Navigacija

Dragica Mihaljčić

051/464-628
lokal 107

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Jugoslav Brujić
Đorđije Milanović
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Zoran Maunaga
Dragica Mihaljčić
prof. dr Mira Milić
prof. dr Nada Šumatić
doc. dr Vladimir Petković
Zorana Hrkić-Ilić, ma
Brankica Kajkut
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Milan Mataruga
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Ljiljana Došenović
doc. dr Vanja Daničić
doc. dr Dragan Čomić
doc. dr Dane Marčeta
prof. dr Rodoljub Oljača
dr Dražen Miljić
doc. dr Vladimir Stupar
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim dr Milorad Danilović
Dragica Mihaljčić
doc. dr Vladimir Petković
Jelena Čučković, ma
doc. dr Danijela Petrović
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Dane Marčeta
dr Dražen Miljić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM