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2021
  Autori Dragana Bojinović - Rodić, Samra Pjanić, Tamara Popović i Tatjana Nožica-Radulović

  Funkcionalna sposobnost muškaraca starijih od 65 godina

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2019
  Autori I Stijepić, Tamara Popović i D Sredić

  Contemporary principles of magnetotherapy application in physical medicine and rehabilitation

  Časopis Sports Science and Health
  Godina 2017
  Autori Tamara Popović

  Expirimental model of osteoporosis on 14 week old ovariectomised rats: a biochemical, histological and biomechanical study

  Časopis Biologia Serbica
  Godina 2016
  Autori Tamara Popović, Ranko Škrbić, M Matavulj, Zoran Obradović i Sanja Sibinčić

  Efekat kineziterapije na poboljšanje funkcije hoda kod bolesnika sa hemiparezom,

  Časopis Journal of the Antropological Society of Serbia,
  Godina 2016
  Autori Olivera Pilipović Spasojević, N Naumović, Dijana Laštro, Tamara Popović, Ljubiša Preradović i Goran Spasojević

  Photoperiodism as a modifier of effect of extremly low-frequency electromagnetic field on morphological properties of pineal gland

  Časopis BOSNIAN JOURNAL OF BASIC MEDICAL SCIENCES
  Godina 2006
  Autori Tamara Lukač, Amela Matavulj, M Matavulj, V Rajković i B Lažetić

  Sonoforoza Deep Relief gelom kod degenerativnih promjena koljenog zgloba

  Časopis MEDARH
  Godina 2004
  Autori N Zjuzin, M Muftić, D Avdić, H Zupčević, M Stefanosvki, G Stefanovski, Tamara Popović, A Hotić, E Halilbegović i N Kapidžić

  Morphophysiological status of rat thyroid gland after subhronical exposure to low frequency electromagnetic field,

  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2001
  Autori Vesna Rajković, M Matavulj, Tamara Popović, D Gledić, Lj Babić i B Lažetić

  Studies on the possible Endocrinology Effect of an 50 Hz Electromagnetic Field

  Časopis Central European Journal of Occupational and Environmental Medicine
  Godina 2000
  Autori M Matavulj, Vesna Rajković, G Ušćebrka, Tamara Lukač, D Stevanović i B Lažetić

  Uticaj niskofrekventnog elektromagnetnog polja na volumensku gustinu pinealocita

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 1998
  Autori Tamara Lukač, Amela Matavulj, M Matavulj, Vesna Rajković i B Lažetić

Radovi sa skupova

  , Mišljenje studenata radne terapije o statusu radnih terapeuta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini

  Naučni skup , Naučna konferencija SANUS
  Godina 2022
  Autori L Slunjski-Tišma, Tamara Popović, Dijana Laštro, I Stijepić i D Sredić-Kartes

  Occupational therapy in school children with cerebral paralysis

  Naučni skup Zbornik radova Međunarodnog naučnog skupa ALOS
  Godina 2020
  Autori Tamara Popović, Olivera Pilipović Spasojević, Dijana Laštro, N Vučić-Savković i L Slunjski Tišma

  .:Efekti balneo-fizikalnog tretmana u pacijenata sa reumatoidnim artritisom

  Naučni skup Zbornik radova 6. Kongresa fizijatara BiH sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Tamara Popović, T Erceg-Rukavina, M Grabež i V Đaković

  Uticaj elektromagnetnog polja ekstremno niske frekvencije na ljudsko zdravlje,

  Naučni skup Savremene tehnologije za održivi razvoj gradova. Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem, Zbornik radova
  Godina 2008
  Autori M Matavulj, S Paraš, Vesna Rajković i Tamara Popović

Knjige

  Fizikalna terapija osteoporoze

  Izdavač Medicinski fakultet
  ISBN 978-99976-13-04-2
  Godina 2023
  Autori Tamara Popović
  Tip knjige ostale naučne publikacije

  Osnovi magnetobiologije

  Izdavač Beograd : Srpsko udruženje za integrativnu medicinu, 2009
  ISBN ISBN - 978-86-7542-070-5
  Godina 2009
  Autori B Lažetić, K Kasaš-Lažetić, Tamara Popović, M Milica, V Rajković i N Nađ-Pekarić
  Tip knjige ostale naučne publikacije

Projekti

"Efekti sulftno-sulfitne mineralne vode na biološke parametre koštanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi kod pacova"

Ispitivanje uticaja sulfatno-sulfitne miniralne vode na biološke parametre koštanog metabolizma u eksperimentalnoj osteoporozi ko pacova. Cilj projekta da se detaljno ispitaju molekularni mehanizmi djelovanja sulfatno-sulfitne mineralne vode u regulisanju koštane homeostaze na eksperimentalnom modelu osteoporoze izazvane ovariektomijom kod ženki pacova.

Broj projekta 1257031
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim prof. dr Tamara Popović
Đorđe Đukanović, ma
prof. dr Nataša Stojaković
Suzana Petković
prof. dr Miloš Stojiljković
prof. dr Svjetlana Stoisavljević Šatara
Boris Prodanović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 23000.0 BAM