Navigacija

Dragica Mihaljčić

051/464-628
lokal 107

Projekti

Master plan pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama Republike Srpske

Savremeni trendovi sjemensko-rasadničarske proizvodnje, pošumljavanja i gazdovanja šumskim kulturama zahtijevaju veće učešće inovacija i primjenu novih tehničkih dostignuća. Osnovni problem je neusklađenost proizvodnje i potreba (potrošnje) za sjemenom i sadnim materijalom i slabljenje otpornosti šumskih kultura. Neki važni elementi (ciljevi) gazdovanja planski nisu jasno definisani i nisu zasnovani na naučnim i stručnim iskustvima...

Broj projekta 1251406
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Zoran Govedar
Projektni tim prof. dr Vladimir Stupar
doc. dr Vanja Daničić
Brankica Kajkut
doc. dr Vladimir Petković
doc. dr Branislav Cvjetković
prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Jugoslav Brujić
Dragica Mihaljčić
prof. dr Rodoljub Oljača
prof. dr Zoran Stanivuković
prof. dr Nada Šumatić
prof. dr Zoran Maunaga
prof. dr Vojislav Dukić
prof. dr Željka Marjanović-Balaban
prof. dr Marijana Kapović Solomun
prof. dr Mira Milić
prof. dr Dragan Čomić
prof. dr Milan Mataruga
Zorana Hrkić Ilić, ma
doc. dr Danijela Petrović
dr Dražen Miljić
Đorđije Milanović
prof. dr Ljiljana Došenović
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 11.10.2021.
Vrijednost projekta 80000.0 BAM

Izrada zapreminskih i sortimentnih tablica za hrast kitnjak u Republici Srpskoj

U veoma širokom spektru podataka o šumskom fondu koje su potrebne za izradu planova gazdovanja posebno su značajne informacije o strukturi drvne mase u sastojinama odnosno gazdinskim klasama. Posebno su značajni podaci o zapreminskoj i kvalitativnoj strukturi drvne mase sastojina odnosno gazdinskih klasa. Metod za utvrđivanje zapreminske i kvalitativne strukture je metod zapreminskih i sortimentih tablica, polazeći od taksacionih elemenata utvrđenih premjerom šuma...

Broj projekta 8301413
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Šumarski fakultet
Rukovodilac prof. dr Vojislav Dukić
Projektni tim prof. dr Dane Marčeta
prof. dr Zoran Maunaga
dr Dražen Miljić
doc. dr Danijela Petrović
dr Milorad Danilović
Dragica Mihaljčić
Jelena Čučković, ma
doc. dr Vladimir Petković
Finansijer Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
Početak realizacije 01.02.2017.
Završetak projekta 31.12.2018.
Vrijednost projekta 140000.0 BAM