Navigacija
Viber X logo

Treća akreditacija UNIBL u završnoj fazi

Univerzitet u Banjoj LuciOpšte

Komisija domaćih i međunarodnih stručnjaka za ocjenjivanje i reviziju kvaliteta i davanje preporuka o akreditaciji završila je 27. februara 2024. godine eksternu evaluaciju Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) i Studijskog programa hemija na Prirodno-matematičkom fakultetu naše visokoškolske ustanove, te dala načelne preporuke za unapređenje rada u narednom periodu.

Komisija stručnjaka koja je posjetila UNIBL imala je priliku da se uvjeri u opredijeljenost ka rastu i razvoju Univerziteta. Važno je naglasiti da će  Komisija u narednom periodu sačiniti izvještaj, te će na taj način biti poznat rezultat eksterne evaluacije Univerziteta, kao i SP hemija. Upravo je ovim aktivnostima proces reakreditacije Univerziteta koji vodi Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske ušao u završnicu, a nakon toga slijedi izdavanje preporuke o akreditaciji i upis naše visokoškolske ustanove u registar akreditovanih visokoškolskih ustanova.

Inače, Komisija za eksternu evaluaciju, sastavljena od međunarodnih eksperata, predstavnika akademske zajednice, privrede i studenata, svoj rad na Univerzitetu u Banjoj Luci počela je 26. februara sastankom sa rektorskim timom, potom su razgovarali sa predstavnicima Komiteta za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta, Centra za podršku studentima sa invaliditetom, kao i višim stručnim saradnikom za odnose s javnošću. Prvi dan bio je prilika da Komisija razgovara i sa predstavnicima Kancelarije prorektora za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, Centra za preduzetništvo i transfer tehnologija, kao i sa predstavnicima Sekretarijata i Sektora za materijalno-finansijske poslove UNIBL. 

U nastavku dana, Komisija je posjetila i Prirodno-matematički fakultet na kojem se izvodi Studijski program hemija koji je u procesu klasterske akreditacije studijskih programa. Procesom klasterske akreditacije, pored prvog i drugog ciklusa studija hemije, obuhvaćeni su studijski programi prvog i drugog ciklusa Tehnološkog fakulteta i to: Tekstilno inženjerstvo, Grafičko inženjerstvo, te Prehrambene tehnologije i industrijske biotehnologije, a koje će Komisija imati priliku da posjeti u narednom periodu.

Posjeta PMF-u bila je prilika da Komisija razgovara sa rukovodstvom i službom fakulteta, kao i nastavnicima, saradnicima, studentima i alumnistima hemije, te predstavnicima privrede, ali i da se upoznaju sa svim resursima na ovom fakultetu.

Drugi dan posjete, 27. februar, bio je rezervisan za posjetu Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske, te upoznavanje sa resursima Univerziteta. Tako je Komisija drugog dana posjetila Ekonomski i Pravni fakultet, Dentalnu kliniku, Fakultet političkih nauka, Arhitektonsko-građevinsko geodetski i Šumarski fakultet, botaničku baštu na lokaciji na kojoj je u Univerzitetskom gradu planirana gradnja Naučno-tehnološkog parka Republike Srpske, te Filozofski fakultet.

Šta je akreditacija?

Inače, proces akreditacije visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj započeo je prije više od jedne decenije, a u skladu sa zakonskim rješenjima koja regulišu oblast visokog obrazovanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Ustanovama koje su zadovoljile uslove i kriterijume izdaju se rješenja o akreditaciji na period od pet godina, a ovo je treća institucionalna akreditacija Univerziteta u Banjoj Luci.

Akreditacija visokoškolskih ustanova i studijskih programa predstavlja dio ukupnih aktivnosti u reformi oblasti visokog obrazovanja u skladu sa bolonjskim principima, a sa konačnim ciljem prepoznavanja visokog obrazovanja Republike Srpske u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Predmet akreditacije jesu visokoškolske ustanove i studijski programi koje izvode, uključujući postupke upravljanja visokoškolskom ustanovom, procese realizacije studijskih programa, unutrašnji sistem kvaliteta unutar visokoškolske ustanove, kao i kapacitete, resurse i potencijale, te kapacitete za unapređenje rada visokoškolske ustanove.

Slike

  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija0.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_1.1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_5.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_6.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_7.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_8.jpg