Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Erazmus+ projekta „Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs - BENEFIT“ Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke računarske opreme za potrebe Erazmus+ projekta „Boosting the telecommunications engineer profile to meet modern society and industry needs - BENEFIT“ Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT ...