Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o poništenju postupka u postupku javne nabavke opremanja zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - lot 1 i lot 3

Odluka o poništenju postupka u postupku javne nabavke opremanja zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - lot 1 i lot 3 Prilog: Odluka o poništenju - lot 1              Odluka o poništenju - lot 3

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređeja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2, LOT 3 i LOT 4

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređeja za potrebe Elektrotehničkog fakulteta, Ekonomskog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2, LOT 3 i LOT 4. Prilog: Odluka o poništenju - LOT 2               ...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta političkih nauka, Elektrotehničkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga servisiranja klima uređaja za potrebe Fakulteta političkih nauka, Elektrotehničkog fakulteta i Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci Prilog:  Odluka o poništenju - LOT 1                Odluka o poništenju...