Navigacija

Dragica Mihaljčić

051/464-628
lokal 107

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim Dragica Mihaljčić
doc. dr Vladimir Petković
doc. dr Danijela Petrović
dr Dražen Miljić
prof. dr Ljiljana Došenović
prof. dr Mira Milić
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Vojislav Dukić
doc. dr Vladimir Stupar
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Jugoslav Brujić
doc. dr Vanja Daničić
Brankica Kajkut
prof. dr Milan Mataruga
Đorđije Milanović
prof. dr Rodoljub Oljača
doc. dr Dragan Čomić
prof. dr Dane Marčeta
Zorana Hrkić-Ilić, ma
prof. dr Zoran Maunaga
doc. dr Branislav Cvjetković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 01.06.2020.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim prof. dr Dane Marčeta
dr Milorad Danilović
dr Dražen Miljić
doc. dr Danijela Petrović
doc. dr Vladimir Petković
prof. dr Zoran Maunaga
Jelena Čučković, ma
Dragica Mihaljčić
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM