Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. ...

Održan okrugli sto o 30 godina Narodne skupštine

Okrugli sto ,,Narodna skupština kao temelj državotvornosti Republike Srpske“ održan je 21. decembra 2021. godine na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL). Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, je to...

Otvoren poziv za prijavu mreža u okviru CEEPUS programa

U okviru realizacije Centralno-evropskog programa razmjene univerzitetskih studija - CEEPUS III otvoren je novi krug za dostavu prijava partnerskih mreža u okviru kojih će se realizovati razmjena osoblja i studenata u akademskoj 2022/23. godini.   ...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sredstava za zaštitu biljaka za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta i Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - L...