Navigacija
Viber

Biografije i prijedlozi programa rada kandidata za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Komisija za provođenje konkursnog postupka za izbor rektora Univerziteta u Banjoj Luci održala je sastanak 15.03.2016. godine, s početkom u 12.00 časova. Nakon pregleda i uvida u prispjele prijave kandidata, Komisija je konstatovala sljedeće:

Na konkurs se prijavilo pet kandidata (azbučnim redoslijedom prezimena): 

1. Dr Rajko Gnjato, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci; 

Biografija

Prijedlog programa rada

2. Dr Novak Kondić, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci; 

Biografija

Prijedlog programa rada

3. Dr Milan Mataruga, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci;

Biografija

Prijedlog programa rada

4. Dr Nikola Poplašen, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci;

Biografija

Prijedlog programa rada

5. Dr Vitomir Popović, redovni profesor Univerziteta u Banjoj Luci.

Biografija

Prijedlog programa rada

Prijave svih pet kandidata su blagovremene i potpune, te se upućuju Senatu na dalje postupanje.

Biografije i prijedlog programa rada koje su kandidati za rektora dostavili uz ostalu dokumentaciju možete preuzeti na linkovima.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/5197/logo-unibl-1.jpg