Навигација
ViberX logo

Трећа акредитација УНИБЛ у завршној фази

Универзитет у Бањој ЛуциОпште

Комисија домаћих и међународних стручњака за оцјењивање и ревизију квалитета и давање препорука о акредитацији завршила је 27. фебруара 2024. године екстерну евалуацију Универзитета у Бањој Луци (УНИБЛ) и Студијског програма хемија на Природно-математичком факултету наше високошколске установе, те дала начелне препоруке за унапређење рада у наредном периоду.

Комисија стручњака која је посјетила УНИБЛ имала је прилику да се увјери у опредијељеност ка расту и развоју Универзитета. Важно је нагласити да ће  Комисија у наредном периоду сачинити извјештај, те ће на тај начин бити познат резултат екстерне евалуације Универзитета, као и СП хемија. Управо је овим активностима процес реакредитације Универзитета који води Агенција за високо образовање Републике Српске ушао у завршницу, а након тога слиједи издавање препоруке о акредитацији и упис наше високошколске установе у регистар акредитованих високошколских установа.

Иначе, Комисија за екстерну евалуацију, састављена од међународних експерата, представника академске заједнице, привреде и студената, свој рад на Универзитету у Бањој Луци почела је 26. фебруара састанком са ректорским тимом, потом су разговарали са представницима Комитета за обезбеђење и унапређење квалитета, Центра за подршку студентима са инвалидитетом, као и вишим стручним сарадником за односе с јавношћу. Први дан био је прилика да Комисија разговара и са представницима Канцеларије проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу, Центра за предузетништво и трансфер технологија, као и са представницима Секретаријата и Сектора за материјално-финансијске послове УНИБЛ. 

У наставку дана, Комисија је посјетила и Природно-математички факултет на којем се изводи Студијски програм хемија који је у процесу кластерске акредитације студијских програма. Процесом кластерске акредитације, поред првог и другог циклуса студија хемије, обухваћени су студијски програми првог и другог циклуса Технолошког факултета и то: Текстилно инжењерство, Графичко инжењерство, те Прехрамбене технологије и индустријске биотехнологије, а које ће Комисија имати прилику да посјети у наредном периоду.

Посјета ПМФ-у била је прилика да Комисија разговара са руководством и службом факултета, као и наставницима, сарадницима, студентима и алумнистима хемије, те представницима привреде, али и да се упознају са свим ресурсима на овом факултету.

Други дан посјете, 27. фебруар, био је резервисан за посјету Народној и универзитетској библиотеци Републике Српске, те упознавање са ресурсима Универзитета. Тако је Комисија другог дана посјетила Економски и Правни факултет, Денталну клинику, Факултет политичких наука, Архитектонско-грађевинско геодетски и Шумарски факултет, ботаничку башту на локацији на којој је у Универзитетском граду планирана градња Научно-технолошког парка Републике Српске, те Филозофски факултет.

Шта је акредитација?

Иначе, процес акредитације високошколских установа у Републици Српској започео је прије више од једне деценије, а у складу са законским рјешењима која регулишу област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини. Установама које су задовољиле услове и критеријуме издају се рјешења о акредитацији на период од пет година, а ово је трећа институционална акредитација Универзитета у Бањој Луци.

Акредитација високошколских установа и студијских програма представља дио укупних активности у реформи области високог образовања у складу са болоњским принципима, а са коначним циљем препознавања високог образовања Републике Српске у Европском простору високог образовања. Предмет акредитације јесу високошколске установе и студијски програми које изводе, укључујући поступке управљања високошколском установом, процесе реализације студијских програма, унутрашњи систем квалитета унутар високошколске установе, као и капацитете, ресурсе и потенцијале, те капацитете за унапређење рада високошколске установе.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija0.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_2.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_1.1.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_3.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_4.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_5.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_6.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_7.jpg
  • /uploads/attachment/vest/14063/akreditacija_8.jpg