Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke i instalacije softvera za prikaz anatomije ljudskog tijela putem virtuelne realnosti za potrebe katedre Anatomija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o poništenju.

Odluka o poništenju postupku javne nabavke i ugradnje bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupku javne nabavke i ugradnje bunarskog sistema za toplotnu pumpu voda - voda za potrebe Arhitektonsko - građevinsko - geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o poništenju postupka.