Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbjednosnih nauka i Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbjednosnih nauka i Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.- Prilog: Odluka o izboru - LOT 1             O...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke senzora i transmitera za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke senzora i transmitera za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke usluge monografije "SISTEMI BEZBJEDNOSTI I PITANJE KONTROLE" za potrebe Fakulteta bezbjenosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke usluge monografije "SISTEMI BEZBJEDNOSTI I PITANJE KONTROLE" za potrebe Fakulteta bezbjenosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u Botaničkoj bašti Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na izgradnji pješačkih staza u Botaničkoj bašti Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke radova na nadogradnji montažnog objekta za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke radova na nadogradnji montažnog objekta za potrebe Eksperimentalno - edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Uiverziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Uiverziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru....

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja publikacije  "Doktori nauka Univerziteta u Banjoj Luci 2022-2023" za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja publikacije  "Doktori nauka Univerziteta u Banjoj Luci 2022-2023" za potrebe Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja monografije  "STRATEGIJA U KONTROLI TERORIZMA SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU" za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja monografije  "STRATEGIJA U KONTROLI TERORIZMA SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU" za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izb...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja monografije  "OBAVJEŠTENJE I BEZBJEDNOSNE SLUŽBE - organizacija i metodika obavještajnog, bezbjednosnog i suverzivnog djelovanja" za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja monografije  "OBAVJEŠTENJE I BEZBJEDNOSNE SLUŽBE - organizacija i metodika obavještajnog, bezbjednosnog i suverzivnog djelovanja" za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka Uni...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja časopisa "Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku" za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluge štampanja časopisa "Žurnal za bezbjednost i kriminalistiku" za potrebe Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru