Navigacija

Boris Dujaković

Projekti

Interleukin 6 kao marker inflamacije prouzrokovane perkutanom koronarnom intervencijom kod bolesnika sa stabilnom koronarnom bolesti

Dosadašnja ispitivanja su pokazala da u sklopu akutnog koronarnog događaja i miokardnog oštetećenja ne dolazi samo do porasta kardiospecifičnih enzima za nekrozu kardiomiocita već da i dolazi do porasta medijatora inflamacije, citokina, pre svega interleukina 6. Upravo je to i pokazatelj da u zoni infarkta miokarda odvija kompleksan inflamatorni proces...

Broj projekta 1257038
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Bojan Stanetić
Projektni tim Boris Dujaković
Finansijer AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA,POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA VISOKO OBRAZOVANJE I NAUČNOISTRAŽIVAČKU DJELATNOST
Početak realizacije 01.11.2021.
Završetak projekta 30.11.2022.
Vrijednost projekta 7904.0 BAM

Upotreba nosivih EKG i glikemijskih senzora na mobilnoj zdravstvenoj platformi "NORMEDY"

Projekat ”NORMEDY Wearables” ima za cilj istražiti mogućnosti metoda dubokog učenja za analizu i interpretaciju bio-podataka prikupljenih sa nosivih medicinskih senzora, stvarajući tako osnove za razvoj metoda medicinske asistencije i upotrebu sistema za daljinski nadzor pacijenata na prvoj domaćoj mHealth platformi...

Broj projekta 1257029
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim doc. dr Aleksej Avramović
prof. dr Zdenka Babić
prof. dr Tamara Kovačević-Preradović
doc. dr Slavica Gajić
Tamara Gnjatić
prof. dr Vladimir Risojević
Vanja Kitić
prof. dr Miloš Ljubojević
Boris Dujaković
doc. Igor Ševo, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM