Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ekologija, zaštita biodiverziteta

Izbori u zvanjaPrirodno-matematički fakultet

Nastavno-naučno vijeće Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci na sjednici održanoj 18.09.2013. godine donijelo je Odluku broj 19/3-2366/13, kojom smo imenovani u Komisiju za pisanje izvještaja za izbor jednog nastavnika za užu naučnu oblast Ekologija, zaštita biodiverziteta na nastavnom predmetu Tehnologija i životna sredina, u sastavu:
1. Dr Čedomir Crnogorac, redovni profesor, uža naučna oblast Fizička geografija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, predsjednik;
2. Dr Ivica Radović, redovni profesor, uža naučna oblast Ekologija, biogeografija, zaštita životne sredine, Fakultet bezbednosti, Univerzitet u Beogradu, član;
3. Dr Dragojla Golub, docent, uža naučna oblast Ekologija, zaštita biodiverziteta; Zoologija, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Banjoj Luci, član.

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Ekologija, zaštita biodiverziteta Igor Milunović