Navigacija

Arhiva novosti

Ispravka dijela teksta Konkursa

Molim Vas da u srijedu 15.07.2020. godine u izdanju dnevnog lista „Glas Srpske“ objavite ispravku dijela teksta Konkursa, objavljenog u dnevnom listu „Glas Srpske“ od 08.07.2020. godine. Tekst konkursa koji se ispravlja:  Ispravka dijela teksta Konkur...

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. Zakona o studentskom organizovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana 5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenata u nastavno-naučna/ Umjetničko vijeće fakult...