Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke namještaja za potrebe Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke namještaja za potrebe Prirodno - matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. Prilog: Odluka o izboru drugorangiranog najpovoljnijeg ponuđača - LOT 3

Pozivi za Erazmus+ razmjenu studenata

Objavljeni su javni pozivi za Erazmus+ razmjenu studenata. Više informacija o dostupnim stipendijama nalazi se na sljedećim linkovima: 1.       Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata 2.       Javni poziv za Erazmus+ razmjenu studenata – UNIA...