Навигација
Viber

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Ловство

Избори у звањаШумарски факултет

На основу члана 91. Закона о високом образовању ("Службени гласник Републике Српске" број 73/10) и члана 54. Статута Универзитета у Бањој Луци, Научно-наставно вијеће Шумарског факултета на сједници одржаној 30.09.2013. године је донијело одлуку о именовању Комисије за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у академско звање у саставу:
1. Др Зоран Ристић, ванредни професор, Природно-математички факултет Универзитета у Новом Саду, предсједник
2. Др Зоран Говедар, ванредни професор, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан
3. Др Зоран Станивуковић, доцент, Шумарски факултет Универзитета у Бањој Луци, члан

  Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област Ловство Драгутин Матаругић