Navigacija

doc. dr Igor Đukić
docent

Nastavnik - II-4
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za oralnu hirurgiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Oralna hirurgija docent 24. novembar 2022.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18ADM Anesteziologija u dentalnoj medicini
ISDM18IMPL Oralna implantologija
ISDM18ORH Oralna hirurgija
ISS07IMP Implantologija
ISS07OHSA Oralna hirurgija sa stomatološkom anesteziologijom

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Clinical effects of local use of probiotics as an adjunct to non- surgical periodontal therapy

  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Tijana Adamović, Nataša Trtić, Ognjenka Janković, Valentina Veselinović, Mirjana Umićević-Davidović, Igor Đukić i Verica Pavlić
  Volumen 68
  Broj 4
  Strana od 181
  Strana do 188

  Fotogrametrijska analiza zatvaranja postekstrakcionog prostora

  DOI DOI: https://doi.org/10.2298/SGS2102059U
  Časopis Stomatološki glasnik Srbije
  Godina 2021
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Tijana Adamović i Igor Đukić
  Volumen 68
  Broj 2
  Strana od 59
  Strana do 67
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0039-1743/2021/0039-17432102059U.pdf

  Promjene na mekim tkivima usne duplje u toku ortodontske terapije u zavisnosti od vrste ortodontskog aparata

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2016
  Autori Marijana Arapović-Savić, Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marija Obradović i Igor Đukić
  Volumen 47
  Broj 2
  Strana od 88
  Strana do 93

Radovi sa skupova

  Uticaj razlićitih tehnika polimerizacije na kvalitet kompozitnih ispuna

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Umićević-Davidović i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 419

  Influence of different polymerization techniques on the composite restorations quality.

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2017
  Autori Ognjenka Janković, Renata Josipović, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Adriana Arbutina, Mirjana Davidović-Umićević i Marijana Arapović-Savić
  Strana od 407
  Strana do 421

  Ortodontsko-hirurška saradnja prilikom zatvaranja centralne dijasteme u donjoj vilici

  Naučni skup IV kongres stomatologa BiH sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2016
  Autori Mirjana Umićević-Davidović, Marijana Arapović-Savić, Adriana Arbutina, Igor Đukić i Saša Marin
  Strana od 76
  Strana do 76

  Prednosti i nedostaci novih samoligirajućih bravica

  Naučni skup Savremeni materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2012
  Autori Mirjana Davidović-Umićević, Adriana Arbutina, Marijana Arapović-Savić, Vladan Mirjanić, Saša Marin i Igor Đukić
  Strana od 333
  Strana do 341

  Primjena beta- tri kalcijum- fosfata u terapiji infrakoštanih džepova

  Naučni skup Savremeni materijali
  Godina 2011
  Autori Nataša Trtić, Saša Marin, Radmila Arbutina, Igor Đukić i Željka Kojić

  Primjena preparata na bazi beta-trikalcijum fosfata u oralnoj hirurgiji

  Naučni skup Savremeni Materijali, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Zoran Vukić, Srecko Selakovic i Dragana Selakovic
  Strana od 375
  Strana do 380

  Use of beta-tricalcium-phosphate in therapy of infrabony pockets

  Naučni skup Contemporary materials, Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska
  Godina 2011
  Autori Nataša Trtić, Saša Marin, Radmila Arbutina, Igor Đukić, Željka Kojić i Olivera Dolić

  Prevalence of impacted teeths – A radiographic study

  Naučni skup 16th BaSS Congress
  Godina 2011
  Autori Saša Marin, Igor Đukić, Nataša Trtić, Zoran Vukić, Adriana Arbutina i Mirjana Davidović-Umićević

  Radiografsko određivanje položaja foramena mentale

  Naučni skup Stomatološki informator, Dentistry review
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Saša Marin i Srecko Selakovic

  Assesment of periapical lesions in permanernt mandibular molars

  Naučni skup 15th BaSS Congress
  Godina 2010
  Autori Igor Đukić, Srecko Selakovic i Saša Marin

Ostali radovi

  Dens invaginatus-značaj radiografskih snimaka u cilju postavljanja pravilne dijagnoze