Navigacija

Arhiva novosti

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na unutrašnjem uređenju Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na unutrašnjem uređenju Studentskog kulturnog centra UNIBL na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obav...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova na rekonstrukciji i sanaciji vanjske kanalizacione trase za potrebe Rektorata i Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Informacije o pregovaračkom p...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci  prenosivog mjerača toplotnog opterećenja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci  prenosivog mjerača toplotnog opterećenja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci laboratorijske peći za žarenje za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci laboratorijske peći za žarenje za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: informacije o pregovaračkom postupku.

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova nadogradnje i rekonstrucije objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci dodatnih radova nadogradnje i rekonstrucije objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: informacije.

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke  usluga preventivnog ljekarskog pregleda zaposlenih  za potrebe Arhitektonsko-građevnisko-geogetskog fakulteta Univerziteta u  Baljoj Luci

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku javne nabavke  usluga preventivnog ljekarskog pregleda zaposlenih  za potrebe Arhitektonsko-građevnisko-geogetskog fakulteta Univerziteta u  Baljoj Luci.  Prilog: poziv za dostavljanje ponuda.

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci u postupku javne nabavke laptopa za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci u postupku javne nabavke laptopa za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenj...

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i materijala za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Informacija o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i materijala za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Informacija o pregovaračkom postupku bez o...