Navigacija

Slavica Gajić, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Elektrotehnički fakultet
051/221-820
Katedre
 • Elektrotehnički fakultet-Katedra za opštu elektrotehniku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta elektrotehnika viši asistent 3. oktobar 2014.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B71EMZ Elektromagnetno zračenje

Elektrotehnički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
1049 Odabrana poglavlja digitalne obrade slike
1054 Obrada slučajnih signala
Akademske studije prvog ciklusa
2226 Osnovi elektrotehnike 1
2234 Osnovi elektrotehnike 2
2312 Elektromagnetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Honeybee-based biohybrid system for landmine detection

  DOI https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150041
  Časopis SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
  Godina 2022
  Autori Janja Filipi, Vladan Stojnić, Mario Muštra, Ross Gillanders, Vedran Jovanović, Slavica Gajić, Graham Turnbull, Zdenka Babić, Nikola Kezić i Vladimir Risojević
  Volumen 803
  Broj 150041
  Strana od 1
  Strana do 9
  Veb adresa https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.150041

  Desing and Optimization of electromagnets for Biomedical Experiments With Static Magnetic and ELF Electromagnetic Fields

  Časopis IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS
  Godina 2018
  Autori Jasna Ristić-Đurović, Slavica Gajić, Andjelija Ilić, Nebojša Romčević, Drago Djordjevich, Silvio De Luka, Alexander Trbovich, Vesna Spasić-Jokić i Saša Ćirković
  Volumen 65
  Broj 6
  Strana od 4991
  Strana do 5000

  Color Multifocus Image Fusion Using Empirical Mode Decomposition

  Časopis TELFOR Journal
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Volumen 5
  Broj 2
  Strana od 128
  Strana do 133

  Lossless Predictive Compression of Medical Images

  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2011
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Volumen 8
  Broj 1
  Strana od 27
  Strana do 36

Radovi sa skupova

  Summation formulas using a new class of special polynomials

  Naučni skup XIX međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2020
  DOI 10.1109/INFOTEH48170.2020.9066308
  Publikacija 2020 19th International Symposium INFOTEH-JAHORINA (INFOTEH), East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina,
  Godina 2020
  Autori Nebojša Đurić, Snježana Maksimović i Slavica Gajić
  Strana od 1
  Strana do 4
  Veb adresa https://ieeexplore.ieee.org/document/9066308

  Honeybee Activity Monitoring in a Biohybrid System for Explosives Detection

  Naučni skup International Conference on Medical and Biological Engineering
  DOI https://doi.org/10.1007/978-3-030-17971-7_29
  Publikacija Proceedings of the International Conference on Medical and Biological Engineering - CMBEBIH 2019
  Godina 2019
  Autori Mitar Simić, Ross Gillanders, Aleksej Avramović, Slavica Gajić, Vedran Jovanović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, James Glackin, Graham Turnbull, Janja Filipi, Nikola Kezić, Mario Muštra i Zdenka Babić
  Strana od 185
  Strana do 192

  Automatic monitoring of honeybees’ activity outside of the hive from UHD video

  Naučni skup 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
  Godina 2018
  Autori Aleksej Avramović, Vedran Jovanović, Ratko Pilipović, Vladan Stojnić, Vladimir Risojević, Slavica Savić, Mitar Simić, Igor Ševo, Mario Muštra, Zdenka Babić i Janja Filipi

  Exposure system with homogeneous static and ELF magnetic field in experimental volume

  Naučni skup RAD
  Publikacija RAD2016, Niš
  Godina 2016
  Autori Slavica Gajić, Saša Ćirković, Jasna Ristić-Đurović, D Đorđević i Vesna Spasić-Jokić

  Multifocus Images Sets Fusion Using First Level of Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup TELFOR
  Publikacija Proc. of Pepers, Telecomunications forum TELFOR
  Godina 2014
  Autori Slavica Savić
  Strana od 501
  Strana do 504

  Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranog na DWT

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2014
  Autori Slavica Savić
  Strana od 689
  Strana do 692

  An Implementation of Phase Vocoder on a DSP for Real-Time Pitch Shifting

  Naučni skup International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS
  Publikacija International Acoustics and Audio Engineering Conference TAKTONS
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić, Dino Kosić, Vladimir Risojević i Siniša Vuković
  Strana od 108
  Strana do 111

  Objektivna ocjena metoda fuzije multifokusiranih slika baziranih na EMD

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2013
  Autori Slavica Savić
  Strana od 919
  Strana do 922

  Fusion of Low Contrast Multifocus Image

  Naučni skup TELFOR
  Publikacija Proc. of Pepers, 20th Telecomunications forum TELFOR
  Godina 2012
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Strana od 658
  Strana do 661

  Multifocus Image Fusion Based on the First Level of Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup IWSSIP
  Publikacija Proc. of International Conference on Systems, Signals and Image Processing, IWSSIP
  Godina 2012
  Autori Slavica Savić i Zdenka Babić
  Strana od 622
  Strana do 625

  Multifocus Image Fusion Based on Empirical Mode Decomposition

  Naučni skup ERK
  Publikacija Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić
  Strana od B:91
  Strana do 94

  Fuzija multifokusiranih slika primjenom empirijske vremensko-frekvencijske dekompozicije signala

  Naučni skup ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 55. konferencije za ETRAN
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić
  Strana od EK3.3-1-4

  Metod za automatsko određivanje statusa estrogenskih i progesteronskih receptora

  Naučni skup INFOTEH-JAHORINA
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2011
  Autori Slavica Savić i Vladimir Risojević
  Strana od 511
  Strana do 514

  Lossless Predictive Compression of Medical Images

  Naučni skup International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Publikacija Proceedings of International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK
  Godina 2010
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Strana od 115
  Strana do 118

  Prediktivna kompresija medicinskih slika bez gubitaka

  Naučni skup ETRAN
  Publikacija Zbornik radova 54. konferencije za ETRAN
  Godina 2010
  Autori Aleksej Avramović i Slavica Savić
  Strana od EK1.4

  Prediktivna kompresija 3D medicinskih slika

  Naučni skup INFOTEH
  Publikacija INFOTEH-JAHORINA
  Godina 2010
  Autori Slavica Savić i Aleksej Avramović
  Strana od 939
  Strana do 943

  Kompresija naponskih i strujnih signala prilikom mjerenja kvaliteta električne energije

  Naučni skup INDEL
  Publikacija VII Simpozijum Industrijska elektronika INDEL 2008
  Godina 2008
  Autori Aleksej Avramović, Slavica Savić i Aleksandar Pajkanović
  Strana od 175
  Strana do 178

Projekti

Mašinsko učenje u rubnom računarstvu

U projektovanju i implementaciji sistema za obradu i analizu signala i podataka, te federativno obučavanje modela mašinskog učenja zasnovanih na mikroračunarskim sistemima ili FPGA se mora voditi računa o mnogim suprotstavljenim parametrima kao što su: procesna moć, količina raspoloživog memorijskog prostora, propusni opseg mreže, potrošnja energije, itd. Zbog toga je projektovanje i implementacija ovakvih sistema nužno proces u kojem se nastoji...

Broj projekta 1255028
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
Slavica Gajić, ma
Romanela Lajić
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Mitar Simić
Vanja Starčević
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Upotreba nosivih EKG i glikemijskih senzora na mobilnoj zdravstvenoj platformi "NORMEDY"

Projekat ”NORMEDY Wearables” ima za cilj istražiti mogućnosti metoda dubokog učenja za analizu i interpretaciju bio-podataka prikupljenih sa nosivih medicinskih senzora, stvarajući tako osnove za razvoj metoda medicinske asistencije i upotrebu sistema za daljinski nadzor pacijenata na prvoj domaćoj mHealth platformi...

Broj projekta 1257029
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Ranko Škrbić
Projektni tim doc. Igor Ševo, ma
prof. dr Tamara Kovačević-Preradović
Tamara Gnjatić
prof. dr Zdenka Babić
Boris Dujaković
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Aleksej Avramović
Slavica Gajić, ma
Vanja Starčević
doc. dr Miloš Ljubojević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2019.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 50000.0 BAM

Lokalizacija u faznom prostoru: teorijski, numerički i praktični aspekti

Jedan od zadataka predloženog projekta je iniciranje komunikacije sa istraživačima koji nisu matematičari po struci ali su korisnici alatki vremensko-frekvencijske i numeričke analize analize (istraživači sa Elektrotehničkog fakulteta u Banjoj Luci i Skoplju, Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta u Banjoj Luci, Šumarskog fakulteta u Beogradu)...

Broj projekta 1259039
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Snježana Maksimović
Projektni tim Slavica Nedimović
Nebojša Đurić, ma
Slavica Gajić, ma
Stevan Pilipović
prof. dr Sandra Kosić-Jeremić
Nenad Teofanov
dr Sanja Atanasova
Smiljana Jakšić
Vesna Savić
Marina Todorović
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.03.2020.
Završetak projekta 31.03.2021.
Vrijednost projekta 16000.0 BAM

Servis za klasifikaciju slika dobijenih daljinskom detekcijom

U daljinskoj detekciji veliki broj senzora neprestano snima zemljinu površinu, sa različitim prostornim i spektralnim rezolucijama i različitim frekvencijama pokrivanja. Pored tradicionalno korištenih platformi u zadnje vrijeme je ekspanziji podataka ove vrste doprinijelo sve veće korištenje bespilotnih letjelica. Korištenjem bespilotnih letjelica cijena snimanja je postala niža i postalo je moguće snimanje dijelova Zemljine površine i objekata u višoj rezoluciji...

Broj projekta 1255018
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Vladimir Risojević
Projektni tim Slavica Gajić, ma
prof. dr Zdenka Babić
doc. dr Mihajlo Savić
doc. dr Mitar Simić
Vladan Stojnić
doc. dr Aleksej Avramović
Vanja Starčević
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 25000.0 BAM

Mobilno mapiranje saobraćajnica

Razvoj automobilske industrije uključuje opremanje vozila računarima i senzorima koji su u mogućnosti da pruže podršku prilikom vožnje i parkiranja, kao i da pruže korisne informacije o stanju na cestama i putevima...

Broj projekta 1255006
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
Slavica Gajić, ma
prof. dr Zdenka Babić
Brankica Oparnica
Jovica Bulović
Željko Radanović
Stefan Savić
prof. dr Vladimir Risojević
Vladan Stojnić
prof. dr Branko Blanuša
Vanja Starčević
Ljubiša Milinčić
doc. dr Mitar Simić
Milosava Radonjić
Srđan Vučić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2019.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Elektronski sistem za daljinsko praćenje i analizu uticaja parametara životne sredine na aktivnost pčela

Parametri životne sredine (kvalitet vazduha, vode i zemljišta) imaju veliki uticaj na sva živa bića i zato je njihov monitoring definisan mnogim međunarodnim i nacionalnim regulativama. Uobičajeni pristup u praćenju parametara životne sredine je zasnovan na nepokretnim mjernim stanicama koje karakteriše visoka tačnost i preciznost, ali i visoka cijena instalacije i održavanja. Razvojem tehnologije pojavljuju se komercijalno dostupni senzori za mjerenje parametara životne sredine...

Broj projekta 1255003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Martina Zorić
Vanja Starčević
prof. dr Goran Mirjanić
Slavica Gajić, ma
doc. dr Mitar Simić
Željko Radanović
prof. dr Gordana Gardašević
Brankica Oparnica
Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
prof. dr Branko Blanuša
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Aleksej Avramović
Milosava Radonjić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.03.2019.
Završetak projekta 01.03.2020.
Vrijednost projekta 21300.0 BAM

Aproksimativno računanje

Aproksimativno računanje se odnosi na razvoj algoritama digitalne obrade signala koji uvode neznante aproskimacije prilikom numeričkih operacija, pri čemu dolazi do značajne uštede računarskih resusrsa...

Broj projekta 1255002
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac doc. dr Aleksej Avramović
Projektni tim Vedran Jovanović, ma
Vanja Starčević
dr Patricio Bulić
prof. dr Zdenka Babić
Slavica Gajić, ma
Vladan Stojnić
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Mitar Simić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obarzovanje i informaciono društvo RS
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Detekcija i praćenje objekata malih dimenzija u videu snimljenom sa UAV

Problem zaostalih mina u post-konfliktnim područjima i dalje predstvlja ogroman problem u pogledu povreda civila i neiskorišćenog zemljišta. Humanitarno deminiranje je rizično, skupo i dugotrajno, a moguće su zaostale mine i nakon deminiranja. Zbog toga se pored uobičajenih tehnika i procedura uvode i biološke metode za otkrivanje eksploziva. Najnovija istraživanja su pokazala da je moguće obučiti pčele da dolaze do mjesta na kojima postoji eksploziv...

Broj projekta 8300599
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Brankica Oparnica
doc. dr Mitar Simić
Jovica Bulović
prof. dr Vladimir Risojević
Vladan Stojnić
Vedran Jovanović, ma
Slavica Gajić, ma
Željko Radanović
prof. dr Branko Blanuša
doc. dr Aleksej Avramović
Milosava Radonjić
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 8630.0 BAM

Jačanje profila inženjera telekomunikacija kako bi se zadovoljile potrebe savremenog društva i industrije

• Poboljšati profil inženjera telekomunikacija, promovisati interdisciplinarnost kao odgovor na potrebe industrije i doprinijeti napredovanju u tehnologiji, ekonomiji i društvu. • Poboljšati kvalitet tradicionalnih studija telekomunikacija, pružajući dodatne kompetencije sa ciljem da se popuni jaz između univerzitetskog obrazovanja i potreba tržišta na lokalnom nivou...

Broj projekta 8300588
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim prof. dr Vladimir Risojević
prof. dr Slavko Šajić
Jovica Bulović
prof. dr Gordana Gardašević
doc. dr Jovan Galić
Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
doc. dr Aleksej Avramović
Boris Malčić, ma
Milica Lekić
Slavica Gajić, ma
Vanja Starčević
doc. dr Mitar Simić
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2017.
Završetak projekta 01.10.2020.
Vrijednost projekta 187655.0 BAM

Biološke metode (pčele) za otkrivanje eksploziva

Projekat ima za cilj da razvije inovativne metode i tehnologije za otkrivanje preostalih mina. To se planira postići poboljšanjima i integracijom postojećih najsavremenijih tehnika, naime, obučenim kolonijama pčela u kombinaciji sa organskim poluprovodničkim senzorskih filmovima na bazi eksplozivne pare, i automatskom analizom video zapisa visoke rezolucije dobijenih snimanjem sa bespilotnim letjelicama iznad minskih polja...

Broj projekta 8300587
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Elektrotehnički fakultet
Rukovodilac prof. dr Zdenka Babić
Projektni tim Mišo Babić
prof. dr Goran Mirjanić
Vedran Jovanović, ma
Vladan Stojnić
Ratko Pilipović, ma
prof. dr Vladimir Risojević
doc. dr Mitar Simić
Vanja Starčević
Slavica Gajić, ma
doc. dr Aleksej Avramović
doc. Igor Ševo, ma
Finansijer NATO Science for Peace and Security
Početak realizacije 01.11.2017.
Završetak projekta 01.11.2020.
Vrijednost projekta 300415.0 BAM