Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta političkih nauka, Elektrotehničkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta političkih nauka, Elektrotehničkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog:  Odluka o poništenju - LOT 1                Odluka o poništenju...