Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nabavke  filmova za RTG aparat za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nabavke  filmova za RTG aparat za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6. Prilog: Odluka o poništenju - LOT 6

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nabavke keramičkih bravica, gumica i prstenova za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Odluka o poništenju postupka javne nabavke nabavke keramičkih bravica, gumica i prstenova za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. Prilog: Odluka o poništenju - LOT 1

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+projekta VIRAL

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+projekta VIRAL. Prilog: odluka o poništenju.

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta VIRAL

Odluka o poništenju postupka nabavke usluga izrade platforme za online realizaciju interaktivnog sajamskog događaja za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru Erasmus+ projekta VIRAL. Prilog: odluka o poništenju.

Odluka o poništenju postupka nabavke aplikativnog softvera bez naknade sa uslugom iznajmljivanja i održavanja za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka nabavke aplikativnog softvera bez naknade sa uslugom iznajmljivanja i održavanja za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: odluka o poništenju.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru  Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Tuzli u okviru  Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevan...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vitalising ICT relevance in agricultural learning-VIRAL“ – LOT 2

Odluka o poništenju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru u okviru Erasmus+ projekta „Vrednovanje IKT (informaciono-komunikacione tehnologije) u revitalizaciji obrazovanja i obuka u poljoprivredi - Vital...