Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbjednosnih nauka i Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Fakulteta političkih nauka, Fakulteta bezbjednosnih nauka i Rudarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.- Prilog: Odluka o izboru - LOT 1             O...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke senzora i transmitera za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

  Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke senzora i transmitera za kontinuirani monitoring glukoze za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. PRILOG: Odluka o izboru.