Navigacija

Tamara Gnjatić

Projekti

Praćenje i rano otkrivanje kardiovaskularnih bolesti kod osoba koje su prebolele COVID 19

U okviru Projekta analiziraće se parametri koji ukazuju na kardiovaskularne pšorećaje u svrhu otkrivanja kardiovaskularnih bolesti kod oboljelih sa COVID 19. Ciljeva:Pratiti i rano otkriti kardiovaskularne bolesti kod oboljelih sa COVID 19.

Broj projekta 1257041
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Vulić
Projektni tim mr Jelena Jovanić
Tamara Gnjatić
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2022.
Vrijednost projekta 3667.0 BAM

Upotreba nosivih EKG i glikemijskih senzora na mobilnoj zdravstvenoj platformi "NORMEDY"

Projekat ”NORMEDY Wearables” ima za cilj istražiti mogućnosti metoda dubokog učenja za analizu i interpretaciju bio-podataka prikupljenih sa nosivih medicinskih senzora, stvarajući tako osnove za razvoj metoda medicinske asistencije i upotrebu sistema za daljinski nadzor pacijenata na prvoj domaćoj mHealth platformi...

Broj projekta 1257029
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Tamara Kovačević-Preradović
doc. Igor Ševo, ma
doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Zdenka Babić
Vanja Kitić
Boris Dujaković
Tamara Gnjatić
doc. dr Slavica Gajić
prof. dr Miloš Ljubojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM