Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kopiranja udžbenika za potrebe održavanja kurseva kineskog jezika za potrebe Konfucijevog instituta Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga kopiranja udžbenika za potrebe održavanja kurseva kineskog jezika za potrebe Konfucijevog instituta Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke istraživačke opreme za eksperimente za potrebe realizacije projekta „SMART-WATER“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke istraživačke opreme za eksperimente za potrebe realizacije projekta „SMART-WATER“ Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: obrazac realizacije - LOT 1.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke stomatološkog materijala za protetiku za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2. Prilog: odluka o izboru - LOT 2.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke potrošnog stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: odluka o izboru - LOT 1.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata, Poljoprivrednog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Instituta za genetičke resurse i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Rektorata, Poljoprivrednog fakulteta, Medicinskog fakulteta, Instituta za genetičke resurse i Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizac...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke proizvoda za sport i opreme (motorizovana traka i plio jumb box) za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta   Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke proizvoda za sport i opreme (motorizovana traka i plio jumb box) za potrebe Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta   Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke l analizatora sastava tjelesne mase i odgovarajućeg softvera za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke l analizatora sastava tjelesne mase i odgovarajućeg softvera za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakul...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i potrošnog materijala za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i potrošnog materijala za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerzitet...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke vodenog kupatila za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke vodenog kupatila za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. P...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke unguatora sa dodacima za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke unguatora sa dodacima za potrebe Erasmus+ projekta „Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini“ – IQPHARM Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3....