Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета

Избори у звањаПриродно-математички факултет

Наставно-научно вијеће Природно-математичког факултета Универзитета у Бањој Луци на сједници одржаној 18.09.2013. године донијело је Одлуку број 19/3-2366/13, којом смо именовани у Комисију за писање извјештаја за избор једног наставника за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета на наставном предмету Технологија и животна средина, у саставу:
1. Др Чедомир Црногорац, редовни професор, ужа научна област Физичка географија, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, предсједник;
2. Др Ивица Радовић, редовни професор, ужа научна област Екологија, биогеографија, заштита животне средине, Факултет безбедности, Универзитет у Београду, члан;
3. Др Драгојла Голуб, доцент, ужа научна област Екологија, заштита биодиверзитета; Зоологија, Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци, члан.

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Екологија, заштита биодиверзитета Игор Милуновић