Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku pružanja usluga smještaja gostujućih profesora i saradnika u zimskom semestru akademske 2016/2017 godine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Obrasci realizacije ugovora Obrazac realizacije ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke anatomskih modela: zuba, oka, uha i kostiju glave, za potrebe redovnog odvijanja nastavnog procesa Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci  Prilog: Obrazac realizacije ugovora