Navigacija
Viber

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Opšta psihologija

Izbori u zvanjaFilozofski fakultet

Odlukom Nastavno-Naučnog vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci imenovani smo u Komisiju za razmatranje konkursnog materijala i pisanje izvještaja, u sastavu:

1. Dr Vasilije Gvozdenović, vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu, predsjednik
2. Dr Slobodan Marković, vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet u Beogradu, član
3. Dr Milena Pašić, vanredni profesor za užu naučnu oblast Opšta psihologija, Filozofski fakultet u Banjoj Luci, član

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Opšta psihologija Svjetlana Borojević