Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Lovstvo

Izbori u zvanjaŠumarski fakultet

Na osnovu člana 91. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 73/10) i člana 54. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci, Naučno-nastavno vijeće Šumarskog fakulteta na sjednici održanoj 30.09.2013. godine je donijelo odluku o imenovanju Komisije za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja za izbor u akademsko zvanje u sastavu:
1. Dr Zoran Ristić, vanredni profesor, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu, predsjednik
2. Dr Zoran Govedar, vanredni profesor, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član
3. Dr Zoran Stanivuković, docent, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, član

  Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Lovstvo Dragutin Matarugić