Navigacija

Arhiva novosti

​​​Odbrana doktorske disertacije mr Mire Laketić

Dana 20.08.2020. godine (četvrtak), u 13 časova, kandidatkinja mr Mira Laketić brani doktorsku disertaciju:  „VASPITNO-OBRAZOVNI EFEKTI ANALIZE KNJIŽEVNOG LIKA U INDIVIDUALIZOVANOJ RAZREDNOJ NASTAVI KNJIŽEVNOSTI“ Odbrana doktorske disertacije će...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Rektorata, Akademije umjetnosti i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Rektorata, Akademije umjetnosti i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 2               Odluka o izboru - LO...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga tehničkog ispitivanja, analize i podešavanja preciznosti laboratorijske opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga tehničkog ispitivanja, analize i podešavanja preciznosti laboratorijske opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora